Молитвы детей за родителей

Тут вы сможете ознакомиться с материалом на тему : Молитвы детей за родителей - в подробном и точном описании.

Молитва детей об усопших родителях

Молитва об усопшем отце

Го́споди, Иису́се Христе́, Бо́же на́ш! Ты́ си́рых храни́тель, скорбя́щих прибе́жище и пла́чущих уте́шитель.

Прибега́ю к тебе́ а́з, сирый, стеня́ и пла́ча, и молю́ся Тебе́: услы́ши моле́ние мое́ и не отврати́ лица́ Твоего́ от воздыха́ний се́рдца моего́ и от сле́з оче́й мои́х. Молю́ся Тебе́, милосе́рдый Го́споди, утоли́ ско́рбь мою́ о разлуче́нии с роди́вшим и воспита́вшим мя́ роди́телем мои́м (и́мя), ду́шу же его́, я́ко отше́дшую к Тебе́ с и́стинною ве́рою в Тя́ и с тве́рдою наде́ждою на Твое́ человеколю́бие и ми́лость, приими́ в Ца́рство Твое́ Небе́сное.

Преклоняюсь пред Твое́ю свято́ю во́лею, е́юже отъя́т бы́сть у мене́, и прошу́ Тя́, не отыми́ то́чию от него́ ми́лости и благосе́рдия Твоего́. Ве́м, Го́споди, я́ко Ты́ Судия́ ми́ра сего́, грехи́ и нече́стия отце́в наказу́еши в де́тях, внуках и правнуках да́же до тре́тьяго и четве́ртаго ро́да: но и ми́луеши отце́в за моли́твы и доброде́тели ча́д и́х, вну́ков и правнуков. С сокруше́нием и умиле́нием се́рдца молю́ Тя́, ми́лостивый Судие́, не наказу́й ве́чным наказа́нием усо́пшаго незабве́ннаго для мене́ раба́ Твоего́ роди́теля моего́ (и́мя), но отпусти́ ему́ вся́ согреше́ния его́ во́льная и нево́льная, сло́вом и де́лом, ве́дением и неве́дением сотворе́нная и́м в житии́ его́ зде́ на земле́, и по милосе́рдию и человеколю́бию Твоему́, моли́тв ра́ди Пречи́стыя Богоро́дицы и все́х святы́х, поми́луй его́ и ве́чныя му́ки изба́ви.

Ты́, милосе́рдый О́тче отце́в и ча́д! Да́руй мне́, во вся́ дни́ жи́зни моея́, до после́дняго издыха́ния моего́, не престава́ти па́мятовати о усо́пшем роди́теле мое́м в моли́твах свои́х, и умоля́ти Тя́, пра́веднаго Судию́, да вчиниши его́ в ме́сте све́тле, в ме́сте прохладне и в ме́сте поко́йне, со все́ми святы́ми, отону́ду же отбеже́ вся́ка боле́знь, печа́ль и воздыха́ние.

Ми́лостиве Го́споди! Приими́ дне́сь о ра́бе Твое́м (и́мя) те́плую моли́тву мою́ сию́ и возда́й ему́ воздая́нием Твои́м за труды́ и попече́ния воспита́ния моего́ в ве́ре и христиа́нском благоче́стии, я́ко научи́вшему мя́ пе́рвее всего́ ве́дети Тя́, своего́ Го́спода, в благогове́нии моли́тися Тебе́, на Тебе́ Еди́наго упова́ти в беда́х, ско́рбех и боле́знех и храни́ти за́поведи Твоя́; за благопопечение его́ о мое́м духо́вном преуспе́янии, за те́пле приноси́мыя и́м о мне́ моле́ния пред Тобо́ю и за все́ да́ры, и́м испрошенные мне́ от Тебе́, возда́й ему́ Свое́ю ми́лостию, Свои́ми небе́сными бла́гами и радостьми в ве́чном Ца́рствии Твое́м.

Ты́ бо еси́ Бо́г ми́лостей и щедро́т и человеколю́бия, Ты́ поко́й и ра́дость ве́рных рабо́в Твои́х, и Тебе́ сла́ву возсыла́ем со Отце́м и Святы́м Ду́хом, и ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в. Ами́нь.

Молитва об усопшей матери

Го́споди, Иису́се Христе́, Бо́же на́ш! Ты́ си́рых храни́тель, скорбя́щих прибе́жище и пла́чущих уте́шитель.

Прибега́ю к тебе́ а́з, сирый, стеня́ и пла́ча, и молю́ся Тебе́: услы́ши моле́ние мое́ и не отврати́ лица́ Твоего́ от воздыха́ний се́рдца моего́ и от сле́з оче́й мои́х. Молю́ся Тебе́, милосе́рдый Го́споди, утоли́ ско́рбь мою́ о разлуче́нии с роди́вшей и воспита́вшей мя́ ма́терию мое́ю (и́мя), ду́шу же ея́, я́ко отше́дшую к Тебе́ с и́стинною ве́рою в Тя́ и с тве́рдою наде́ждою на Твое́ человеколю́бие и ми́лость, приими́ в Ца́рство Твое́ Небе́сное.

