Молитва после чтением псалтири

Тут вы сможете ознакомиться с материалом на тему : Молитва после чтением псалтири - в подробном и точном описании.

МОЛИТВЫ
ПЕРЕД НАЧАЛОМ ЧТЕНИЯ ПСАЛТИРИ

Разумно да будет, како подобает особь пети Псалтирь
Аще иерей, глаголет:

Благослове́н Бог наш, всегда́, ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в.
Аще ли ни, глаголи умиленно:

Моли́твами святы́х оте́ц на́ших, Го́споди Иису́се Христе́ Бо́же наш, поми́луй нас.

Аминь. Царю́ Небе́сный. Трисвятое. И по Отче наш…

Тропари сия, глас 6

Поми́луй нас, Го́споди, поми́луй нас, вся́каго бо отве́та недоуме́юще, сию́ Ти моли́тву я́ко Влады́це гре́шнии прино́сим: поми́луй нас.

Слава: Честно́е проро́ка Твоего́, Го́споди, торжество́, Не́бо Це́рковь показа́, с челове́ки лику́ют Ангели. Того́ моли́твами, Христе́ Бо́же, в ми́ре упра́ви живо́т наш, да пое́м Ти: Аллилу́иа.

И ныне: Мно́гая мно́жества мои́х, Богоро́дице, прегреше́ний, к Тебе́ прибего́х, Чи́стая, спасе́ния тре́буя: посети́ немощству́ющую мою́ ду́шу и моли́ Сы́на Твоего́ и Бо́га на́шего да́ти ми оставле́ние, я́же соде́ях лю́тых, Еди́на Благослове́нная.

Го́споди, поми́луй (40).
И поклонися, елико ти мощно.

Таже молитва Святей Живоначальней Троице

Всесвята́я Тро́ице, Бо́же и Соде́телю всего́ ми́ра, поспеши́ и напра́ви се́рдце мое́, нача́ти с ра́зумом и конча́ти де́лы благи́ми богодухнове́нныя сия́ кни́ги, я́же Святы́й Дух усты́ Дави́довы отры́гну, и́хже ны́не хощу́ глаго́лати аз, недосто́йный, разуме́я же свое́ неве́жество, припа́дая молю́ся Ти, и е́же от Тебе́ по́мощи прося́: Го́споди, упра́ви ум мой и утверди́ се́рдце мое́, не о глаго́лании усте́н стужа́ти си, но о ра́зуме глаго́лемых весели́тися, и пригото́витися на творе́ние до́брых дел, я́же учу́ся, и глаго́лю: да до́брыми де́лы просвеще́н, на суди́щи десны́я Ти страны́ прича́стник бу́ду со все́ми избра́нными Твои́ми. И ны́не, Влады́ко, благослови́, да, воздохну́в от се́рдца, и язы́ком воспою́, глаго́ля си́це:

Прииди́те, поклони́мся Царе́ви на́шему Бо́гу. (поклон)

Прииди́те, поклони́мся и припаде́м Христу́, Царе́ви на́шему Бо́гу. (поклон)

Прииди́те, поклони́мся и припаде́м Самому́ Христу́, Царе́ви и Бо́гу на́шему. (поклон)

Таже постой мало, дондеже утишатся вся чувства. Тогда сотвори начало не вскоре, без лености, со умилением и сокрушенным сердцем. Рцы cиe: «Блажен муж. » тихо и разумно, со вниманием, а не борзяся, якоже и умом разумевати глаголемая.

Псалтирь. Молитвы по прочтении нескольких кафизм или всей Псалтири

ПО СОВЕРШЕНИИ ЖЕ НЕКОЛИКИХ КАФИСМ
ИЛИ ВСЕГО ПСАЛТИРЯ, И ПЕСНЕЙ:

Д осто́йно есть я́ко вои́стинну блажи́ти Тя, Богоро́дицу, / Присноблаже́нную и Пренепоро́чную и Ма́терь Бо́га на́шего. / Честне́йшую Херуви́м и сла́внейшую без сравне́ния Серафи́м, / без истле́ния Бо́га Сло́ва ро́ждшую, су́щую Богоро́дицу Тя велича́ем.

Или О Тебе́ ра́дуется, Благода́тная вся́кая тварь, А́нгельский собор и челове́ческий род, освяще́нный хра́ме и раю́ слове́сный, девственная похвало́, из Нея́же Бог воплоти́ся, и Младе́нец бысть, пре́жде век Сый Бог наш: ложесна́ бо Твоя́ престо́л сотвори́ и чре́во Твое́ простра́ннее Небе́с соде́ла. О Тебе́ ра́дуется, Благода́тная, вся́кая тварь, сла́ва Тебе́.

С вяты́й Бо́же, Святы́й Кре́пкий, Святы́й Безсме́ртный, поми́луй нас. Трижды.

С ла́ва Отцу́ и Сы́ну и Свято́му Ду́ху, и ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в. Ами́нь.

П ресвята́я Тро́ице, поми́луй нас; Го́споди, очи́сти грехи́ на́ша; Влады́ко, прости́ беззако́ния на́ша; Святы́й, посети́ и исцели́ не́мощи на́ша, и́мене Твоего́ ра́ди.

