Канон ко причастию и молитвы ко причастию

Тут вы сможете ознакомиться с материалом на тему : Канон ко причастию и молитвы ко причастию - в подробном и точном описании.

Каноны ко Святому Причащению (совмещенные) с ударениями

Канон покаянный ко Господу нашему Иисусу Христу, молебный ко Пресвятой Богородице и Ангелу Хранителю.
Готовясь к причащению, совмещенный канон можно читать вместо трех отдельных канонов.

Глас 6-й, песнь 1

Ирмо́с: Я́ко по су́ху пешеше́ствовав Изра́иль, по бе́здне стопа́ми, гони́теля фарао́на ви́дя потопля́ема, Бо́гу побе́дную песнь пои́м, вопия́ше.

Господу Иисусу Христу

Поми́луй мя, Бо́же, поми́луй мя.
Ны́не приступи́х аз гре́шный и обремене́нный к Тебе́, Влады́це и Бо́гу моему́; не сме́ю же взира́ти на не́бо, то́кмо молю́ся, глаго́ля: даждь ми, Го́споди, ум, да пла́чуся дел мои́х го́рько.
Поми́луй мя, Бо́же, поми́луй мя.
О, го́ре мне гре́шному! Па́че всех челове́к окая́нен есмь, покая́ния несть во мне; даждь ми, Го́споди, сле́зы, да пла́чуся дел мои́х го́рько.
Поми́луй мя, Бо́же, поми́луй мя.
Безу́мне, окая́нне челове́че, в ле́ности вре́мя губи́ши; помы́сли житие́ твое́, и обрати́ся ко Го́споду Бо́гу, и пла́чися о де́лех твои́х го́рько.
Пресвята́я Богоро́дице, спаси́ нас.
Ма́ти Бо́жия Пречи́стая, воззри́ на мя гре́шнаго, и от се́ти диа́воли изба́ви мя, и на путь покая́ния наста́ви мя, да пла́чуся дел мои́х го́рько.

Пресвятей Богородице

Пресвята́я Богоро́дице, спаси́ нас.
Мно́гими содержи́мь напáстьми, к Тебе́ прибега́ю, спасе́ния иски́й: о, Мáти Сло́ва и Де́во, от тя́жких и лю́тых мя спаси́.
Пресвята́я Богоро́дице, спаси́ нас.
Страсте́й мя смущáют прило́зи, мно́гаго уны́ния испо́лнити мою́ ду́шу; умири́, Отрокови́це, тишино́ю Сы́на и Бо́га Твоего́, Всенепоро́чная.
Пресвята́я Богоро́дице, спаси́ нас.
Спáса ро́ждшую Тя и Бо́га, молю́, Де́во, избáвитися ми лю́тых: к Тебе́ бо ны́не прибегáя, простирáю и ду́шу и помышле́ние.
Пресвята́я Богоро́дице, спаси́ нас.
Неду́гующа те́лом и душе́ю, посеще́ния Боже́ственнаго и промышле́ния от Тебе́ сподо́би, еди́на Богомáти, я́ко блага́я, Благáго же Роди́тельница.

Ангелу хранителю

Го́споди Иису́се Христе́ Бо́же мой, поми́луй мя.
Иисусу:
Песнь воспе́ти и восхвали́ти, Спа́се, Твоего́ раба́ досто́йно сподо́би, безпло́тному Áнгелу, наста́внику и храни́телю моему́.
Святы́й Áнгеле Бо́жий, храни́телю мой, моли́ Бо́га о мне.
Еди́н аз в неразу́мии и в ле́ности ны́не лежу́, наста́вниче мой и храни́телю, не оста́ви мене́ погиба́юща.
Сла́ва Отцу́, и Сы́ну, и Свято́му Ду́ху.
Ум мой твое́ю моли́твою напра́ви, твори́ти ми Бо́жия повеле́ния, да получу́ от Бо́га отда́ние грехо́в, и ненави́дети ми злых наста́ви мя, молю́ся ти.
И ны́не и при́сно, и во ве́ки веко́в. Ами́нь.
Моли́ся, Деви́це, о мне, рабе́ Твое́м, ко Благода́телю, со храни́телем мои́м Áнгелом, и наста́ви мя твори́ти за́поведи Сы́на Твоего́ и Творца́ моего́.

Песнь 3

Седален, глас 6-й

Помышля́ю день стра́шный и пла́чуся дея́ний мои́х лука́вых: ка́ко отвеща́ю Безсме́ртному Царю́, или́ ко́им дерзнове́нием воззрю́ на Судию́, блу́дный аз? Благоутро́бный О́тче, Сы́не Единоро́дный и Ду́ше Святы́й, поми́луй мя.
Сла́ва Отцу́, и Сы́ну, и Свято́му Ду́ху.
От любве́ душе́вныя вопию́ ти, храни́телю моея́ души́, всесвяты́й мой Áнгеле: покры́й мя и соблюди́ от лука́ваго ловле́ния всегда́, и к жи́зни наста́ви небе́сней, вразумля́я и просвеща́я и укрепля́я мя.
И ны́не и при́сно, и во ве́ки веко́в. Ами́нь.
Б о­го­ро́­ди­це безневе́стная Пре­чи́с­тая, Я́же без се́мене ро́ждши всех Вла­ды́ку, Того́ со А́н­ге­лом храни́телем мои́м моли́, изба́вити ми ся вся́каго недоуме́ния, и да́ти умиле́ние и свет души́ мое́й, и согреше́нием очище́ние, Я́же еди́на вско́ре заступа́ющи.

Песнь 4

Песнь 5

Песнь 6
Кондак покаянного канона

Душе́ моя́, почто́ греха́ми богате́еши, почто́ во́лю диа́волю твори́ши, в чесо́м наде́жду полага́еши? Преста́ни от сих, и обрати́ся к Бо́гу с пла́чем, зову́щи: Милосе́рде Го́споди, поми́луй мя гре́шнаго.