Преклоняюсь пред Твое́ю свято́ю во́лею, е́юже отъята бы́сть у мене́, и прошу́ Тя́, не отыми́ то́чию от нея́ ми́лости и благосе́рдия Твоего́. Ве́м, Го́споди, я́ко Ты́ Судия́ ми́ра сего́, грехи́ и нече́стия отце́в наказу́еши в де́тях, внуках и правнуках да́же до тре́тьяго и четве́ртаго ро́да: но и ми́луеши отце́в за моли́твы и доброде́тели ча́д и́х, вну́ков и правнуков. С сокруше́нием и умиле́нием се́рдца молю́ Тя́, ми́лостивый Судие́, не наказу́й ве́чным наказа́нием усо́пшую незабвенную для мене́ рабу́ Твою́, ма́терь мою́ (и́мя), но отпусти́ е́й вся́ согреше́ния ея́ во́льная и нево́льная, сло́вом и де́лом, ве́дением и неве́дением сотворе́нная е́ю в житии́ ея́ зде́ на земле́, и по милосе́рдию и человеколю́бию Твоему́, моли́тв ра́ди Пречи́стыя Богоро́дицы и все́х святы́х, поми́луй ю́ и ве́чныя му́ки изба́ви.

Ты́, милосе́рдый О́тче отце́в и ча́д! Да́руй мне́, во вся́ дни́ жи́зни моея́, до после́дняго издыха́ния моего́, не престава́ти па́мятовати о усопшей ма́тери моея́ в моли́твах свои́х, и умоля́ти Тя́, пра́веднаго Судию́, да вчиниши ю́ в ме́сте све́тле, в ме́сте прохладне и в ме́сте поко́йне, со все́ми святы́ми, отону́ду же отбеже́ вся́ка боле́знь, печа́ль и воздыха́ние.

Ми́лостиве Го́споди! Приими́ дне́сь о ра́бе Твое́й Твое́й (и́мя) те́плую моли́тву мою́ сию́ и возда́й е́й воздая́нием Твои́м за труды́ и попече́ния воспита́ния моего́ в ве́ре и христиа́нском благоче́стии, я́ко научившей мя́ пе́рвее всего́ ве́дети Тя́, своего́ Го́спода, в благогове́нии моли́тися Тебе́, на Тебе́ Еди́наго упова́ти в беда́х, ско́рбех и боле́знех и храни́ти за́поведи Твоя́; за благопопечение ея́ о мое́м духо́вном преуспе́янии, за те́пле приноси́мыя е́ю о мне́ моле́ния пред Тобо́ю и за все́ да́ры, е́ю испрошенные мне́ от Тебе́, возда́й е́й Свое́ю ми́лостию, Свои́ми небе́сными бла́гами и радостями в ве́чном Ца́рствии Твое́м.

Ты́ бо еси́ Бо́г ми́лостей и щедро́т и человеколю́бия, Ты́ поко́й и ра́дость ве́рных рабо́в Твои́х, и Тебе́ сла́ву возсыла́ем со Отце́м и Святы́м Ду́хом, и ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в. Ами́нь.

Молитва детей об усопших родителях

Го́споди, Иису́се Христе́, Бо́же на́ш! Ты́ си́рых храни́тель, скорбя́щих прибе́жище и пла́чущих уте́шитель.

Прибега́ю к тебе́ а́з, сирый, стеня́ и пла́ча, и молю́ся Тебе́: услы́ши моле́ние мое́ и не отврати́ лица́ Твоего́ от воздыха́ний се́рдца моего́ и от сле́з оче́й мои́х. Молю́ся Тебе́, милосе́рдый Го́споди, утоли́ ско́рбь мою́ о разлуче́нии с родившими и воспитавшими мя́ роди́телями мои́ми (имена́ и́х), души́ же и́х, я́ко отшедшие к Тебе́ с и́стинною ве́рою в Тя́ и с тве́рдою наде́ждою на Твое́ человеколю́бие и ми́лость, приими́ в Ца́рство Твое́ Небе́сное.

Читайте так же:  Снятся кошмары каждую ночь молитвы

Преклоняюсь пред Твое́ю свято́ю во́лею, е́юже отъяты бы́сть у мене́, и прошу́ Тя́, не отыми́ то́чию от ни́х ми́лости и благосе́рдия Твоего́. Ве́м, Го́споди, я́ко Ты́ Судия́ ми́ра сего́, грехи́ и нече́стия отце́в наказу́еши в де́тях, внуках и правнуках да́же до тре́тьяго и четве́ртаго ро́да: но и ми́луеши отце́в за моли́твы и доброде́тели ча́д и́х, вну́ков и правнуков. С сокруше́нием и умиле́нием се́рдца молю́ Тя́, ми́лостивый Судие́, не наказу́й ве́чным наказа́нием усо́пших незабвенных для мене́ ра́б Твои́х, роди́телей мои́х (имена́), но отпусти́ и́м вся́ согреше́ния и́х во́льная и нево́льная, сло́вом и де́лом, ве́дением и неве́дением сотворе́нная и́ми в житии́ и́х зде́ на земле́, и по милосе́рдию и человеколю́бию Твоему́, моли́тв ра́ди Пречи́стыя Богоро́дицы и все́х святы́х, поми́луй и́х и ве́чныя му́ки изба́ви.

