Молитвы ко Святому причастию на русском языке

Тут вы сможете ознакомиться с материалом на тему : Молитвы ко Святому причастию на русском языке - в подробном и точном описании.

Благодарственные молитвы по Святом Причащении

Сла́ва Тебе́, Бо́же. Сла́ва Тебе́, Бо́же. Сла́ва Тебе́, Бо́же.

Благодарственная молитва, 1-я

Благодарю́ Тя, Го́споди Бо́же мой, я́ко не отри́нул мя еси́ гре́шнаго, но о́бщника мя бы́ти святы́нь Твои́х сподо́бил еси́. Благодарю́ Тя, я́ко мене́ недосто́йнаго причасти́тися пречи́стых Твои́х и небе́сных Даро́в сподо́бил еси́. Но Влады́ко Человеколю́бче, нас ра́ди уме́рый же и воскресы́й, и дарова́вый нам стра́шная сия́ и животворя́щая Та́инства во благодея́ние и освяще́ние душ и теле́с на́ших, да́ждь бы́ти сим и мне во исцеле́ние души́ же и те́ла, во отгна́ние вся́каго сопроти́внаго, в просвеще́ние о́чию се́рдца моего́, в мир душе́вных мои́х сил, в ве́ру непосты́дну, в любо́вь нелицеме́рну, во исполне́ние прему́дрости, в соблюде́ние за́поведей Твои́х, в приложе́ние Боже́ственныя Твоея́ благода́ти и Твоего́ Ца́рствия присвое́ние: да во святы́ни Твое́й те́ми сохраня́емь, Твою́ благода́ть помина́ю всегда́, и не ктому́ себе́ живу́, но Тебе́, на́шему Влады́це и Благоде́телю; и та́ко сего́ жития́ изше́д о наде́жди живота́ ве́чнаго, в присносу́щный дости́гну поко́й, иде́же пра́зднующих глас непреста́нный, и безконе́чная сла́дость, зря́щих Твоего́ лица́ добро́ту неизрече́нную. Ты бо еси́ и́стинное жела́ние, и неизрече́нное весе́лие лю́бящих Тя, Христе́ Бо́же наш, и Тя пое́т вся́ тварь во ве́ки. Ами́нь.

Молитва 2-я, святого Василия Великого

Влады́ко Христе́ Бо́же, Царю́ веко́в и Соде́телю всех, благодарю́ Тя о всех, я́же ми по́дал благи́х, и о причаще́нии пречи́стых и животворя́щих Твои́х Та́инств. Молю́ у́бо Тя, Бла́же и Человеколю́бче: сохра́ни мя под кро́вом Твои́м, и в се́ни крилу́ Твое́ю; и да́руй ми чи́стою со́вестию, да́же до после́дняго моего́ издыха́ния, досто́йно причаща́тися святы́нь Твои́х, во оставле́ние грехо́в и в жизнь ве́чную. Ты бо еси́ хлеб живо́тный, исто́чник святы́ни, Пода́тель благи́х, и Тебе́ сла́ву возсыла́ем, со Отце́м и Святы́м Ду́хом, ны́не и при́сно, и во ве́ки веко́в. Ами́нь.