Икос

Помы́сли, душе́ моя́, го́рький час сме́рти и стра́шный суд Творца́ твоего́ и Бо́га: А́нгели бо гро́знии по́ймут тя, душе́, и в ве́чный огнь введу́т; у́бо пре́жде сме́рти пока́йся, вопию́щи: Го́споди, поми́луй мя гре́шнаго.

Песнь 7
Песнь 8
Песнь 9

Молитва ко Господу нашему Иисусу Христу

Влады́ко Христе́ Бо́же, И́же Страстьми́ Твои́ми стра́сти моя́ исцели́вый, и я́звами Твои́ми я́звы моя́ уврачева́вый, да́руй мне, мно́го Тебе́ прегреши́вшему, сле́зы умиле́ния; сраствори́ моему́ те́лу от обоня́ния Животворя́щаго Те́ла Твоего́, и наслади́ ду́шу мою́ Твое́ю Честно́ю Кро́вию, от го́рести, е́юже мя сопроти́вник напои́; возвы́си мой ум к Тебе́, до́лу пони́кший, и возведи́ от про́пасти поги́бели, я́ко не и́мам покая́ния, не и́мам умиле́ния, не и́мам слезы́ уте́шительныя, возводя́щия ча́да ко своему́ насле́дию. Омрачи́хся умо́м в жите́йских страсте́х, не могу́ воззре́ти к Тебе́ в боле́зни, не могу́ согре́тися слеза́ми я́же к Тебе́ любве́. Но, Влады́ко Го́споди Иису́се Христе́, Сокро́вище благи́х, да́руй мне покая́ние всеце́лое и се́рдце люботру́дное во взыска́ние Твое́, да́руй мне благода́ть Твою́, и обнови́ во мне зра́ки Твоего́ о́браза. Оста́вих Тя, не оста́ви мене́; изы́ди на взыска́ние мое́, возведи́ к па́жити Твое́й, и сопричти́ мя овца́м избра́ннаго Твоего́ ста́да, воспита́й мя с ни́ми от зла́ка Боже́ственных Твои́х Та́инств, моли́твами Пречи́стыя Твоея́ Ма́тере, и всех святы́х Твои́х. Ами́нь.

Молитвы ко Пресвятой Богородице

Цари́це моя́ преблага́я, Наде́ждо моя́ Богоро́дице, Прия́телище си́рых, и стра́нных Предста́тельнице, скорбя́щих Ра́досте, оби́димых Покрови́тельнице! Зри́ши мою́ беду́, зри́ши мою́ скорбь, помози́ ми я́ко не́мощну, окорми́ мя я́ко стра́нна. Оби́ду мою́ ве́си, разреши́ ту, я́ко во́лиши: я́ко не и́мам ины́я по́мощи ра́зве Тебе́, ни ины́я Предста́тельницы, ни благи́я Уте́шительницы, то́кмо Тебе́, о Богома́ти; я́ко да сохрани́ши мя и покры́еши во ве́ки веко́в. Ами́нь.

Молитва Ангелу хранителю

Окончание молитв

Досто́йно есть я́ко вои́стинну блажи́ти Тя Богоро́дицу, Присноблаже́нную, и Пренепоро́чную, и Ма́терь Бо́га на́шего. Честне́йшую Херуви́м, и сла́внейшую без сравне́ния Серафи́м, без истле́ния Бо́га Сло́ва ро́ждшую, су́щую Богоро́дицу Тя велича́ем.

Сла́ва Отцу́, и Сы́ну, и Свято́му Ду́ху, и ны́не и при́сно, и во ве́ки веко́в. Ами́нь.

Го́споди, поми́луй. (Трижды.)

Го́споди Иису́се Христе́, Сы́не Бо́жий, моли́тв ра́ди Пречи́стыя Твоея́ Ма́тере, преподо́бных и богоно́сных оте́ц на́ших, и всех святы́х, поми́луй нас. Ами́нь.

Молитвы и подготовка к причащению

Подготовка к причащению продолжается минимум три дня. В эти дни должен соблюдаться пост, это необходимо для того, чтобы ум не рассеивался по житейским мелочам, нужно также исключить развлечения.

Читайте так же:  Молитва чтобы не согрешить

Очень важно настроить себя к исповеди: опыт построения исповеди.

Надо, хотя бы в эти дни, прилежно выполнять домашние молитвенные правила (нужно читать все утренние и все вечерние молитвы).
Послабления возможны, но их нужно обсуждать со своим батюшкой или духовным отцом.
В дни подготовки ко причащению очень хорошо посещать богослужения в храме. Накануне самого причащения нужно, кроме обычных молитв, прочитать Каноны ко Святому Причащению (можно читать совмещенные каноны, текст которых находится ниже).
После полуночи уже нельзя принимать пищу потому, что к Таинству Причащения приступают натощак. Кроме этого, нельзя также и пить воду. Хотя во время утреннего умывания можно случайно проглотить немного воды, не стоит отказываться от причащения

«иначе сатана, обретши случай удалити его от Причастия, чаще будет делать то же»
(Тимофей Александрийский, канонический ответ 16)

Утром прочитываются утренние молитвы и последование ко Святому Причащению (текст ниже). Перед причащением необходима исповедь — вечером (накануне) или утром(в день причастия), перед литургией.