Ты́, милосе́рдый О́тче отце́в и ча́д! Да́руй мне́, во вся́ дни́ жи́зни моея́, до после́дняго издыха́ния моего́, не престава́ти па́мятовати о усо́пших роди́телях мои́х в моли́твах свои́х, и умоля́ти Тя́, пра́веднаго Судию́, да вчиниши и́х в ме́сте све́тле, в ме́сте прохладне и в ме́сте поко́йне, со все́ми святы́ми, отону́ду же отбеже́ вся́ка боле́знь, печа́ль и воздыха́ние.

Ми́лостиве Го́споди! Приими́ дне́сь о раба́х Твои́х (имена́) те́плую моли́тву мою́ сию́ и возда́й и́м воздая́нием Твои́м за труды́ и попече́ния воспита́ния моего́ в ве́ре и христиа́нском благоче́стии, я́ко научившим мя́ пе́рвее всего́ ве́дети Тя́, своего́ Го́спода, в благогове́нии моли́тися Тебе́, на Тебе́ Еди́наго упова́ти в беда́х, ско́рбех и боле́знех и храни́ти за́поведи Твоя́; за благопопечение и́х о мое́м духо́вном преуспе́янии, за те́пле приноси́мыя и́ми о мне́ моле́ния пред Тобо́ю и за все́ да́ры, и́ми испрошенные мне́ от Тебе́, возда́й и́м Свое́ю ми́лостию, Свои́ми небе́сными бла́гами и радостями в ве́чном Ца́рствии Твое́м.

Ты́ бо еси́ Бо́г ми́лостей и щедро́т и человеколю́бия, Ты́ поко́й и ра́дость ве́рных рабо́в Твои́х, и Тебе́ сла́ву возсыла́ем со Отце́м и Святы́м Ду́хом, и ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в. Ами́нь.

Молитва детей об усопших родителях иная *

Бо́же, прие́мый же́ртву Авраа́млю и призре́в на всесожже́ние, явле́й А́нну проро́чицу Самуи́ла роди́ти, приими́ до́брая роди́теля, отца́ и ма́терь, помяни́, Го́споди, дре́внее ма́тере моея́: помяни́, Го́споди, вскормле́ние, помяни́, Го́споди, сле́зы, помяни́, Го́споди, воздыха́ние, помяни́, Го́споди, я́ко не восхоте́ста разлучи́тися от мене́, и се разлучи́стася от мене́ в ве́це сем. Но за дое́ние и вскормле́ние, и за сле́зы и воздыха́ние, и за разлуче́ние, е́же от мене́, ра́дости ве́чныя сподо́би я. Не сведи́ их, Го́споди, от ско́рби в ско́рбь, от печа́ли в печа́ль, от се́тования в се́тование. Но за же́ртву рожде́ния и принесе́ния к Тебе́, Го́споди, мене́, недосто́йнаго раба́ Твоего́ (имярек) Ца́рствия Небе́снаго сподо́би я. Я́ко благослови́ся и просла́вися пречестно́е и великоле́пое и́мя Твое́, Отца́, и Сы́на, и Свята́го Ду́ха, ны́не и при́сно, и во ве́ки веко́в. Ами́нь.

Молитвы о детях

Дети – продолжение своих родителей, поэтому неудивительно, что их оберегают от напастей и во всём им стараются помочь. Любовь матери к своему ребенку бескорыстна и чиста, а забота о чаде начинается ещё до его рождения.

Кому молиться о детях?

Многие современные родители читают молитвы лишь в трудные минуты, когда ребенок заболел или у него появились какие-то проблемы. Однако, обращаться к святым с молитвой о детях следует каждый день. Утренняя молитва поможет ребенку во всех делах и убережет от напастей в течение дня, а вечерняя отгонит дурные сны.

Чаще всего материнская молитва за детей обращена к Богородице, ведь она мать Иисуса Христа, которая перенесла немало тягот ради своего дитя. Но есть и другие святые, к которым мать и отец могут обращаться с ежедневной молитвой за детей:

 1. Николай Чудотворец поддержит ребенка в путешествии или дальнем странствии, это может быть даже служба в армии.
 2. Матроне Московской молятся о здоровье и исцелении. Младенцы нередко страдают от судорог, а дети постарше могут простудиться.
 3. Георгий Победоносец защитит мальчика от любых невзгод.
 4. Ксении Петербургской молятся за детей с физическими и умственными заболеваниями и отклонениями.
 5. Также следует молиться святому, в честь которого был крещен ребенок, ведь он охраняет его на протяжении всей жизни.

Иисус Христос услышит любую молитву и поможет во всех бедах, поэтому и ему читают родители православные молитвы о детях. Обращаться к Господу можно и в храме, и дома, но важно соблюдать таинство молитвы.

Тексты молитв о детях

В любом сборнике молитв можно найти хоть одну, которую могут прочитать мать и отец за своего ребенка.

Есть несколько самых сильных молитвенных обращений, которые следует знать всем родителям.