Г о́споди, поми́луй, трижды. Сла́ва, и ны́не:

О́ тче наш, И́же еси́ на Небесе́х, да святи́тся и́мя Твое́, да прии́дет Ца́рствие Твое́, да бу́дет во́ля Твоя́, я́ко на Небеси́ и на земли́. Хлеб наш насу́щный да́ждь нам днесь; и оста́ви нам до́лги на́ша, я́коже и мы оставля́ем должнико́м на́шим; и не введи́ нас во искуше́ние, но изба́ви нас от лука́ваго.

Тропари, глас 6:

П оми́луй нас, Го́споди, поми́луй нас, вся́каго бо отве́та недоуме́юще, сию́ Ти моли́тву, я́ко Влады́це, гре́шнии прино́сим: поми́луй нас.

Слава: Честно́е проро́ка Твоего́, Го́споди, торжество́, Не́бо Це́рковь показа́, с челове́ки лику́ют А́нгели. Того́ моли́твами, Христе́ Бо́же, в ми́ре упра́ви живо́т наш, да пое́м Ти: Аллилу́иа.

И ныне: Мно́гая мно́жества мои́х, Богоро́дице, прегреше́ний: к Тебе́ прибего́х, Чи́стая, спасе́ния тре́буя. Посети́ немощству́ющую мою́ ду́шу и моли́ Сы́на Твоего́ и Бо́га на́шего да́ти ми оставле́ние, я́же соде́ях лю́тых, еди́на Благослове́нная.

Таже, Го́споди, поми́луй (40).

И поклонов, елико мощно, с молитвою:

Г о́споди и Влады́ко живота́ моего́, дух пра́здности уны́ния, любонача́лия, и праздносло́вия не даждь ми.

Д ух же целому́дрия, смиреному́дрия, терпе́ния, и любве́, да́руй ми рабу́ Твоему́.

Е й Го́споди Царю́, да́руй ми зре́ти моя́ прегреше́ния, и не осужда́ти бра́та моего́, я́ко благослове́н еси́ во ве́ки веко́в, ами́нь.

Посем глаголи молитву сию со вниманием:

Посем Ч естне́йшую Херуви́м и сла́внейшую без сравне́ния Серафи́м, без истле́ния Бо́га Сло́ва ро́ждшую, су́щую Богоро́дицу, Тя велича́ем.

Слава, и ныне: Го́споди, поми́луй (3) . Благослови́.

Аще иерей, кончает священнически, аще ли простый, кончает сице:

Г о́споди Иису́се Христе́, Сы́не Бо́жий, моли́тв ра́ди Пречи́стыя Твоея́ Ма́тере, си́лою Честна́го и Животворя́щаго Креста́ и святы́х Небе́сных сил безпло́тных, и преподо́бных и богоно́сных оте́ц на́ших, и Свята́го проро́ка Дави́да, и всех святы́х, поми́луй и спаси́ мя, гре́шнаго, я́ко Благ и Человеколю́бец. Ами́нь.

Заметили ошибку в тексте? Выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter

Псалтирь царя и пророка Давида

МОЛИТВЫ ПЕРЕД НАЧАЛОМ ЧТЕНИЯ ПСАЛТИРИ

Священник возглашает : Благословен Бог наш всегда, ныне и присно и во веки веков.

Мирянин же : По молитвам святых отцов наших, Господи Иисусе Христе Боже наш, помилуй нас.

Слава Тебе, Боже наш, слава Тебе.

Молитва Святому Духу

Царь Небесный, Утешитель, Дух Истины, везде пребывающий и все наполняющий, Сокровищница благ и жизни Податель, приди и вселись в нас, и очисти нас от всякой скверны, и спаси, Благой, души наши.

Читайте так же:  Православие помыслы на молитве
Трисвятое

Святой Боже, Святой Крепкий, Святой Бессмертный, помилуй нас.

Святой Боже, Святой Крепкий, Святой Бессмертный, помилуй нас.

Святой Боже, Святой Крепкий, Святой Бессмертный, помилуй нас.

Слава Отцу и Сыну и Святому Духу и ныне, и всегда, и во веки веков. Аминь.

Молитва Святой Троице

Пресвятая Троица, помилуй нас; Господи, очисти грехи наши; Владыка, прости беззакония наши; Святой, посети и исцели немощи наши, имени Твоего ради.

Господи, помилуй (3) .

Слава Отцу и Сыну и Святому Духу и ныне, и всегда, и во веки веков. Аминь.

Молитва Господня

Отче наш, Сущий на небесах! Да святится имя Твоё; да придет Царство Твоё; да будет воля Твоя и на земле, как на небе; хлеб наш насущный дай нам сегодня; и прости нам долги наши, как и мы прощаем должникам нашим; и не введи нас во искушение, но избавь нас от лукавого.

Тропари покаянные, глас 6

Помилуй нас, Господи, помилуй нас, / ибо, не находя себе никакого оправдания, / молитву эту мы, грешные, / Тебе приносим как Владыке: / помилуй нас.

Слава:

Пророка Твоего, Господи, / священное торжество / Церковь небу уподобило: / с людьми ликуют Ангелы. / Его молитвами, Христе Боже, / в мире жизнь нашу направь, / дабы мы пели Тебе: «Аллилуиа».