После исповеди причастникам желательно приблизиться к алтарю и ожидать выноса Святых Даров (спустя некоторое время после исполнения «Отче наш»). Негласными правилами принято пропускать вперед детей и немощных прихожан.
Перед самим причащением нужно сложить крестообразно руки на груди (правая поверх левой) и неспешно, вместе с другими причастниками, двигаться к чаше, приблизившись к ней, сделать поклон, креститься не нужно, чтобы случайно не толкнуть ее.
Подойдя к чаше, надо отчетливо произнести своё полное христианское имя, широко открыть уста (рот), благоговейно принять Тело и Кровь Христову. Приняв Святых Тайн, не крестясь, поцеловав край чаши, надо сразу отойти к столику, чтобы вкусить частицу просфоры и запить теплотой.

Не страшно, если, вдруг что-то забудете, смотрите на других людей и повторяйте за ними. Если что-то у вас пойдет не так, не стоит расстраиваться, не поклоны и четкое знание обрядов нужны Богу, а ваше любящее сердце. А другие более опытные прихожане подскажут вам, что нужно делать и, поверьте, настоящие верующие сделают это с удовольствием.

До целования напрестольного креста в руках священника в конце службы из церкви уходить не принято.
После причащения нужно поблагодарить Господа, прочитав благодарственные молитвы (текст ниже).

Православные иконы и молитвы

Информационный сайт про иконы, молитвы, православные традиции.

Последование ко святому причащению. Каноны ко святому причащению

«Спаси, Господи!». Спасибо, что посетили наш сайт, перед тем как начать изучать информацию, просим подписаться на наше православное сообщество в Инстаграм Господи, Спаси и Сохрани † — https://www.instagram.com/spasi.gospodi/ . В сообществе больше 49 000 подписчиков.

Нас, единомышленников, много и мы быстро растем, выкладываем молитвы, высказывание святых, молитвенные просьбы, своевременно выкладывам полезную информацию о праздниках и православных событиях. Подписывайтесь. Ангела Хранителя Вам!

Евхаристия (от грецкого — благодарение) или таинство причащения занимает очень важное место в богослужебном православном круге и жизни Церкви. Причащение относится к семи Божественным таинствам, о которых упоминается в святом Писании. Впервые оно было совершено Господом — Иисусом Христом. Многие, наверное, слышали о том, что крещенные и верующие люди причащаются Кровью и Телом Христовым.

К этому событию необходимо готовится и телом и душой. Дети до семи лет причащаются обычно без исповеди, а вот взрослым необходимо исповедаться. Также рекомендуют поститься и молиться перед таинством, ведь это великая радость соединения и общения с Господом.

Последование ко святому причащению, его установление

Это явление впервые произошло накануне предательства Иуды и крестных страданий Иисуса. Спасатель со своими учениками собрался в большом доме, чтобы предаться пасхальной трапезе по старинному иудейскому обычаю.

Такая традиция присутствовала в каждой еврейской семье, она напоминала евреям об исходе их предков из Египта под покровительством праведника Моисея. Этот праздник был символом освобождения от египетского рабства.

Но Иисус вложил в этот праздничный ужин новый смысл. В евангелии это событие получило название «тайная вечеря». Спасатель установил на этом прощальном вечере обряд причащения. Иисус пошел на крест и страдания, отдавая свою честную кровь и пречистое тело за все человеческие грехи и страсти. Именно это таинство служит вечным напоминанием все крестьянам о жертве Господа.

Иисус претворил вино и хлеб в свою Кровь и Тело, завещая приемникам и апостолам хранить это таинство.

Основное правило ко святому причащению — необходимость евхаристии

Люди, которые не причащаются, не могут открыть для себя святых тайн и всегда стоят вне Господа. Но православные, которые регулярно и благоговением приступают к таинству, по словам Спасателя «всегда пребывают в Нем». Этот обряд одухотворяет дух и тело, соединяя его с Всевышним. Оно необходимо, чтобы Христос мог быть в наших сердцах и душах. Только причащавшийся человек может надеяться, что Всевышний всегда будет с ним, всю вечность.

Причащение в церкви — что это такое и как проходит

Проведение причастия в церкви называют литургией. Сначала служители готовят все необходимое для проведения евхаристии, пока верующие готовятся к обряду. После этого совершается таинство святых даров и причащение верующих. Кстати, можно проводить причащение после крещения. Не крещенным познать таинство освящения божественных даров нельзя и даже запрещено.

Как проходит причащение? Божественная литургия в церкви разделена на три самостоятельные части:

 1. проскомидия;
 2. литургия оглашенных;
 3. литургия для верных.

Проскомидия произошло от греческого слова «принесение». В древние времена верующие всегда приходили со всеми нужными предметами для литургии. В современной церковной жизни таинство совершается из вина (виноградного, красного, так как оно напоминает кровь) и просфор — церковный хлеб, приготовленный из квасного теста.

Брать и сестры во Христе. Нужна ваша посильная помощь. Сотворили новый православный канал в Яндекс Дзене: Мир православный и пока мало подписчиков(20 человек). Для быстрого развития и донесения православного учения большему числу людей, просим Вас перейти и подписаться на канал. Только полезная православная информация. Ангела Хранителя Вам!

Литургия оглашенных в древности проводилась для людей, которые прошли довольно длительную подготовку, приняли святое крещение и изучили все основы веры. На сегодняшний день практики оглашения практически нет. Прихожан на этой части крестят после одного-двух разговоров с ними. После фразы «оглашенные изойдите» все молящиеся готовятся к причащению, а кающиеся выходят из церкви, потому что начиналась самая важная часть литургии.

Читайте так же:  Как избавиться от тоски с помощью молитвы

Литургия верных начинается после призыва удалиться оглашенным. Священнослужитель возвращается в алтарь с чашей и ставит ее на престол, покрывая специальной пеленой. Хор начинает петь песнопения — Херувимскую песнь. После песнопения все готовые к причастию и получившие разрешение священника, причащаются.

Когда все закончат, священник уносит чашу. Диакон говорит благодарственную ектенью. На конец литургии он произносит отпуск, вспоминая святых и Богоматерь, а верующие в это время целуют крест.