Молитва Иисусу Христу о детях

Господи Иисусе Христе, буди милость Твоя на детях моих (имена). сохрани их под кровом Твоим, покрый от всякого лукаваго похотения, отжени от них всякаго врага и супостата, отверзи им уши и очи сердечныя, даруй умиление и смирение сердцам их. Господи, все мы создание Твое, пожалей детей моих (имена) и обрати их на покаяние. Спаси, Господи, и помилуй детей моих (имена) и просвети им ум светом разума Евангелия Твоего и настави их на стезю заповедей Твоих и научи их, Спасе, творити волю Твою, яко Ты есть Бог наш.

Молитва Божьей матери о детях

О Пресвятая Владычице Дево Богородице, спаси и сохрани под кровом Твоим моих чад (имена), всех отроков, отроковиц и младенцев, крещеных и безымянных и во чреве матери носимых. Укрой их ризою Твоего материнства, соблюди их в страхе Божием и в послушании родителям, умоли Господа моего и Сына Твоего, да дарует им полезное ко спасению их. Вручаю их Материнскому смотрению Твоему, яко Ты еси Божественный Покров рабам Твоим. Матерь Божия, введи меня во образ Твоего небеснаго материнства. Уврачуй душевные и телесные раны чад моих (имена), моими грехами нанесенные. Вручаю дитя мое всецело Господу моему Иисусу Христу и Твоему, Пречистая, небесному покровительству. Аминь.

Молитва матери о чаде своем

Молитва о детях прп. Амвросия Оптинского

Го́споди, Ты́ Еди́н вся́ ве́си, вся́ мо́жеши и все́м хо́щеши спастись и в ра́зум И́стины прийти. Вразуми́ ча́до мое́ (и́мя) позна́нием и́стины Твоея́ и во́ли Твоея́ Святы́я, укрепи́ его́ ходи́ти по за́поведям Твои́м и мене́ гре́шнаго поми́луй, моли́твами Пречи́стыя Ма́тери Твоея́, Богоро́дицы и Присноде́вы Мари́и и святы́х Твои́х (перечисляются все святые семьи), я́ко препросла́влен еси́ со Безнача́льным Твои́м Сыно́м и с Пресвяты́м и Благи́м и Животворя́щим Твои́м Ду́хом, ны́не и при́сно, и во ве́ки веко́в. Ами́нь.

Молитва о детях ко Ангелу Хранителю

Святы́й А́нгеле Храни́телю моего́ ча́да (и́мя), покры́й его́ твои́м покро́вом от стре́л де́мона, от глаз обольстителя и сохрани́ его́ се́рдце в а́нгельской чистоте́. Ами́нь.

Молитва святой великомученице Варваре

Святая славная и всехвальная великомученице Христова Варваро! Собраннии днесь в храме твоем Божественнем людие и раце мощей твоих покланяющиися и с любовию целующии, страдания же твоя мученическая и в их Самаго страстоположника Христа, давшаго тебе, не точию еже в Него веровати, но и еже по Нем страдати, похвалами ублажающе, молим тя, известная желания нашего ходатаице: моли с нами и о нас умоляемаго от Своего благоутробия Бога, да милостивно услышит нас, просящих Его благостыню, и не отставит от нас вся ко спасению и житию нуждная прошения, и дарует христианскую кончину животу нашему безболезненну, непостыдну, мирну, Божественных Таин причастну, и всем на всяком месте, во всякой скорби и обстоянии, требующим Его человеколюбия и помощи, великую Свою подаст милость, да благодатию Божиею и твоим теплым предстательством, душею и телом всегда здравии пребывающе, славим дивнаго во святых Своих Бога Израилева, не удаляющаго помощи Своея от нас всегда, ныне и присно и во веки веков. Аминь.

Православные молитвы детей о родителях живых за здравие

Между родителями и детьми всегда имеет некая духовная связь и молитвы их друг за друга чрезвычайно сильны. Господь дает детей, но связь, которая устанавливается между этими тремя людьми очень сильна. Малыши с рождения находятся под защитой и заботой их отцов, а когда вырастают становятся опорой для постаревших мамы и папы.

Читайте так же:  Можно ли читать молитвы ко Святому причастию сидя

Очень важно уважать их и заботиться так же, как и они заботились о своих малышах. Важно не только физически помогать им, но и духовно, прося Господа и святых об их здравии.

Как молиться о родителях

Жизнь циклична: дети рождаются, вырастают, создают собственные семьи и рожают малышей. Русский классик когда-то поднял проблему поколений, указав на частую непримиримость отцов и детей, на недопонимание между ними.

Несмотря на актуальность этого (ведь эти конфликты никогда не перестают) христиане должны уметь находить точки соприкосновения и выход из конфликтных ситуаций. Младшее поколение должно уважать старшее в независимости от поведения старших и их решений. Безусловно, иногда отцы поступают неправильно, ведь каждый человек грешен и людям свойственно принимать неправильные решения. Но потомки должны почитать их в независимости от этого.

О семье и детях:

Прошение за маму и папу, за их здоровье важна не только потому, что это прошение Господа об их благополучии, но и потому что оно размягчает сердца детей. Если есть обида или непрощение, то молитва за предков помогает справиться с этими негативными чувствами.