И ныне:

Бесчисленно множество моих, Богородица, согрешений / – к Тебе я прибег, Чистая, нуждаясь в спасении. / Воззри́ милостиво на не́мощную мою душу / и хода́тайствуй пред Сыном Твоим и Богом нашим / дать мне прощение соделанных мною согрешений тяжких, / единая Благословенная.

Господи, помилуй (40). И поклонись сколько хочешь.

Молитва Святой Живоначальной Троице

Всесвятая Троица, Боже и Создатель всего мира! Поспеши и направь сердце моё, начать с пониманием и окончить делами добрыми богодухновенную сию книгу, которую Дух Святой изрёк устами Давида и которую ныне намерен читать я, недостойный. Но сознавая свое невежество, повергаюсь пред Тобою, молюсь и прошу помощи у Тебя: Господи, направь ум мой и утверди сердце моё заботиться не о словах уст, но о смысле произносимого веселиться и готовиться к исполнению добрых дел – того, чему учусь я и что произношу, – чтобы, добрыми делами просвещённый, на Суде Твоём я удостоился стать справа от Тебя со всеми избранниками Твоими. И ныне, Владыка, благослови, дабы, вздохнув от сердца, я и языком воспел, говоря так:

Придите, покло́нимся Царю нашему, Богу.

Придите, покло́нимся и припадём ко Христу, Царю, нашему Богу.

Придите, покло́нимся и припадём к Самому́ Христу, Царю и Богу нашему.

Затем постой немного, пока не успокоятся все чувства. Тогда сотвори начало не спеша, без лености, с умилением и сокрушенным сердцем. Скажи слова: «Блажен муж. » тихо и вдумчиво, со вниманием, а не торопясь, чтобы и умом понимать произносимое. Прочтя первую статию, там, где стоит слово «Слава:», читай:

Слава Отцу и Сыну и Святому Духу и ныне, и всегда, и во веки веков. Аминь.

Аллилуиа, аллилуиа, аллилуиа, слава Тебе, Боже! (трижды, с тремя поклонами)

Господи, помилуй (3) .

Слава Отцу и Сыну и Святому Духу и ныне, и всегда, и во веки веков. Аминь.

И начинай вторую статию. Дойдя до «Славы:», снова читай: Слава Отцу и Сыну и Святому Духу и ныне, и всегда, и во веки веков. Аминь.

Аллилуиа, аллилуиа, аллилуиа, слава Тебе, Боже! (трижды, с тремя поклонами)

Господи, помилуй (3) .

Слава Отцу и Сыну и Святому Духу и ныне, и всегда, и во веки веков. Аминь.

И начинай третью статию. Дойдя до «Славы:», читай: Слава Отцу и Сыну и Святому Духу и ныне, и всегда, и во веки веков. Аминь.

Аллилуиа, аллилуиа, аллилуиа, слава Тебе, Боже! (трижды, с тремя поклонами)

И далее читай Трисвятое по «Отче наш:», покаянные тропари, Господи, помилуй (40) и положенную после кафизмы молитву. Если продолжаешь чтение, начинай вторую кафизму с троекратного «Придите, поклонимся:» и далее псалмы по указанному выше уставу. Если же завершаешь чтение, читай заключительные молитвы: «Достойно есть:» и последующие и произноси отпу́ст.

Заметили ошибку в тексте? Выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter

Молитвы перед началом чтения Псалтири

Разумно да будет, како подобает особь пети Псалтирь

Аще иерей, глаголет: Благословен Бог наш, всегда, ныне и присно и во веки веков.

Аще ли ни, глаголи умиленно: Молитвами святых отец наших, Господи Иисусе Христе Боже наш, помилуй нас. Аминь. Царю Небесный. Трисвятое. И по Отче наш:

Тропари сия, глас 6:
Помилуй нас. Господи, помилуй нас, всякаго бо ответа недоумеюще, сию Ти молитву яко Владыце грешнии приносим: помилуй нас.

Слава: Честное пророка Твоего, Господи, торжество, Небо Церковь показа, с человеки ликуют Ангели. Того молитвами, Христе Боже, в мире управи живот наш, да поём Ти: Аллилуиа.

И ныне: Многая множества моих, Богородице, прегрешений, к Тебе прибегох, Чистая, спасения требуя: посети немощствующую мою душу и моли Сына Твоего и Бога нашего дати ми оставление, яже содеях лютых, Едина Благословенная. Господи, помилуй, 40 раз. И поклонися, елико ти мощно.

Таже молитва Святей Живоначальней Троице: Всесвятая Троице, Боже и Содетелю всего мiра, поспеши и направи сердце мое, начати с разумом и кончати делы благими богодухновенныя сия книги, яже Святый Дух усты Давидовы отрыгну, ихже ныне хощу глаголати аз, недостойный, разумея же свое невежество, припадая молюся Ти, и еже от Тебе помощи прося: Господи, управи ум мой и утверди сердце мое, не о глаголании устен стужати си, но о разуме глаголемых веселитися, и приготовитися на творение добрых дел, яже учуся, и глаголю: да добрыми делы просвещен, на судищи десныя Ти страны причастник буду со всеми избранными Твоими. И ныне, Владыко, благослови, да, воздохнув от сердца, и языком воспою, глаголя сице: Приидите, поклонимся Цареви нашему Богу. Приидите, поклонимся и припадем Христу, Цареви нашему Богу. Приидите, поклонимся и припадем Самому Христу, Цареви и Богу нашему.