Правила причащения и как к нему готовиться

Кровь и тело Господа — это величайшая святыня и божественная тайна, которая дается в дар недостойным и грешным людям. Не зря ж называют еще святыми дарами. По настоящему никто на земле не может считаться себя быть достойным причастником великих божественных тайн.

А вот подготовиться к нему всё же необходимо. Ведь во время подготовки человек очищает все телесное и духовное яство. Телесно мы готовимся постом и воздержаниями, а духовно — примирением, покаянием и молитвами к Всевышнему. В церковном обычае это подготовление называют говеньем.

Примирение

 • По словам Божьим, говорится, что кто хочет причащаться обязан избавиться от ненависти, не прощенной обиды, вражды и злобы. Иначе он смертно согрешит.
 • Перед обрядом обязательно нужно попросить прощения у всех, кого мы могли обидеть вольно или невольно.
 • Также необходимо обязательно всех простить. Вы обязательно должны примириться со своими ближними в своем сердце, даже если это не просто.
 • Как можно просить прощения у бога, если мы сами никого не можем простить?!

Покаяние

 • Покаяние является одним из самых важных моментов подготовки к обряду. Для очищения своей души от грехов советуют пройти исповедь.
 • К сожалению, на сегодняшний день таинство исповеди многие воспринимают как обычную формальность. Но это не правильно.
 • Верующий человек должен со всей серьезности подойти к этому очищению своей души. Святые отцы его еще называют вторым крещение или слезным крещением. Ведь как крещение омывает душу святой водой, так слезы покаяния тоже очищают духовное яство человека.
 • Для чего нужно каяться, если все и так знают наши грехи? Все дело в том, что Всевышний ждет наших признаний. Без исповеди не будет прощения.

Причащение ребенка

Причащать младенца или ребенка можно, только если он прошел через таинство крещения. До семи лет ребенка можно предавать таинству без поста и исповеди. В 3-4 года детей причащают натощак. С этого же возраста дети могут уже вместе с родителями читать молитву.

Дети 6-7 летнего возраста, если ведут себя без тревог, могут присутствовать на протяжение всей божественной литургии. Бывает, что некоторые родители боятся брать с собой своих детей на литургии. Это происходит по маловерию и их неразумию. Многие это объясняют тем, что ребенок может заразиться каким-нибудь заболеванием от совместной ложки.

Это необоснованная боязнь, в которую верят не церковные и маловерные люди, незнающие ничего о церковной жизни. Литургия никогда не прерывалась даже в самые зверские эпидемии чумы, холеры и других смертельных болезней. Такие родители только лишают ребенка божественного созидания и укрепляющей благодати Господа.

Каноны ко святому причащению

Верующие, которые готовятся к таинству должны читать современные каноны ко святому причащению:

 1. Канон ангелу-хранителю;
 2. Молельный канон Пресвятой Матери Божьей;
 3. Покаянный канон Спасателю Иисусу Христу.

Все эти каноны советуют читать накануне таинства и утром перед литургией. Пример молитвы перед причащением:

«По молитвам наших святых отцов, Господи Иисусе Христе Боже наш, помилуй нас. Аминь.

Царю Небесный, Утешителю, Дух Истины, Который везде находишься и все наполняешь, источник благ и податель жизни, приди и вселись в нас, и очисти нас от всякой скверны и спаси, Благой, наши души.

Святый Боже, Святый Крепкий, Святый Бессмертный, помилуй нас (трижды).

Слава Отцу, и Сыну, и Святому Духу, и ныне (теперь), и присно (всегда), и во веки веков. Аминь (истинно так).

Пресвятая Троице, помилуй нас. Господи, очисти грехи наши, Владыка, прости беззакония наши, Святый, посети и исцели немощи наши имени Твоего ради.

Господи, помилуй (трижды). Слава Отцу и Сыну, и Святому Духу, ныне и присно, и во веки веков. Аминь.

Отче наш, сущий на небесах. Да святится имя Твое, да придет Царство Твое, да будет воля Твоя на земле, как на небе. Хлеб наш насущный (необходимый) дай нам сегодня, и прости нам долги наши, как и мы прощаем должникам нашим, и не введи нас во искушение, но избавь нас от лукавого (лукавый — злой, дьявол) Ибо (потому что) Твое есть царство, и сила, и слава Отца и Сына, и Святого Духа, ныне и присно, и во веки веков. Аминь.»

Молитвы ко святому причащению — читать

Для чего люди ходят в храм? Целью является участие в Литургии, принятие святых Христовых Тайн — это действенная помощь, которая подается христианам от Бога. Но просто так подойти к Причастию нельзя, нужно готовиться. Важной частью является чтение молитв ко святому причащению.

Этапы подготовки

К сожалению, многие крещеные люди довольно редко бывают в храме. Поэтому в православной церкви установлены определенные правила, которые позволяют им понять всю важность участия в Евхаристии. Приготовление к ней включает несколько этапов:
 1. Пост — продолжительность определяется индивидуально, обычно это 3 дня (например, с четверга по воскресенье, т. е. когда уже закончится служба, заканчивается и пост). Для начала можно отказаться только от мясных и молочных продуктов. Со временем человек узнает все тонкости, отказ от какой-то пищи это не главное в посте. Важней его духовная составляющая. Больным, беременным, пожилым людям пост может быть ослаблен.
 2. Молитва — надо побывать не только на Литургии, но и на вечерней службе накануне. В случае пропуска по уважительной причине, необходимо поставить в известность священника. Ведь богослужения являются взаимодополняющими. Домашняя молитва должна быть в эти дни усиленной — обязательно прочитать молитвы ко святому причащению.
 3. Поведение дома и на работе — верующий должен постараться избегать конфликтов, не осуждать других, воздержаться от сплетен, курения, праздного проведения времени. Проявить больше внимания к домашним, детям, супруге. Весьма желательно воздержаться от супружеской жизни в эти дни.
 4. Покаяние — накануне Литургии, как правило после вечернего богослужения. Чтобы не растеряться перед священником, желательно записать на листе бумаге плохие поступки. Его необходимо взять с собой. Опытные духовники облегчают задачу, задавая вопросы.
Читайте так же:  Молитва ой как сокол из гнезда вылетает

Священник в данном случае выступает свидетелем покаяния, дает наставления, отвечает на вопросы. Лучше ходить на исповедь к одному и тому же духовнику, чтобы он видел ваш прогресс (или затруднения). Тогда ему проще будет помочь советом.