Христос сказал: «Молитесь за врагов ваших». Мамы, конечно, не враги, но принцип такой же — просьба Господа за них смягчает сердца молящегося. В любом случае, это забота о старшем поколении и проявление любви.

Не всегда сыновья могут быть рядом со своими мамами, но просить за их здравие можно всегда, для этого не важны расстояния.

Совет! Лучше всего читать прошение за здравие, а также вспоминать во время него бабушек и дедушек.

Помимо этого, следует также:

 • навещать их регулярно;
 • интересоваться их мнением и спрашивать совета;
 • помогать по хозяйству;
 • оказывать помощь (материальную и моральную);
 • поддерживать и заботиться.

Кому молиться о здравии родителей

Важно помнить, что одной молитвы не всегда достаточно — важно проявлять свою заботу и любовь внешними действиями. Прошения за здравие читать можно в любом возрасте, но только для живых родителей.

Чаще всего об этом просят:

Господи Иисусе Христе, Сыне Божий. Обращаюсь к тебе за здравие родителей. Смилуйся и помоги им справиться с болезнями тяжкими, да с хворями саднящими. Придай им сил для моления праведного и продли годы жизни на грешной Земле. Да будет воля твоя. Аминь.

 • Богородицу

О Пресвята́я Де́во, Мать Го́спода Вы́шнего, Скоропослу́шная Засту́пнице всех, к Тебе́ с ве́рою прибега́ющих, молю́ Тя: умоли́ Сы́на Твоего́, что́бы услы́шал Он моли́тву мою́. При́зри с высоты́ небе́сной и снизойди́ к сле́зному проше́нию моему́. Отпусти́, Го́споди, все грехи́ роди́телем мои́м, во́льныя и нево́льныя. Да́руй, Го́споди, им проще́ние Свое́ я́ко на земли́, так и на Небеси́. Удлини́ им век их на долголе́тие и укрепи́ их в здра́вии и уме́. Го́споди, как Ты лю́бишь Мать Свою́ и чтишь Отца́ Своего́. Во и́мя Отца́ и Сы́на и Свята́го Ду́ха. Ами́нь.

 • Матрону Московскую
Читайте так же:  Сильная молитва работу

Блаженная Старица, Матрона Московская. Ты исцеляешь немощных и прославляешь верующих. Исцели родителей моих от телесных недугов, избавь от недругов и хворых потугов. Защити их от людей злобных, да от болезней греховных. О здравии молю, тебя благодарю. Да будет так. Аминь.

 • Николая Чудотворца

Чудотворец Николай, с мольбой обращаюсь к тебе. Защити моих родителей от потери здравия, от немощи и поругания. Помоги им добраться до православия верного и отринь все смуты от падения бренного. Заступись пред Господом Богом за них, и избавь от хвори родителей моих. Да будет воля твоя. Аминь.

Правила чтения

Важно просить Господа о здоровье родителей и их благосостоянии независимо от отношений с ними или их реакции на это. Верующие дочери и сыновья должны просить Господа, даже если их родные отрицают Его существование. В таком случае будет полезно дополнительно проконсультироваться со священнослужителем по поводу стратегии поведения.

Важно! Молитву за здравие следует читать ежедневно во время утренних или вечерних чтений перед образами.

Видео (кликните для воспроизведения).

О других молитвах:

Для этого необязательно приобретать образ того, кому читается просьба, но это желательно. Во время чтений можно зажигать свечу или лампаду, самое важное — пребывать в тишине и спокойствии, а также быть сосредоточенным на словах. Можно это делать и во время посещения храма, там следует:

 • приобрести свечи;
 • заказать молебен о здравии;
 • поставить свечи перед образами Николая Чудотворца, Матроны Московской, Богородицы и Иисуса Христа;
 • прочитать перед каждым образом «Отче Наш», а затем молитву для этого святого.

Совет! После посещения храма или прочтения святого текста можно позвонить близким и поговорить с ними. Таким образом, духовная составляющая будет закреплена реальным физическим проявлением заботы.

Молитва родителей за детей

Молитва родителей за детей

Похожие главы из других книг

1.22 Проблемы детей и родителей

1.22 Проблемы детей и родителей Воспитательный процесс в семьях каббалистов происходит сам собой, непреднамеренно, просто ребенок впитывает пример, подаваемый родителями, и этого хватает для того, чтобы он, по крайней мере, не погнался за наркотиками, не совершил дурных

§ 5. Ответственность родителей за воспитание детей

§ 5. Ответственность родителей за воспитание детей Обязанности родителей перед детьми. Отцовство и материнство — великое благо, которым Аллах наделяет людей. Согласно исламу, даже после смерти родители продолжают получать награду за то, что их дети молятся за них и

Связь детей и родителей

Связь детей и родителей Глава 1 Спасение души родителей более всего зависит от детей Спасется через чадородие. 1 Тим. 2, 15 Есть краткая формулировка о пути ко спасению, данная прп. Антонием Великим: «От ближнего зависит жизнь и смерть» (нашей души).Но в степени служения

Молитва детей за родителей

Молитва детей за родителей О, праведный Господи Боже!Ты заповедал и повелел еси чествовати отца и матерь, такоже и Сам воплотивыйся, смиренно повиновался еси родителем Твоим на земли; покорно молюся Тебе Господу Богу моему: услыши глас мой и помилуй моих родителей мене в