Читайте так же:  Прощение предков молитва

Таже постой мало, дондеже утишатся вся чувства. Тогда сотвори начало не вскоре, без лености, со умилением и сокрушенным сердцем. Рцы cue: «Блажен муж…» тихо и разумно, со вниманием, а не борзяся, якоже и умом разумевати глаголемая.

Молитва после чтением псалтири

Рекомендации по келейному (домашнему) чтению Псалтири

Псалтирь не читается в период от Великого Четверга Страстной седмицы до Фоминой недели (антипасхи). В течении этих десяти дней отменяется всякое чтение Псалтири как в храмах, так и келейно. Во всех остальных случаях Псалтирь читается мирянами.

В келейном чтении принято деление кафизм на три Славы. Перед и после кафизмы читаются особые молитвословия.

Перед началом чтения кафизмы или нескольких кафизм:

Моли́твами святы́х оте́ц на́ших, Го́споди Иису́се Христе́ Бо́же наш, поми́луй нас.

Aминь. Царю́ Небе́сный. Трисвятое. И по Отче наш…

Господи помилуй (12 раз)

Прииди́те, поклони́мся Царе́ви на́шему Бо́гу. (поклон)

Прииди́те, поклони́мся и припаде́м Христу́, Царе́ви на́шему Бо́гу. (поклон)

Прииди́те, поклони́мся и припаде́м Самому́ Христу́, Царе́ви и Бо́гу на́шему. (поклон)

На Славах:

Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне и присно и во веки веков. Аминь

Аллилуия, аллилуия, аллилуия. Слава Тебе, Боже. (трижды)

Господи помилуй (трижды)

Слава Отцу и Сыну и Святому Духу,
(здесь можно читать молитвы с поминовением о здравии и упокоении или особые прошения)

и ныне и присно и во веки веков. Аминь

После чтения кафизмы Трисвятое, тропари и молитва по кафизме

Достойно есть яко воистину блажити Тя, Богородицу, Присноблаженную и Пренепорочную и Матерь Бога нашего.
Честнейшую Херувим и славнейшую без сравнения Серафим, без истления Бога Слова рождшую, сущую Богородицу Тя величаем.

Слава, и ныне. Го́споди, поми́луй (трижды).

Го́споди Иису́се Христе́, Сы́не Бо́жий, моли́тв ра́ди Пречи́стыя Твоея́ Ма́тере, си́лою Честна́го и Животворя́щаго Креста́ и святы́х Небе́сных сил безпло́тных, и преподо́бных и богоно́сных оте́ц на́ших, и Свята́го проро́ка Дави́да, и всех святы́х, поми́луй и спаси́ мя, гре́шнаго, я́ко Благ и Человеколю́бец. Аминь.

Молитвы о здравии и упокоении на Славах

Спаси, Господи, и помилуй отца моего духовнаго (имя), родителей моих (имена), сродников (имена), начальников, наставников, благодетелей (имена) и всех православных христиан.

Упокой, Господи, души усопших раб Твоих: родителей моих, сродников, благодетелей (имена) и всех православных христиан, и прости им вся согрешения вольная и невольная, и даруй им Царствие Небесное.

Чтение псалмов в дни седмицы (в течении недели)

В воскресенье – Пс. 23

В понедельник – Пс. 47

В пятницу – Пс. 92

В субботу – Пс. 91

Псалмы, употребляемые на богослужениях и чтомые дома

Утреня: Начало: 19, 20. Шестопсалмие: 3, 37, 62, 87, 102, 142. Перед каноном: 50. Хвалительные псалмы: 148, 149, 150.

Часы: Первый: 5, 89, 100. Третий: 16, 24, 50. Шестой: 53, 54, 90. Девятый: 83, 84, 85.

Вечерня: Предначинательный: 103. «Блажен муж»: 1. На «Господи, воззвах»: 140, 141, 129, 116. В конце вечерни: 33 (только Великим постом).

Повечерие: 4, 6, 12, 69, 90, 142.

Перед причащением: 22, 33, 115.

Литургия: 102, 145.

Погребение: 118.

Молебны: о болящем: 70, благодарственный: 117, Новый год: 64, путешествующим: 120, просительный молебен: 142.

Молитвы по прочтении нескольких кафисм или всей псалтири

Достойно есть: или О Тебе радуется: Трисвятое.
И по Отче наш.

Тропари, глас 6: Помилуй нас, Господи, помилуй нас, всякаго бо ответа недоумеюще, сию Ти молитву, яко Владыце, грешнии приносим: помилуй нас.
Слава: Честное пророка Твоего, Господи, торжество, Небо Церковь показа, с человеки ликуют Ангели. Того молитвами, Христе Боже, в мире управи живот наш, да поем Ти: Аллилуиа.
И ныне: Многая множества моих, Богородице, прегрешений: к Тебе прибегох, Чистая, спасения требуя. Посети немощствующую мою душу и моли Сына Твоего и Бога нашего дати ми оставление, яже содеях лютых, Едина Благословенная.