Все эти стороны подготовки одинаково важны, ведь их цель — преображение человеческой души, а это не так просто.

Какие молитвы читать

После принятия крещения следует приобрести молитвослов. Это специальная книжка, где есть все нужные тексты для ежедневного использования, а также те, которые читаются ко святому причащению. Сначала идут три канона, их можно вычитывать по одному в день. В какое время — не принципиально.
Видео (кликните для воспроизведения).

Каноны адресованы Господу, Пречистой Деве, Ангелу-хранителю. Все они в той или иной мере способны влиять на грешную душу, но по воле самого человека. А она как раз и проявляется в молитвах. Нужные молитвы обычно скомпонованы в одном месте.

К причащению необходимо подойти как можно более осмысленно, сознавая собственное греховное состояние. Как сказал апостол, кто делает это безрассудно, тот сам себя осуждает. Вкушение Тела и Крови Христа нужно для того, чтобы наследовать жизнь вечную. Этому посвящены слова в Евангелии.

Как часто следует совершать это таинство? Обычно — каждый пост, также в день Ангела, это не день рождения, а церковный праздник святого, имя которого носит человек. Кто хочет чаще — может и чаще, здесь уже следует посоветоваться с духовным отцом. Ведь Литургия служится для того, чтобы люди приобщались святых Христовых тайн.

Подготовка ко святому причащению может показаться утомительной, но это только на первых порах. Пройдя через нее несколько раз, верующий привыкает, это дело уже не кажется таким непосильным. Здесь важную роль играет очищение души, после него проще даются молитвы и соблюдение заповедей. Господь словно открывает второе дыхание. Поэтому следует проявить выдержку, даже где-то себя перебороть. Темные силы изо всех сил стараются отвратить людей от храма, надо это понимать и сопротивляться.

 • После наступления 12 ночи уже нельзя есть и пить.
 • С утра можно умыться и почистить зубы. Курить нельзя.
 • Встать пораньше, чтобы прочитать до начала Литургии молитвы ко святому причащению.
 • Не опаздывать к началу службы.

После того, как народ в храме пропоет «Отче наш», можно подходить к Царским вратам поближе. Вперед принято пропускать женщин с маленькими детьми, стариков, монахинь. Если же вас пропускают — поклонитесь и проходите, не надо пытаться превзойти друг друга в доброте. Необходимо заранее перекреститься, поклониться, возле Чаши этого делать нельзя. Приняв причастие, отойти к специальному столику, где дадут запить.

 • Молитвы перед чтением псалтири
 • Молитвы на любовь девушке, самые сильные молитвы на возвращение любви — читайте здесь
 • Молитва святому спиридону о работе и деньгах — https://bogolub.info/molitva-spiridonu-o-rabote/

После того, как человек принял таинство, ему следует вести себя соответствующим образом. День должен пройти достойно, желательно в изучении Слова Божьего. Во всяком случае, нельзя предаваться греховному веселью, сквернословить, ссориться с близкими. В храме обычно читают благодарственные молитвы по святом причащении. Причастникам следует их выслушать. Лучше, конечно, прочитать со всем вниманием дома. Благословение Божие будет с вами!

Молитва св. Иоанна Дамаскина перед причастием

Владыка Господи Иисусе Христе, Боже Наш, милосердный и человеколюбивый, один имеющий власть прощать грехи людям, презри (забудь), прости все мои прегрешения, сознательные и несознательные, и сподоби меня без осуждения причаститься Твоих божественных, преславных, пречистых и животворящих Тайн не в наказание, не в умножение грехов, — но в очищение, освящение, в залог будущей жизни и царства, в твердый оплот, в защиту, а поражение врагов, в истребление многих моих согрешений. Ибо ТЫ – Бог милости и щедрот, и человеколюбия, и Тебя прославляем с Отцом и Святым Духом, ныне, и присно, и вовеки веков. Аминь.

Для чего читают канон перед Причастием

Зачастую он читается для того чтобы:

 • Настроить верующего на покаяние
 • Размягчение души верующего
 • Готовность открытия перед Господом
 • Принятие Тела и Крови Христа
Читайте так же:  Пансофия Афонского молитва

Так как проводить это Таинство рекомендуют с теми, кто покаялся в своих грехах, то зачастую именно его и используют в этих целях. Многие задают вопрос о том, а почему этот процесс на столько важен для Причастия? Многие часто не могут правильно разделить для себя такие понятия как: покаяние и исповедь. Они отличаются между собой, хотя для верующего человека они неразрывно идут вместе.

Так покаянием считают внутреннее состояние души человека, а вот исповедь – это внешнее проявление такого внутреннего состояния. Часто многие задумываются над тем, где и как читать молитву? Еще в писании сказано, что молитва не должна быть сладострастием, но и не кнутом для раба. Если Вы читаете ее с любовью и с искренней верой, которая идет от чистого сердца, то не обязательно при этом стоять и бить поклоны.

Это можно делать дома или во время работы. Когда у Вас возникает потребность в обращении к Господу и свободная минутка, то Вы можете прочитать про себя или мысленно божественные слова.