Взаимоотношения детей и родителей

Взаимоотношения детей и родителей 1 Дети, будьте послушны своим родителям как подобает последователям Повелителя, это ваш долг. 2 «Почитай отца и мать» — это первое повеление Всевышнего с обещанием: 3 «Чтобы тебе жить благополучно и долго на земле». a4 Отцы, не раздражайте

Взаимоотношения детей и родителей

Взаимоотношения детей и родителей 1 Дети, будьте послушны своим родителям в Господе, это ваш долг. 2 «Почитай отца и мать» — это первое повеление с обещанием: 3 «Чтобы тебе жить благополучно и долго на земле» a.4 Отцы, не раздражайте ваших детей, но воспитывайте их в учении и

Молитва детей за родителей

Молитва детей за родителей Господи, Иисусе Христе, Боже наш! Ты сирых хранитель, скорбящих прибежище и плачущих утешитель. Прибегаю к Тебе аз, сирый, стеня и плача, и молюся Тебе: услыши моление мое и не отврати лица Твоего от воздыханий сердца моего и от слез очей моих.

Молитва родителей за детей

Молитва родителей за детей Господи Иисусе Христе, Боже наш, Владыко живота и смерти. Утешителю скорбящих! С сокрушенным и умиленным сердцем прибегаю к Тебе и молюся Ти: помяни, Господи, во Царствии Твоем усопшего ( ую) раба Твоего (рабу Твою), чадо мое (имя) , и сотвори ему (ей)

Глава 5. О должности родителей и детей их

Глава 5. О должности родителей и детей их Дети, повинуйтесь своим родителям в Господе, ибо сего требует справедливость. Почитай отца твоего и мать, это первая заповедь с обетованием: да будет тебе благо, и будешь долголетен на земле. И вы, отцы, не раздражайте детей ваших, но

Молитва детей за умерших родителей

Молитва детей за умерших родителей Господи, Иисусе Христе, Боже наш! Ты сирых Хранитель, скорбящих Прибежище и плачущих Утешитель. Прибегаю к Тебе аз, сирый, стеня и плача, и молюся Тебе: услыши моление мое и не отврати лица Твоего от воздыханий сердца моего и от слез очей

Молитва Архимандрита Иоанна (Крестьянина) родителей за детей

Молитва Архимандрита Иоанна (Крестьянина) родителей за детей Сладчайший Иисусе, Боже сердца моего! Ты даровал еси мне детей по плоти, они Твои по душе; и мою и их души искупил Ты Своею неоцененною кровию; ради крови Твоея божественный умоляю Тебя, Сладчайший мой спаситель:

Молитва детей за родителей

Молитва детей за родителей Господи, Иисусе Христе, Боже наш! Ты сирых хранитель, скорбящих прибежище и плачущих утешитель. Прибегаю к Тебе аз, сирый, стеня и плача, и молюся Тебе: услыши моление мое и не отврати лица Твоего от воздыханий сердца моего и от слез очей моих.

Читайте так же:  Молитва на излечения от пьянства

Молитва родителей за детей

Молитва родителей за детей Господи Иисусе Христе, Боже наш, Владыко живота и смерти. Утешителю скорбящих! С сокрушенным и умиленным сердцем прибегаю к Тебе и молюся Ти: помяни, Господи, во Царствии Твоем усопшего (ую) раба Твоего (рабу Твою), чадо мое (имя), и сотвори ему (ей)

Молитва родителей за детей

Молитва родителей за детей Господи Иисусе Христе, Боже наш, Владыко живота и смерти, Утешителю скорбящих! С сокрушенным и умиленным сердцем прибегаю к Тебе и молюся Ти: помяни, Господи, во царствии Твоем усопшаго раба Твоего, чадо мое (имя), и сотвори ему вечную память. Ты,

Молитва родителей за умерших детей

Молитва родителей за умерших детей Господи Иисусе Христе, Боже наш, Владыко жизни и смерти, Утешитель скорбящих! С сокрушённым и умилённым сердцем прибегаю к Тебе и молюсь Тебе: помяни, Господи, во царствии Твоём усопшего раба Твоего, чадо моё (имя), и сотвори ему вечную

Непопечение родителей о целомудрии детей

Непопечение родителей о целомудрии детей Участвовать в грехе других могут родители в отношении своих детей. Это происходит, когда родители позволяют детям свободно обходиться с лицами другого пола, или когда родители не удаляются от детей при физических отношениях и

Очень сильные молитвы матери о детях

Более всех в мире мать заботится о своём чаде, ведь только она знает его дольше всех. Ещё до рождения мать оберегает своего ребенка, она ещё ни разу на него не взглянула, но уже всем сердцем любит. Молитвы матери о детях считаются очень сильной защитой, ведь её слова и искреннее желание помочь собственному ребенку нельзя подделать.

Кому молиться матери о детях?