Молитва 3-я, Симеона Метафраста

Да́вый пи́щу мне плоть Твою́ во́лею, огнь сый и опаля́яй недосто́йныя, да не опали́ши мене́, Соде́телю мой; па́че же пройди́ во у́ды мо́я, во вся́ соста́вы, во утро́бу, в се́рдце. Попали́ те́рние всех мои́х прегреше́ний. Ду́шу очи́сти, освяти́ помышле́ния. Соста́вы утверди́ с костьми́ вку́пе. Чувств просвети́ просту́ю пятери́цу. Всего́ мя спригвозди́ стра́ху Твоему́. При́сно покры́й, соблюди́ же, и сохра́ни мя от вся́каго де́ла и сло́ва душетле́ннаго. Очи́сти, и омы́й, и украси́ мя, удобри́, вразуми́, и просвети́ мя. Покажи́ мя Твое́ селе́ние еди́наго Ду́ха, и не ктому́ селе́ние греха́. Да я́ко Твоего́ до́му, вхо́дом причаще́ния, я́ко огня́ мене́ бежи́т всяк злоде́й, вся́ка страсть. Моли́твенники Тебе́ приношу́ вся́ святы́я, чинонача́лия же безпло́тных, Предте́чу Твоего́, прему́дрыя апостолы, к сим же Твою́ нескве́рную чи́стую Ма́терь, и́хже мольбы́, Благоутро́бне, приими́, Христе́ мой, и сы́ном све́та соде́лай Твоего́ служи́теля. Ты бо еси́ освяще́ние и еди́ный на́ших, Бла́же, душ и све́тлость; и Тебе́ лепоподо́бно, я́ко Бо́гу и Влады́це, сла́ву вси́ возсыла́ем на всяк день.

Молитва 4-я

Те́ло Твое́ свято́е, Го́споди Иису́се Христе́ Бо́же наш, да бу́дет ми в живо́т ве́чный, и Кровь Твоя́ честна́я во оставле́ние грехо́в: бу́ди же ми благодаре́ние сие́ в ра́дость, здра́вие и весе́лие; в стра́шное же и второ́е прише́ствие Твое́ сподо́би мя гре́шнаго ста́ти одесну́ю сла́вы Твоея́, моли́твами Пречи́стыя Твоея́ Ма́тере, и всех святы́х.

Молитва 5-я, ко Пресвятой Богородице

Пресвята́я Влады́чице Богоро́дице, све́те помраче́нныя моея́ души́, наде́ждо, покро́ве, прибе́жище, утеше́ние, ра́дование мое́, благодарю́ Тя, я́ко сподо́била мя еси́, недосто́йнаго, прича́стника бы́ти пречи́стаго Те́ла и честны́я Кро́ве Сы́на Твоего́. Но ро́ждшая и́стинный Свет, просвети́ моя́ у́мныя о́чи се́рдца; Я́же исто́чник безсме́ртия ро́ждшая, оживотвори́ мя умерщвле́ннаго грехо́м; Я́же ми́лостиваго Бо́га любоблагоутро́бная Ма́ти, поми́луй мя, и да́ждь ми умиле́ние и сокруше́ние в се́рдце мое́м, и смире́ние в мы́слех мои́х, и воззва́ние в плене́ниих помышле́ний мои́х; и сподо́би мя, до после́дняго издыха́ния, неосужде́нно приима́ти пречи́стых Та́ин освяще́ние, во исцеле́ние души́ же и те́ла. И пода́ждь ми сле́зы покая́ния и испове́дания, во е́же пе́ти и сла́вити Тя во вся́ дни живота́ моего́, я́ко благослове́нна и препросла́вленна еси́ во ве́ки. Ами́нь.

Ны́не отпуща́еши раба́ Твоего́, Влады́ко, по глаго́лу Твоему с ми́ром: я́ко ви́деста о́чи мои́ спасе́ние Твое́, е́же еси́ угото́вал пред лице́м всех люде́й, свет во открове́ние язы́ков и сла́ву люде́й Твои́х Изра́иля.

Святы́й Бо́же, Святы́й Кре́пкий, Святы́й Безсме́ртный, поми́луй нас. (Tрижды)

Сла́ва Отцу́ и Сы́ну и Свято́му Ду́ху, и ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в. Ами́нь.

Пресвята́я Тро́ице, поми́луй нас; Го́споди, очи́сти грехи́ на́ша; Влады́ко, прости́ беззако́ния на́ша; Святы́й, посети́ и исцели́ не́мощи на́ша, и́мене Твоего́ ра́ди.

Го́споди, поми́луй. (Трижды)

Сла́ва Отцу́ и Сы́ну и Свято́му Ду́ху, и ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в. Ами́нь.