Человек, который не особо был вхож в церковь и вдруг решил пройти Таинство Причастия, может прийти в ужас от длительность и трудоемкости процесса подготовки к этой процедуре. Так прежде чем приступить к чаше с Телом и Кровью Господа необходимо будет придерживаться около трех дней поста. Желательно также в эти дни посещать богослужения и больше времени уделять молитве.

Читать Покаянный Канон Иисусу Христу

Самый основной этап подготовки к Таинству Причастия происходит вечером накануне или с утра непосредственно перед процедурой. Именно в такой период православный христианин должен читать три канона, одним из основных есть и Покаянный канон. В заключении должно быть прочитано Последование ко Святому причащению. Именно молитвы из него произносятся непосредственно перед самым началом проведения обряда.

Не нужно относится ко всему этому как к какому-то определенному ритуалу. Это считается правилом, которого должен придерживаться каждый верующий. Не нужно относится к Покаянному Канону, только как к определенному аспекту этого правила. Это во первых и самодостаточная молитва и читать Покаянный Канон можно в любой период времени и при соответствующем состоянии души.

Текст Покаянного Канона Господу Иисусу Христу состоит из девяти частей. Это песни, которые несут в себе различные человеческие чувства:

 • Надежда на прощение
 • Долготерпение Божие
 • Сожаление о грехах
 • Благодарность за великое милосердие

Ирмосы канона рассказывают нам о важных событиях из Ветхого Завета. Также они помогают разобраться в пояснениях догм про Пречистую Деву Марию и Спасителя. Именно потому принято считать чтение этого канона не только спасением и умиротворением для души, но и несет в себе просветительское значение.

Текст канона написан на церковном языке, хотя есть и покаянный Канон Господу Иисусу Христу на русском, для того, чтобы все верующие могли прочесть его без проблем:

Ирмо́с: Я́ко по су́ху пешеше́ствовав Изра́иль, по бе́здне стопа́ми, гони́теля фарао́на ви́дя потопля́ема, Бо́гу побе́дную пе́снь пои́м, вопия́ше.

Припев*: Помилуй мя, Боже, помилуй мя.

Ны́не приступи́х а́з гре́шный и обремене́нный к Тебе́, Влады́це и Бо́гу моему́; не сме́ю же взира́ти на не́бо, то́кмо молю́ся, глаго́ля: да́ждь ми́, Го́споди, у́м, да пла́чуся де́л мои́х го́рько.

О, го́ре мне́ гре́шному! Па́че все́х челове́к окая́нен е́смь, покая́ния не́сть во мне́; да́ждь ми́, Го́споди, сле́зы, да пла́чуся де́л мои́х го́рько.

Сла́ва: Безу́мне, окая́нне челове́че, в ле́ности вре́мя губи́ши; помы́сли житие́ твое́, и обрати́ся ко Го́споду Бо́гу, и пла́чися о де́лех твои́х го́рько.

И ны́не: Ма́ти Бо́жия Пречи́стая, воззри́ на мя́ гре́шнаго, и от се́ти диа́воли изба́ви мя́, и на пу́ть покая́ния наста́ви мя́, да пла́чуся де́л мои́х го́рько.

Ирмо́с: Не́сть свя́т, я́коже Ты́, Го́споди Бо́же мо́й, вознесы́й ро́г ве́рных Твои́х, Бла́же, и утверди́вый на́с на ка́мени испове́дания Твоего́.

Внегда́ поста́влени бу́дут престо́ли на суди́щи стра́шнем, тогда́ все́х челове́к дела́ облича́тся; го́ре та́мо бу́дет гре́шным, в му́ку отсыла́емым; и то́ ве́дущи, душе́ моя́, пока́йся от злы́х де́л твои́х.

Пра́ведницы возра́дуются, а гре́шнии воспла́чутся, тогда́ никто́же возмо́жет помощи́ на́м, но дела́ на́ша осу́дят на́с, те́мже пре́жде конца́ пока́йся от злы́х де́л твои́х.

Сла́ва: Увы́ мне́ великогре́шному, и́же де́лы и мы́сльми оскверни́вся, ни ка́пли сле́з име́ю от жестосе́рдия; ны́не возни́кни от земли́, душе́ моя́, и пока́йся от злы́х де́л твои́х.

И ны́не: Се́, взыва́ет, Госпоже́, Сы́н Тво́й, и поуча́ет на́с на до́брое, а́з же гре́шный добра́ всегда́ бе́гаю; но Ты́, Ми́лостивая, поми́луй мя́, да пока́юся от злы́х мои́х де́л.

Седа́лен, гла́с 6-й.

Брать и сестры во Христе. Нужна ваша посильная помощь. Сотворили новый православный канал в Яндекс Дзене: Мир православный и пока мало подписчиков(20 человек). Для быстрого развития и донесения православного учения большему числу людей, просим Вас перейти и подписаться на канал. Только полезная православная информация. Ангела Хранителя Вам!

Помышля́ю де́нь стра́шный и пла́чуся дея́ний мои́х лука́вых: ка́ко отвеща́ю Безсме́ртному Царю́, или́ ко́им дерзнове́нием воззрю́ на Судию́, блу́дный а́з? Благоутро́бный О́тче, Сы́не Единоро́дный и Ду́ше Святы́й, поми́луй мя́.

Сла́ва и ны́не: Богоро́дичен

Свя́зан мно́гими ны́не плени́цами грехо́в и содержи́м лю́тыми страстьми́ и беда́ми, к Тебе́ прибега́ю, моему́ спасе́нию, и вопию́: помози́ ми́, Де́во, Ма́ти Бо́жия.

Ирмо́с: Христо́с моя́ си́ла, Бо́г и Госпо́дь, честна́я Це́рковь боголе́пно пое́т, взыва́ющи от смы́сла чи́ста, о Го́споде пра́зднующи.