Посем Честнейшую Херувим:
Слава, и ныне.
Господи, помилуй (трижды). Господи, благослови.

Видео (кликните для воспроизведения).

Аще иерей, кончает священнически, аще ли лростый, кончает сице:
Господи Иисусе Христе, Сыне Божий, молитв ради Пречистыя Твоея Матере, силою Честнаго и Животворящаго Креста и святых Небесных сил безплотных, и преподобных и богоносных отец наших, и святаго пророка Давида, и всех святых, помилуй и спаси мя, грешнаго, яко Благ и Человеколюбец. Аминь.

МОЛИТВЫ ПО ПРОЧТЕНИИ НЕСКОЛЬКИХ КАФИЗМ ИЛИ ВСЕЙ ПСАЛТИРИ

О Тебе радуется, Благодатная, всякая тварь: ангельский собор и человеческий род; освященный храме и раю словесный, девственная похвало, из Неяже Бог воплотися и Младенец бысть, прежде век Сый Бог наш; ложесна бо Твоя престол сотвори и чрево Твое пространнее небес содела. О Тебе радуется, Благодатная, всякая тварь, слава Тебе.

Святый Боже, Святый Крепкий, Святый Безсмертный, помилуй нас. (Tрижды)
Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне и присно и во веки веков. Аминь.

Пресвятая Троице, помилуй нас; Господи, очисти грехи наша; Владыко, прости беззакония наша; Святый, посети и исцели немощи наша, имене Твоего ради.
Господи, помилуй. (Трижды)
Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне и присно и во веки веков. Аминь.

Отче наш, Иже еси на небесех! Да святится имя Твое, да приидет Царствие Твое, да будет воля Твоя, яко на небеси и на земли. Хлеб наш насущный даждь нам днесь; и остави нам долги наша, якоже и мы оставляем должником нашим; и не введи нас во искушение, но избави нас от лукаваго.

Читайте так же:  Молитва по окончании всякого дела

И ныне и присно и во веки веков. Аминь.
Многая множества моих, Богородице, прегрешений: к Тебе прибегох, Чистая, спасения требуя. Посети немощствующую мою душу и моли Сына Твоего и Бога нашего дати ми оставление, яже содеях лютых, едина Благословенная.

Господи и Владыко живота моего! Дух праздности, уныния, любоначалия и празднословия не даждь ми. (поклон)
Дух же целомудрия, смиреномудрия, терпения и любве, даруй ми, рабу Твоему. (поклон)
Ей, Господи, Царю, даруй ми зрети моя прегрешения и не осуждати брата моего, яко благословен еси во веки веков. Аминь. (поклон)

Честнейшую Херувим и славнейшую без сравнения Серафим, без истления Бога Слова рождшую, сущую Богородицу Тя величаем.
Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне и присно и во веки веков. Аминь.
Господи, помилуй (Трижды.)
Благослови.

Господи Иисусе Христе, Сыне Божий, молитв ради Пречистыя Твоея Матере, силою Честнаго и Животворящаго Креста и святых Небесных сил безплотных, и преподобных и богоносных отец наших, и Святаго пророка Давида, и всех святых, помилуй и спаси мя, грешнаго, яко Благ и Человеколюбец. Аминь.

Как читать Псалтирь

Среди книг Священного Писания книга Псалтырь занимает особое место. Написанная задолго до воплощения Господа Иисуса Христа, она единственная из книг Ветхого завета целиком вошла в богослужебный устав христианской Церкви и занимает в нем видное место.

Особая ценность Псалтири в том, что в ней изображены движения человеческой души, стремящейся к Богу, даётся высокий образец молитвенного противостояния скорбям и искушениям и славословия Богу. «В словах этой книги измерена и объята вся жизнь человеческая, все состояния души, все движения мысли, так что сверх изображенного в ней ничего более не отыщется в человеке», — говорит святитель Афанасий Великий. Благодать Святого Духа, проникающая каждое слово Псалтири, освящает, очищает, поддерживает молящегося этими священными словами, отгоняет демонов и привлекает Ангелов.

Первые христиане глубоко почитали и любили Псалтирь. Они заучивали все псалмы наизусть. Уже в апостольские времена Псалтырь получила широкое применение в христианском богослужении. В современном богослужебном уставе православной Церкви принято деление Псалтыри на 20 разделов – кафизм. Псалмы читаются в храме ежедневно за каждым утренним и вечерним богослужением. В течение недели книга Псалмов прочитывается полностью, а Великий пост – дважды в течение седмицы. Псалмы входят и в молитвенное правило, предписанное мирянам.

Для простого чтения псалмов, если христианин не принимает какого-то обета или постоянного дополнения к общепринятому правилу, благословение у духовника брать не нужно. Но обязательно надо взять у священника благословение, если мирянин возлагает на себя какое-то особое постоянное молитвенное правило или какой-то обет.

Псалтирь можно читать всегда, за исключением периода от Великого Четверга Страстной седмицы до Фоминой недели (антипасхи). В течении этих десяти дней отменяется всякое чтение Псалтири как в храмах, так и келейно.