О́тче наш, И́же еси́ на небесе́х! Да святи́тся и́мя Твое́, да прии́дет Ца́рствие Твое́, да бу́дет во́ля Твоя́, я́ко на небеси́ и на земли́. Хлеб наш насу́щный даждь нам днесь; и оста́ви нам до́лги на́ша, я́коже и мы оставля́ем должнико́м на́шим; и не введи́ нас во искуше́ние, но изба́ви нас от лука́ваго.

Тропарь святому Иоанну Златоустому, глас 8

Уст твои́х, я́коже све́тлость огня́, возсия́вши благода́ть, вселе́нную просвети́: не сребролю́бия ми́рови сокро́вища сниска́, высоту́ нам смиренному́дрия показа́, но твои́ми словесы́ наказу́я, о́тче Иоа́нне Златоу́сте, моли́ Сло́ва Христа́ Бо́га спасти́ся душа́м на́шим.

Читайте так же:  Джефф фостер молитва

Кондак, глас 6

Сла́ва Отцу́ и Сы́ну и Свято́му Ду́ху.

От небе́с прия́л еси́ Боже́ственную благода́ть, и твои́ми устна́ма вся́ учи́ши покланя́тися в Тро́ице Еди́ному Бо́гу, Иоа́нне Златоу́сте всеблаже́нне преподо́бне, досто́йно хва́лим тя: еси́ бо наста́вник, я́ко боже́ственная явля́я.

И ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в. Ами́нь.

Предста́тельство христиа́н непосты́дное, хода́тайство ко Творцу́ непрело́жное, не пре́зри гре́шных моле́ний гла́сы, но предвари́, я́ко Блага́я, на по́мощь нас, ве́рно зову́щих Ти: ускори́ на моли́тву, и потщи́ся на умоле́ние, предста́тельствующи при́сно, Богоро́дице, чту́щих Тя.

Если совершалась литургия святого Василия Великого, читай

Тропарь Василию Великому, глас 1

Во всю зе́млю изы́де веща́ние твое́, я́ко прие́мшую сло́во твое́, и́мже боголе́пно научи́л еси́, естество́ су́щих уясни́л еси́, челове́ческия обы́чаи украси́л еси́, ца́рское свяще́ние, о́тче преподо́бне, моли́ Христа́ Бо́га, спасти́ся душа́м на́шим.

Кондак, глас 4

Сла́ва Отцу́ и Сы́ну и Свято́му Ду́ху.

Яви́лся еси́ основа́ние непоколеби́мое́ Це́ркве, подая́ всем некра́домое госпо́дство челове́ком, запечатле́я твои́ми веле́ньми, небоявле́нне Васи́лие преподо́бне.

И ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в. Ами́нь.

Предста́тельство христиа́н непосты́дное, хода́тайство ко Творцу́ непрело́жное, не пре́зри гре́шных моле́ний гла́сы, но предвари́, я́ко Блага́я, на по́мощь нас, ве́рно зову́щих Ти: ускори́ на моли́тву, и потщи́ся на умоле́ние, предста́тельствующи при́сно, Богоро́дице, чту́щих Тя.

Если совершалась литургия Преждеосвященных Даров, читай

Тропарь святому Григорию Двоеслову, глас 4

И́же от Бо́га свы́ше Боже́ственную благода́ть восприе́м, сла́вне Григо́рие, и Того́ си́лою укрепля́емь, ева́нгельски ше́ствовати изво́лил еси́, отону́дуже у Христа́ возме́здие трудо́в прия́л еси́, всеблаже́нне: Его́же моли́, да спасе́т ду́ши на́ша.

Кондак, глас 3

Сла́ва Отцу́ и Сы́ну и Свято́му Ду́ху.

Подобонача́льник показа́лся еси́ Нача́льника па́стырем Христа́, и́ноков чреды́, о́тче Григо́рие, ко огра́де небе́сней наставля́я, и отту́ду научи́л еси́ ста́до Христо́во за́поведем Его́: ны́не же с ни́ми ра́дуешися, и лику́еши в небе́сных кро́вех.

И ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в. Ами́нь.

Предста́тельство христиа́н непосты́дное, хода́тайство ко Творцу́ непрело́жное, не пре́зри гре́шных моле́ний гла́сы, но предвари́, я́ко Блага́я, на по́мощь нас, ве́рно зову́щих Ти: ускори́ на моли́тву, и потщи́ся на умоле́ние, предста́тельствующи при́сно, Богоро́дице, чту́щих Тя.

Го́споди, поми́луй. (12 раз)

Сла́ва Отцу́ и Сы́ну и Свято́му Ду́ху, и ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в. Ами́нь.

Честне́йшую херуви́м и сла́внейшую без сравне́ния серафи́м, без истле́ния Бо́га Сло́ва ро́ждшую, су́щую Богоро́дицу Тя велича́ем.

После причащения да пребывает каждый в чистоте, воздержании и немногословии, чтобы достойно сохранить в себе принятого Христа.

Молитвы ко Святому причастию на русском языке

Войти

Последование ко Святому Причащению на русском языке (часть 1)

Последование ко Святому Причащению на русском языке в переводе иером. Амвросия (Тимрота)

По молитвам святых отцов наших, Господи Иисусе Христе Боже наш, помилуй нас. Аминь.

Слава Тебе, Боже наш, слава Тебе.

Молитва Святому Духу

Царь Небесный, Утешитель, Дух Истины, везде пребывающий и всё Собою наполняющий, Источник благ и жизни Податель, приди и вселись в нас, и очисти нас от всякой скверны, и спаси, Благой, души наши.

От Пасхи до Вознесения вместо этой молитвы читается тропарь Пасхи:
«Христос воскрес из мёртвых, смертью смерть поправ, и тем, кто в гробницах, жизнь даровав».. (Трижды)

От Вознесения до Троицы начинаем молитвы со «Святый Боже. «, опуская все предшествующие.

Святый Боже, Святый Крепкий, Святый Бессмертный, помилуй нас. (3)

Слава Отцу, и Сыну, и Святому Духу, и ныне, и всегда, и во веки веков. Аминь.

Молитва Святой Троице

Всесвятая Троица, помилуй нас; Господи, очисти грехи наши; Владыка, прости беззакония наши; Святой, посети и исцели немощи наши, имени Твоего ради!

Господи, помилуй. (3)

Слава Отцу, и Сыну, и Святому Духу, и ныне, и всегда, и во веки веков. Аминь.

Отче наш, Который на небесах! Да святится имя Твоё; да придёт Царство Твоё; да будет воля Твоя и на земле, как на небе; хлеб наш насущный дай нам сегодня; и прости нам долги наши, как и мы прощаем должникам нашим; и не введи нас во искушение, но избавь нас от лукавого.

Господи, помилуй. (12)

Придите, поклонимся Царю нашему, Богу!
Придите, поклонимся и припадем ко Христу, Царю, нашему Богу!
Придите, поклонимся и припадем к Самому Христу, Царю и Богу нашему!

Господь — Пастырь мой; я ни в чем не буду нуждаться
Он пасет меня на злачных лугах и водит меня к водам тихим, подкрепляет душу мою, направляет меня на пути правды ради имени Своего.
Если я пойду и долиною смертной тени, не убоюсь зла, потому что Ты со мной; Твой жезл и Твой посох — они успокаивают меня.
Ты приготовил предо мною трапезу на виду у врагов моих; умастил елеем главу мою; чаша моя переполнена.
Так, благость и милость Твоя да сопровождают меня во все дни жизни моей, и поселюсь я в доме Господнем на долгие дни.