Широ́к пу́ть зде́ и уго́дный сла́сти твори́ти, но го́рько бу́дет в после́дний де́нь, егда́ душа́ от те́ла разлуча́тися бу́дет: блюди́ся от си́х, челове́че, Ца́рствия ра́ди Бо́жия.

Почто́ убо́гаго оби́диши, мзду́ нае́мничу уде́ржуеши, бра́та твоего́ не лю́биши, блу́д и го́рдость го́ниши? Оста́ви у́бо сия́, душе́ моя́, и пока́йся Ца́рствия ра́ди Бо́жия.

Сла́ва: О, безу́мный челове́че, доко́ле углеба́еши, я́ко пчела́, собира́ющи бога́тство твое́? Вско́ре бо поги́бнет, я́ко пра́х и пе́пел: но бо́лее взыщи́ Ца́рствия Бо́жия.

И ны́не: Госпоже́ Богоро́дице, поми́луй мя́ гре́шнаго, и в доброде́тели укрепи́, и соблюди́ мя́, да на́глая сме́рть не похи́тит мя́ негото́ваго, и доведи́ мя́, Де́во, Ца́рствия Бо́жия.

Ирмо́с: Бо́жиим све́том Твои́м, Бла́же, у́тренюющих Ти́ ду́ши любо́вию озари́, молю́ся, Тя́ ве́дети, Сло́ве Бо́жий, и́стиннаго Бо́га, от мра́ка грехо́внаго взыва́юща.

Воспомяни́, окая́нный челове́че, ка́ко лжа́м, клевета́м, разбо́ю, не́мощем, лю́тым звере́м, грехо́в ра́ди порабоще́н еси́; душе́ моя́ гре́шная, того́ ли восхоте́ла еси́?

Трепе́щут ми́ у́ди, все́ми бо сотвори́х вину́: очи́ма взира́яй, уши́ма слы́шай, язы́ком зла́я глаго́ляй, всего́ себе́ гее́нне предая́й; душе́ моя́ гре́шная, сего́ ли восхоте́ла еси́?

Сла́ва: Блудника́ и разбо́йника ка́ющася прия́л еси́, Спа́се, а́з же еди́н ле́ностию грехо́вною отягчи́хся и злы́м дело́м порабо́тихся, душе́ моя́ гре́шная, сего́ ли восхоте́ла еси́?

И ны́не: Ди́вная и ско́рая помо́щнице все́м челове́ком, Ма́ти Бо́жия, помози́ мне́ недосто́йному, душе́ бо моя́ гре́шная того́ восхоте́.

Ирмо́с: Жите́йское мо́ре, воздвиза́емое зря́ напа́стей бу́рею, к ти́хому приста́нищу Твоему́ прите́к, вопию́ Ти́: возведи́ от тли́ живо́т мо́й, Многоми́лостиве.

Житие́ на земли́ блу́дно пожи́х и ду́шу во тьму́ преда́х, ны́не у́бо молю́ Тя́, Ми́лостивый Влады́ко: свободи́ мя́ от рабо́ты сея́ вра́жия, и да́ждь ми́ ра́зум твори́ти во́лю Твою́.

Кто́ твори́т такова́я, я́коже а́з? Я́коже бо свиния́ лежи́т в калу́, та́ко и а́з греху́ служу́. Но Ты́, Го́споди, исто́ргни мя́ от гну́са сего́ и да́ждь ми́ се́рдце твори́ти за́поведи Твоя́.

Сла́ва: Воспряни́, окая́нный челове́че, к Бо́гу, воспомяну́в своя́ согреше́ния, припа́дая ко Творцу́, слезя́ и стеня́; То́й же, я́ко милосе́рд, да́ст ти́ у́м зна́ти во́лю Свою́.

И ны́не: Богоро́дице Де́во, от ви́димаго и неви́димаго зла́ сохрани́ мя́, Пречи́стая, и приими́ моли́твы моя́, и донеси́ я́ Сы́ну Твоему́, да да́ст ми́ у́м твори́ти во́лю Его́.

Душе́ моя́, почто́ греха́ми богате́еши, почто́ во́лю диа́волю твори́ши, в чесо́м наде́жду полага́еши? Преста́ни от си́х и обрати́ся к Бо́гу с пла́чем, зову́щи: милосе́рде Го́споди, поми́луй мя́ гре́шнаго.

Помы́сли, душе́ моя́, го́рький ча́с сме́рти и стра́шный су́д Творца́ твоего́ и Бо́га: А́нгели бо гро́знии по́ймут тя́, душе́, и в ве́чный о́гнь введу́т: у́бо пре́жде сме́рти пока́йся, вопию́щи: Го́споди, поми́луй мя́ гре́шнаго.

Ирмо́с: Росода́тельну у́бо пе́щь соде́ла А́нгел преподо́бным отроко́м, халде́и же опаля́ющее веле́ние Бо́жие, мучи́теля увеща́ вопи́ти: благослове́н еси́, Бо́же оте́ц на́ших.

Не наде́йся, душе́ моя́, на тле́нное бога́тство и на непра́ведное собра́ние, вся́ бо сия́ не ве́си кому́ оста́виши, но возопи́й: поми́луй мя́, Христе́ Бо́же, недосто́йнаго.

Не упова́й, душе́ моя́, на теле́сное здра́вие и на скоромимоходя́щую красоту́, ви́диши бо, я́ко си́льнии и млади́и умира́ют; но возопи́й: поми́луй мя́, Христе́ Бо́же, недосто́йнаго.

Сла́ва: Воспомяни́, душе́ моя́, ве́чное житие́, Ца́рство Небе́сное, угото́ванное святы́м, и тьму́ кроме́шную и гне́в Бо́жий злы́м, и возопи́й: поми́луй мя́, Христе́ Бо́же, недосто́йнаго.