Псалтирь можно читать и про себя, молча, но лучше читать её негромко вслух, по совету святых отцов.

Св. Игнатий (Брянчанинов) пишет: «Произноси слова несколько вслух, когда ты молишься наедине, и это способствует сохранению внимания».

Преп. Серафим Саровский советовал, что необходимо читать молитвы вполголоса или тише, чтобы не только ум, но и слух внимали словам молитвы («Слуху моему даси радость и веселие»).

Названия псалмов читать не надо. Читать псалмы можно и стоя, и сидя (слово «кафизма» в переводе на русский язык «то, что читается сидя» в отличие от слова «акафист» — «не сидя»). Вставать обязательно нужно при чтении начинательных и заключительных молитв, а также на «Славах».

Не надо унывать и смущаться, если вначале иногда смысл псалмов непонятен. Всегда можно посмотреть непонятные выражения в русском переводе, в толковании на Псалтирь. По мере чтения и нашего духовного взросления будет открываться всё глубже и ярче глубинный смысл псалмов.

При чтении дома строго устава, как читать нет, гораздо важнее настроиться на молитву. Существуют разные практики чтения Псалтири. Одна из них, когда Вы не зависите от объема прочитанного, т.е. не обязаны читать по кафизме или по две в день. Если есть время и душевная потребность в молитве – Вы начинаете читать с того места, где остановились в прошлый раз, сделав закладку.

Если миряне прибавляют к келейному молитвенному правилу один или несколько избранных псалмов, то читают только их текст, как, например, пятидесятый псалом в утреннем правиле. Если же читается кафизма, или несколько кафизм, то перед ними и после них прибавляются особые молитвословия.

Перед началом чтения кафизмы или нескольких кафизм

Молитвами святых отец наших Господи Иисусе Христе Боже наш, помилуй нас. Аминь.

Молитва Святому Духу

Царю Небесный, Утешителю, Душе истины, Иже везде сый и вся исполняяй, Сокровище благих и жизни Подателю, прииди и вселися в ны, и очисти ны от всякия скверны, и спаси, Блаже, души наша.

Трисвятое

Святый Боже, Святый Крепкий, Святый Безсмертный, помилуй нас. (Трижды)

Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне и присно и во веки веков. Аминь.

Молитва ко Пресвятой Троице

Пресвятая Троице, помилуй нас; Господи, очисти грехи наша; Владыко, прости беззакония наша; Святый, посети и исцели немощи наша, имене Твоего ради.

Господи, помилуй. (Трижды).

Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне и присно и во веки веков. Аминь.

Молитва Господня

Отче наш, Иже еси на небесех! Да святится имя Твое, да приидет Царствие Твое, да будет воля Твоя, яко на небеси и на земли. Хлеб наш насущный даждь нам днесь; и остави нам долги наша, якоже и мы оставляем должником нашим; и не введи нас во искушение, но избави нас от лукаваго.

Читайте так же:  Бойся молитвы притесненного

Господи помилуй (12 раз)

Приидите, поклонимся Цареви нашему Богу. (Поклон)

Придите, поклонимся и припадем Христу, Цареви нашему Богу. (Поклон)

На «Славах»

Там, где кафизма прерывается пометкой «Слава», читаются следующие молитвы:

Слава Отцу, и Сыну, и Святому Духу и ныне, и присно и во веки веков. Аминь.

Аллилуйя, аллилуйя, аллилуйя, слава Тебе, Боже! (3 раза)

Господи, помилуй. (3 раза)

Слава Отцу, и Сыну, и Святому Духу

Здесь можно читать молитвы с поминовением о здравии и упокоении или особые прошения. На первой и второй «Славе» обычно поминаются имена о здравии, на третьей Славе — имена о упокоении.

Молитвы о здравии и упокоении на «Славах»:

Спаси, Господи, и помилуй отца моего духовнаго (имя), родителей моих (имена), сродников (имена), начальников, наставников, благодетелей (имена) и всех православных христиан.

Упокой, Господи, души усопших раб Твоих (имена) и всех православных христиан, и прости им вся согрешения вольная и невольная, и даруй им Царствие Небесное.

И ныне, и присно, и во веки веков. Аминь.

И далее читаются следующие псалмы.

После чтения кафизмы читают молитвы и тропари, указанные в кафизме

Молитва «Господи, помилуй» читается 40 раз.

Иногда по желанию между вторым и третьим десятком (между 20 и 21 молитвой «Господи, помилуй!») произносится личная молитва верующего о самых близких людях, о самом насущном.

И в конце всего молитвословия:

Достойно есть яко воистину блажити Тя, Богородицу, присноблаженную и пренепорочную и Матерь Бога нашего. Честнейшую Херувим и славнейшую без сравнения Серафим, без истления Бога Слова рождшую, сущую Богородицу Тя величаем.

Слава, и ныне. Го́споди, поми́луй. (3 раза)

Господи Иисусе Христе, Сыне Божий, молитв ради Пречистыя Твоея Матере, силою Честнаго и Животворящаго Креста и святых Небесных сил безплотных, и преподобных и богоносных отец наших, и святаго пророка Давида, и всех святых, помилуй и спаси мя, грешнаго, яко Благ и Человеколюбец. Аминь.