С молитвой к Господу обращаются в любых ситуациях и при самых разных проблемах, но есть и другие святые, которым, однако, молятся по особым случаям:

 1. Пресвятая Богородица – покровительница матерей и детей. Молитва матери о детях Богородице сильна и всегда будет ею услышана.
 2. Когда ребенок заболевает, ему требуется операция или серьезное лечение, следует помолиться мученику Трифону.
 3. Перед иконой Спаса Нерукотворного читают православную молитву на защиту ребенка от недругов и дурных привычек.
 4. Не стоит забывать и об Ангеле-хранителе, который сопровождает человека всю его жизнь.
 5. Как покровитель и защитник путешественников, Николай Угодник защитит дитя в дороге и принятии сложных решений.
 6. Матери молятся за сына Георгию Победоносцу, его же просят об удачной службе для сына.
 7. В болезни малыша обращаются к целительнице Матроне Московской, которая помогает и при простудах, и в детских судорогах, так и при серьезных заболеваниях.
 8. Родители особенных малышей с физическими или умственными отклонениями молятся Ксении Петербургской.
 9. Пантелеймон Целитель поможет ребенку при тяжелой болезни.
 10. Следует также молиться святому, в чью честь был крещен ребенок.

Сильные молитвы матери о детях

Существует множество молитв на разные случаи жизни и для всех святых, но есть и особенные, которые можно назвать самыми сильными молитвами матери о детях. Все эти молитвы не обязательно читать в храме, но лучше это делать в красном углу дома или хотя бы перед иконой. Молитва – обращение к святому, произносить её нужно искренне, сосредоточенно и с уважением.

Чтобы молитва матери о детях стала сильной защитой для них, мать должна искреннее верить в Господа, в его силу. Именно от родителей, по их примеру, дети учатся любить Бога и почитать его.

Есть несколько сильных и редких молитв о детях, которые следует знать любой матери ещё до появления на свет её дитя.

Материнская молитва Иисусу Христу

Господи Иисусе Христе, Сыне Божий, молитв ради Пречистыя Твоея Матери услыши меня, грешную и недостойную рабу Твою (имя). Господи, в милости Твоей власти чадо мое (имя), помилуй и спаси его имени Твоего ради.

Господи, прости ему вся согрешения, вольные и невольные, совершенные им пред Тобой. Господи, наставь его на истинный путь заповедей Твоих и вразуми его и просвети светом Твоим Христовым, во спасение души и исцеление тела. Господи, благослови его в доме, около дома, в поле, работе и в дороге и на каждом месте Твоего владения.

Господи, сохрани его под покровом Твоим Святым от летящей пули, стрелы, ножа, меча, яда, огня, потопа, от смертоносной язвы и от напрасныя смерти. Господи, огради его от видимых и невидимых врагов, от всяких бед, зол и несчастий. Господи, исцели его от всяких болезней, очисти от всякия скверны (вина, табака, наркотиков) и облегчи его душевные страдания и скорби.

Господи, даруй ему благодать Святаго Духа на многие лета жизни и здравия, целомудрия. Господи, дай ему Свое благословение на благочестивую семейную жизнь и благочестивое деторождение. Господи, даруй и мне, недостойной и грешной рабе Твоей, родительское благословение на чадо мое в наступающие утра, дни, вечера и ночи, имени Твоего ради, ибо Царствие Твое вечно, всесильно и всемогуще. Аминь.

Молитва матери о детях к Пресвятой Богородице

О, Пресвятая Владычице Дево Богородице, спаси и сохрани по кровом Твоим моих чад (имена), всех отроков, отроковиц и младенцев, крещенных и безымянных и во чреве матери носимых. Укрой их ризою Твоего материнства, соблюди их во страхе Божием и в послушании к родителям, умоли Господа моего и Сына Твоего, да дарует им полезное ко спасению их. Вручаю их Материнскому смотрению твоему, яко Ты еси Божественный покров рабам Твоим. Во имя Отца, Сына и Святаго Духа. Аминь.

Молитва матери о здоровье ребенка Пантелеймону Целителю

Обращаюсь в мольбах к тебе, Пантелеймон-Целитель! Даруй моему ребенку исцеление, ниспошли ему силы, прикоснись к плоти его, поцелуй душу его. Погаси огонь пылающий, укроти страсть, отзови немощь. Пробуди раба Божьего (имя), подними его с одра болезненного. Одари его Твоим благословением. Покоряемся воле твоей и милости Твоей ожидаем. Во имя Отца, Сына и Святого Духа. Аминь.

Молитва детей за родителей

Молитва детей за родителей

Читайте так же:  Молитва на желаемую должность

Похожие главы из других книг

1.22 Проблемы детей и родителей

1.22 Проблемы детей и родителей Воспитательный процесс в семьях каббалистов происходит сам собой, непреднамеренно, просто ребенок впитывает пример, подаваемый родителями, и этого хватает для того, чтобы он, по крайней мере, не погнался за наркотиками, не совершил дурных

§ 5. Ответственность родителей за воспитание детей

§ 5. Ответственность родителей за воспитание детей Обязанности родителей перед детьми. Отцовство и материнство — великое благо, которым Аллах наделяет людей. Согласно исламу, даже после смерти родители продолжают получать награду за то, что их дети молятся за них и