И ны́не: Припади́, душе́ моя́, к Бо́жией Ма́тери и помоли́ся То́й, е́сть бо ско́рая помо́щница ка́ющимся, умо́лит Сы́на Христа́ Бо́га, и поми́лует мя́ недосто́йнаго.

Ирмо́с: Из пла́мене преподо́бным ро́су источи́л еси́ и пра́веднаго же́ртву водо́ю попали́л еси́: вся́ бо твори́ши, Христе́, то́кмо е́же хоте́ти. Тя́ превозно́сим во вся́ ве́ки.

Ка́ко не и́мам пла́катися, егда́ помышля́ю сме́рть, ви́дех бо во гро́бе лежа́ща бра́та моего́, безсла́вна и безобра́зна? Что́ у́бо ча́ю, и на что́ наде́юся? То́кмо да́ждь ми́, Го́споди, пре́жде конца́ покая́ние. (Два́жды)

Сла́ва: Ве́рую, я́ко прии́деши суди́ти живы́х и ме́ртвых, и вси́ во свое́м чи́ну ста́нут, ста́рии и млади́и, влады́ки и кня́зи, де́вы и свяще́нницы; где́ обря́щуся а́з? Сего́ ра́ди вопию́: да́ждь ми́, Го́споди, пре́жде конца́ покая́ние.

И ны́не: Пречи́стая Богоро́дице, приими́ недосто́йную моли́тву мою́ и сохрани́ мя́ от на́глыя сме́рти, и да́руй ми́ пре́жде конца́ покая́ние.

Ирмо́с: Бо́га челове́ком невозмо́жно ви́дети, на Него́же не сме́ют чи́ни А́нгельстии взира́ти; Тобо́ю же, Всечи́стая, яви́ся челове́ком Сло́во Воплоще́нно, Его́же велича́юще, с небе́сными во́и Тя́ ублажа́ем.

Ны́не к ва́м прибега́ю, А́нгели, Арха́нгели и вся́ небе́сныя си́лы, у Престо́ла Бо́жия стоя́щии, моли́теся ко Творцу́ своему́, да изба́вит ду́шу мою́ от му́ки ве́чныя.

Ны́не пла́чуся к ва́м, святи́и патриа́рси, ца́рие и проро́цы, апо́столи и святи́телие и вси́ избра́ннии Христо́вы: помози́те ми́ на суде́, да спасе́т ду́шу мою́ от си́лы вра́жия.

Сла́ва: Ны́не к ва́м воздежу́ ру́це, святи́и му́ченицы, пусты́нницы, де́вственницы, пра́ведницы и вси́ святи́и, моля́щиися ко Го́споду за ве́сь ми́р, да поми́лует мя́ в ча́с сме́рти моея́.

И ны́не: Ма́ти Бо́жия, помози́ ми́, на Тя́ си́льне наде́ющемуся, умоли́ Сы́на Своего́, да поста́вит мя́ недосто́йнаго одесну́ю Себе́, егда́ ся́дет судя́й живы́х и ме́ртвых, ами́нь.

Влады́ко Христе́ Бо́же, И́же страстьми́ Свои́ми стра́сти моя́ исцели́вый и я́звами Свои́ми я́звы моя́ уврачева́вый, да́руй мне́, мно́го Тебе́ прегреши́вшему, сле́зы умиле́ния; сраствори́ моему́ те́лу от обоня́ния Животворя́щаго Те́ла Твоего́, и наслади́ ду́шу мою́ Твое́ю Честно́ю Кро́вию от го́рести, е́юже мя́ сопроти́вник напои́; возвы́си мо́й у́м к Тебе́, до́лу пони́кший, и возведи́ от про́пасти поги́бели: я́ко не и́мам покая́ния, не и́мам умиле́ния, не и́мам сле́зы уте́шительныя, возводя́щия ча́да ко своему́ насле́дию. Омрачи́хся умо́м в жите́йских страсте́х, не могу́ воззре́ти к Тебе́ в боле́зни, не могу́ согре́тися слеза́ми, я́же к Тебе́ любве́. Но, Влады́ко Го́споди Иису́се Христе́, сокро́вище благи́х, да́руй мне́ покая́ние всеце́лое и се́рдце люботру́дное во взыска́ние Твое́, да́руй мне́ благода́ть Твою́ и обнови́ во мне́ зра́ки Твоего́ о́браза. Оста́вих Тя́, не оста́ви мене́; изы́ди на взыска́ние мое́, возведи́ к па́жити Твое́й и сопричти́ мя́ овца́м избра́ннаго Твоего́ ста́да, воспита́й мя́ с ни́ми от зла́ка Боже́ственных Твои́х Та́инств, моли́твами Пречи́стыя Твоея́ Ма́тере и все́х святы́х Твои́х. Ами́нь.

В канонах припев как молитвенное воззвание произносится перед первым и вторым (и третьим, когда оно есть) тропарем каждой песни, но не читается перед тропарями, начинающимся со «Слава Отцу и Сыну и Святому Духу» и «И ныне и присно и во веки веков. Аминь».

Верьте в чудо и в то, что Ваши молитвы будут услышаны. Главное – это искренняя вера в произнесенные слова и в милосердие Господнее. Для того, чтобы искренне просить о чем-то, необходимо делать это с чистой душой, а для этого необходимо покаяться.

Читайте так же:  Молитва Киприану и устинье от чародейства и колдовства

Господь всегда с Вами!

Смотрите видео, в котором Вы услышите канон покаянный Иисусу Христу:

Видео (кликните для воспроизведения).

Канон ко причастию и молитвы ко причастию
Оценка 5 проголосовавших: 1

ОСТАВЬТЕ ОТВЕТ

Please enter your comment!
Please enter your name here