Шестой круг чтения псалтири

КАК ЧИТАТЬ ПСАЛТИРЬ

Молитесь друг за друга (Иак.5:16).

Псалтирь — священная книга псалмов, или Божественных гимнов, записанных Царем Давидом по внушению Духа Святаго. Чтение Псалтири привлекает помощь Ангелов, изглаживает грехи, напитывает душу дыханием Святаго Духа.

Способ молиться по Псалтири гораздо древнее, чем Иисусова молитва или чтение акафистов. До появления Иисусовой молитвы в древнем монашестве было принято в уме (про себя) читать Псалтирь наизусть, а в некоторые монастыри принимали лишь тех, кто знал на память всю Псалтирь. В царской России Псалтирь была самой распространенной книгой среди населения.

В православной аскетической практике до ныне существует благочестивый обычай чтения Псалтири по соглашению, когда группа верующих раздельно друг от друга прочитывает за одни сутки всю Псалтирь целиком. При этом каждый читает одну определенную ему кафизму дома, келейно и поминает имена тех, кто молится вместе с ним по соглашению. На следующий день Псалтирь снова прочитывается целиком, при этом каждый читает уже следующую кафизму. Если кому-то в один из дней не удалось прочитать положенную ему кафизму, она читается назавтра плюс следующая за ней по порядку.

Так в течение Великого поста вся Псалтирь прочитывается не менее 40 раз. Одному человеку такой подвиг не под силу.

1. Для чтения Псалтири необходимо иметь дома горящую лампадку (или свечу). Молиться «без огонька» принято только в пути, вне дома.

2. Псалтирь, по совету преп. Серафима Саровского, необходимо читать вслух — вполголоса или тише, чтобы не только ум, но и слух внимали словам молитвы («Слуху моему даси радость и веселие»).

3. Особое внимание следует обратить на правильную расстановку ударений в словах, т.к. ошибка может изменить смысл слов и даже целых фраз, а это — грех.

4. Читать псалмы можно сидя (слово «кафизма» в переводе на русский язык «то, что читается сидя» в отличие от слова «акафист» — «не сидя»). Вставать нужно при чтении начинательных и заключительных молитв, а также на «Славах».

5. Псалмы читаются монотонно, без выражения, чуть нараспев — бесстрастно, т.к. Богу неприятны наши греховные чувства. Чтение псалмов и молитв с театральным выражением приводит человека к демонскому состоянию прелести.

6. Не следует унывать и смущаться, если смысл псалмов непонятен. Пулеметчик не всегда понимает, как стреляет пулемет, однако его задача — бить по врагам. Относительно Псалтири существует утверждение: «Ты не понимаешь — бесы понимают». По мере нашего духовного взросления будет открываться и смысл псалмов.

Молитвы перед чтением кафизмы
Во Имя Отца, и Сына, и Святаго Духа. Аминь.

Слава Тебе, Боже наш, слава Тебе! Царю Небесный.

Трисвятое по Отче наш.

Приидите, поклонимся Цареви нашему Богу. Приидите, поклонимся и припадем Христу, Цареви нашему Богу. Приидите, поклонимся и припадем Самому Христу, Цареви и Богу нашему.

Затем читается очередная кафизма с поминанием имен на каждой «Славе».

Там, где кафизма прерывается пометкой «Слава», читаются следующие молитвы:

Слава Отцу, и Сыну, и Святому Духу и ныне, и присно и во веки веков. Аминь.

Аллилуйя, аллилуйя, аллилуйя, слава Тебе, Боже! (3 раза).

Господи, помилуй (3 раза).

Слава Отцу, и Сыну, и Святому Духу.

Спаси, Господи, и помилуй Патриарха (имя рек), далее — поминается имя правящего архиерея и имена по списку, и прости им вся согрешения вольная и невольная, и их святыми молитвами меня, недостойнаго, прости и помилуй! (После этой молитвы можно класть земные поклоны в зависимости от усердия верующего).

На первой и второй «Славе» поминаются имена о здравии, на третьей Славе — имена о упокоении: «Упокой, Господи, души усопших раб Твоих (по списку) и прости им вся согрешения, вольная и невольная, и даруй им Царствие Твое Небесное!» (и земные поклоны).

Читайте так же:  Молитва для встречи любимого

И ныне, и присно, и во веки веков. Аминь.

И далее — следующие псалмы.

После третьей «Славы» читаются написанные в очередной кафизме тропари и молитвы. Молитва «Господи, помилуй» читается 40 раз — по пальцам или четкам.

Иногда по желанию между вторым и третьим десятком (между 20 и 21 молитвой «Господи, помилуй!») произносится личная молитва верующего о самых близких людях, о самом насущном.

После чтения кафизмы

Достойно есть и заключительные молитвы
_____________________________________

Читайте Псалтирь, Апостол, Евангелие — здесь все. Кто читает Псалтирь ночью две кафизмы — за весь Псалтирь идет. Вслух Псалтирь читать ценнее, про себя по необходимости. Поднимайте ночной Псалтирь — отмолите себя и тех кого и не знаете до седьмого колена. Дневной тоже ценно. Как листья спадают по осени с дерева, так и грехи с человека читающего Псалтирь.