Связь детей и родителей

Связь детей и родителей Глава 1 Спасение души родителей более всего зависит от детей Спасется через чадородие. 1 Тим. 2, 15 Есть краткая формулировка о пути ко спасению, данная прп. Антонием Великим: «От ближнего зависит жизнь и смерть» (нашей души).Но в степени служения

Молитва детей за родителей

Молитва детей за родителей О, праведный Господи Боже!Ты заповедал и повелел еси чествовати отца и матерь, такоже и Сам воплотивыйся, смиренно повиновался еси родителем Твоим на земли; покорно молюся Тебе Господу Богу моему: услыши глас мой и помилуй моих родителей мене в

Взаимоотношения детей и родителей

Взаимоотношения детей и родителей 1 Дети, будьте послушны своим родителям как подобает последователям Повелителя, это ваш долг. 2 «Почитай отца и мать» — это первое повеление Всевышнего с обещанием: 3 «Чтобы тебе жить благополучно и долго на земле». a4 Отцы, не раздражайте

Взаимоотношения детей и родителей

Взаимоотношения детей и родителей 1 Дети, будьте послушны своим родителям в Господе, это ваш долг. 2 «Почитай отца и мать» — это первое повеление с обещанием: 3 «Чтобы тебе жить благополучно и долго на земле» a.4 Отцы, не раздражайте ваших детей, но воспитывайте их в учении и

Молитва детей за родителей

Молитва детей за родителей Господи, Иисусе Христе, Боже наш! Ты сирых хранитель, скорбящих прибежище и плачущих утешитель. Прибегаю к Тебе аз, сирый, стеня и плача, и молюся Тебе: услыши моление мое и не отврати лица Твоего от воздыханий сердца моего и от слез очей моих.

Молитва родителей за детей

Молитва родителей за детей Господи Иисусе Христе, Боже наш, Владыко живота и смерти. Утешителю скорбящих! С сокрушенным и умиленным сердцем прибегаю к Тебе и молюся Ти: помяни, Господи, во Царствии Твоем усопшего ( ую) раба Твоего (рабу Твою), чадо мое (имя) , и сотвори ему (ей)

Глава 5. О должности родителей и детей их

Глава 5. О должности родителей и детей их Дети, повинуйтесь своим родителям в Господе, ибо сего требует справедливость. Почитай отца твоего и мать, это первая заповедь с обетованием: да будет тебе благо, и будешь долголетен на земле. И вы, отцы, не раздражайте детей ваших, но

Молитва детей за умерших родителей

Молитва детей за умерших родителей Господи, Иисусе Христе, Боже наш! Ты сирых Хранитель, скорбящих Прибежище и плачущих Утешитель. Прибегаю к Тебе аз, сирый, стеня и плача, и молюся Тебе: услыши моление мое и не отврати лица Твоего от воздыханий сердца моего и от слез очей

Молитва Архимандрита Иоанна (Крестьянина) родителей за детей

Молитва Архимандрита Иоанна (Крестьянина) родителей за детей Сладчайший Иисусе, Боже сердца моего! Ты даровал еси мне детей по плоти, они Твои по душе; и мою и их души искупил Ты Своею неоцененною кровию; ради крови Твоея божественный умоляю Тебя, Сладчайший мой спаситель:

Молитва детей за родителей

Молитва детей за родителей Господи, Иисусе Христе, Боже наш! Ты сирых хранитель, скорбящих прибежище и плачущих утешитель. Прибегаю к Тебе аз, сирый, стеня и плача, и молюся Тебе: услыши моление мое и не отврати лица Твоего от воздыханий сердца моего и от слез очей моих.

Молитва родителей за детей

Молитва родителей за детей Господи Иисусе Христе, Боже наш, Владыко живота и смерти. Утешителю скорбящих! С сокрушенным и умиленным сердцем прибегаю к Тебе и молюся Ти: помяни, Господи, во Царствии Твоем усопшего (ую) раба Твоего (рабу Твою), чадо мое (имя), и сотвори ему (ей)

Молитва родителей за детей

Молитва родителей за детей Господи Иисусе Христе, Боже наш, Владыко живота и смерти, Утешителю скорбящих! С сокрушенным и умиленным сердцем прибегаю к Тебе и молюся Ти: помяни, Господи, во царствии Твоем усопшаго раба Твоего, чадо мое (имя), и сотвори ему вечную память. Ты,

Молитва родителей за умерших детей

Молитва родителей за умерших детей Господи Иисусе Христе, Боже наш, Владыко жизни и смерти, Утешитель скорбящих! С сокрушённым и умилённым сердцем прибегаю к Тебе и молюсь Тебе: помяни, Господи, во царствии Твоём усопшего раба Твоего, чадо моё (имя), и сотвори ему вечную

Непопечение родителей о целомудрии детей

Видео (кликните для воспроизведения).

Непопечение родителей о целомудрии детей Участвовать в грехе других могут родители в отношении своих детей. Это происходит, когда родители позволяют детям свободно обходиться с лицами другого пола, или когда родители не удаляются от детей при физических отношениях и

Молитвы детей за родителей
Оценка 5 проголосовавших: 1

ОСТАВЬТЕ ОТВЕТ

Please enter your comment!
Please enter your name here