Читайте 17-ю кафизму — отмолите свои грехи и грехи родных до 7-го колена. 17-ю кафизму обязательно вечером в пятницу читайте. 17-ю кафизму по умершему читайте каждый день. Вымолите в Царствие небесное.

Схиархимандрит Иоанникий
_____________________________

Одна девяностолетняя старушка рассказала, что ей на сороковой день после своей смерти явился во сне знакомый псаломщик. При жизни, она помогала ему по хозяйству: мыла полы, посуду, стирала. Он с грустью сказал: “Отчего вы так мало молитесь, а ведь для нас нет лучшей помощи, чем чтение Псалтири”.

Рассказ сельского священника
______________________________
Мы жили с мужем вдвоем, но мира и тишины в доме не было. Я мужу не уступала, а он, в свою очередь, доказывал свою правоту, и так долго продолжалось.

Наконец мне все это надоело, и я решила вести себя по-другому. Муж мне скажет обидное слово, чувствую, что начинаю раздражаться, — беру Псалтирь и начинаю читать. Муж немного пошумит, потом замолчит. И так мало-помалу у нас в доме водворились тишина и спокойствие.

Пришла я в храм, мимо проходит отец, остановился около меня и говорит: «Вот давно бы так!».

Из книги «Жизнеописание старца схиигумена Саввы. С любовью о Господе, ваш Д.О.С.», М., 1998.
___________________________________

«Семнадцатая кафизма – это основа Псалтири, её нужно читать обязательно целиком, она неделимая… Помните семнадцатую кафизму! Чтобы семнадцатая кафизма была прочитана каждый день! Не сможете вечером прочитать, значит, днём, в дороге, где угодно, но семнадцатую кафизму нужно читать ежедневно. Это ваша сберкнижка духовная, это ваш капитал за ваши грехи. На мытарствах семнадцатая кафизма будет уже в защите за вас». Некоторые думают, что 17 кафизма читается только тогда, когда до ней доходит очередь и по-другому нельзя. Это не совсем так. Ее хорошо читать каждый день и многие благочестивые миряне так и делают. —- Для усопших — это великая помощь!

Старица схимонахиня Антония
________________________________

Старец советовал тем, у кого родственники курят, каждый день за курящего читать 108 псалом. Если погибает родственник (духовно) — читать Псалтирь и Акафист Божией Матери «Взыскание погибших». За мужчину сильно бес борется, говорил он, в семь раз сильнее, чем за женщину, потому что мужчина — образ Божий (имелось в виду, что в мужском образе приходил на землю Господь Иисус Христос и первым человеком был Адам).

— На жалобы батюшка отвечал:

— Батюшка, в семье большие ссоры.

— Батюшка, на работе неприятности.

Я недоумевала, как это может помочь? Но начинаешь читать — и все устраивается.

Иероним (Санаксарский)
________________________________

— Псалтирь отгоняет лукавых духов. Прп. Варсонофий Оптинский говорил, что для каждого православного христианина нужно читать хотя бы Славу в день. Я хочу сказать, что прп. Александр, начальник обители Неусыпающих, ввёл Чин Неусыпаемой Псалтири в монастырях. О нём очень хорошо написано в в Четьи-Минеях. Некоторые духовные исполины читали и всю Псалтирь в день на постоянной основе. Как, например, Симеон Дивногорец, Парфений Киевский, и др. Ефрем Сирин говорит о псалмах, чтобы они были непрестанно на наших устах. Это такая сладость — слаще меда и сот. Благ нам закон Господень паче тысящ злата и сребра. Возлюбих заповеди Твоя паче злата и топазия (Псалом 118, 127). Действительно, читаешь и не можешь умилиться. Это прекрасно! При чтении не всё понятно. Но Амвросий Оптинский говорит, что понимание приходит со временем. Открый очи мои, и уразумею чудеса от закона Твоего (Псалом 118, 18). Будем надеяться, действительно, что откроются наши духовные очи.
__________________________________________

КАК ОСВОБОДИТЬСЯ ОТ ДЕМОНИЧЕСКИХ СИЛ

«Многие подвижники, например праведный батюшка Николай Рагозин. Или например Блаженная старица Пелагия — Рязанская подвижница — советовали для защиты от тёмных сил почаще читать 26 псалом. Блаженная Полюшка говорила: «Кто будет читать этот псалом хотя бы три раза в день — тот будет ездить среди колдунов как на танке» — вот такое образное выражение. Ещё Блаженная Полюшка советовала, что если человек одержим нечистым духом или занимался колдовством, — то есть демоны насилуют этого человека, — то очень полезно взять благословение у хорошего священника и в течении 40 дней по 40 раз в день прочитать 26 псалом. Конечно это большой подвиг, но многие люди через это получают исцеление. Этот псалом по словам Блаженной Полюшки — имеет огромную силу. Это самый сильный псалом во всей Псалтири».

иерей Андрей Углов

Молитвы перед началом чтения Псалтири | Полный Православный Молитвослов — сборник молитв
Видео (кликните для воспроизведения).

Разумно да будет, како подобает особь пети Псалтирь

Молитва после чтением псалтири
Оценка 5 проголосовавших: 1

ОСТАВЬТЕ ОТВЕТ

Please enter your comment!
Please enter your name here