Владенье Господне — земля и все, что наполняет ее, вселенная и все живущее в ней,
Ибо Он воздвиг ее на морях и над потоками рек водрузил ее.
Кто взойдет на гору Господню, или кто станет на святом месте Его?
Тот, у которого руки неповинны и сердце чисто, кто не клялся душою своею напрасно и не божился ложно ближнему своему, —
Тот получит благословение от Господа и милость от Бога, Спасителя своего.
Таков род ищущих Его, ищущих лица Твоего, Боже Иакова!
Поднимите, врата, верхи ваши, и поднимитесь, двери вечные, и войдет Царь славы!
Кто сей Царь славы? — Господь крепкий и сильный, Господь, сильный в брани.
Поднимите, врата, верхи ваши, и поднимитесь, двери вечные, и войдет Царь славы!
Кто сей Царь славы? — Господь сил, Он — царь славы.

Читайте так же:  Символ веры молитва слов

Я веровал, и потому говорил: я сильно сокрушен.
Я сказал в опрометчивости моей: всякий человек ложь.
Что воздам Господу за все благодеяния Его ко мне?
Чашу спасения вознесу и имя Господа призову.
Обеты мои, что воздал я Господу, пред всем народом Его исполню.
Драгоценна в очах Господних смерть святых Его!
О, Господи! я раб Твой, я раб Твой и сын рабы Твоей; Ты избавил меня от уз моих.
Тебе принесу жертву хвалы, и имя Господне призову.
Обеты мои, что воздал я Господу, пред всем народом Его исполню.
Во дворах Храма Господнего, посреди тебя, Иерусалим!

Слава Отцу, и Сыну, и Святому Духу, и ныне, и всегда, и во веки веков. Аминь.

Аллилуия. (трижды) И три поклона.

Тропари, глас 8-й

Беззакония мои презри, Господи, от Девы рожденный, / и сердце моё очисти, / делая его храмом пречистого Твоего Тела и Крови; / не отринь меня от Твоего лица, / имеющий безмерно великую милость.

Слава: На причащение святынь Твоих / как дерзну я, недостойный? / Ведь если осмелюсь подойти к Тебе с достойными, / одежда меня обличает, — ибо не в такой идут на вечерю, / и получу осуждение многогрешной души моей. / Очисти, Господи, скверну души моей / и спаси меня, как Человеколюбец.

И ныне: Бесчисленно множество моих, Богородица, согрешений, — / к Тебе я прибег, Чистая, нуждаясь в спасении. / Воззри милостиво на немощную мою душу / и ходатайствуй пред Сыном Твоим и Богом нашим, / да будет мне дано прощение / соделанных мною согрешений тяжких, / единая Благословенная.

(Во время Великого Поста:

Когда славные ученики / при умовении на вечере просвещались, / тогда Иуда
злочестивый, отягченный недугом сребролюбием омрачался, / и беззаконным судьям Тебя, Праведного Судию, предает. / Смотри, любитель стяжаний, / на удавление из-за них стяжавшего! / Беги от ненасытной души, / дерзнувшей на это против Учителя! / Господи, ко всем благой, слава Тебе!)

Ирмос: Придите, люди, / воспоем песнь Христу Богу, / разделившему море и проведшему народ, / который Он вывел из рабства египетского, / ибо прославился.

Припев 1: Сердце чистым сотвори во мне, Боже, и дух правды обнови внутри меня.
Хлебом жизни вечной / да будет мне Тело Твоё святое, благосердный Господи, / и драгоценная Кровь — / от недугов многообразных защитой.

Припев 2: Не отвергни меня от лица Твоего и Духа Твоего Святого не отними от меня. .
Оскверненный делами непристойными, несчастный, / недостоин я, Христе, причащения / Твоего пречистого Тела и божественной Крови, / которых меня удостой.

Припев 3: Пресвятая Богородица, спаси нас.
Земля благая, благословенная Божия Невеста, / Колос израстившая невозделанный и спасительный миру, / сподоби меня, Его вкушая, спасаться.

Ирмос: На скале веры меня утвердив, / широко раскрыл Ты уста мои против врагов моих, / ибо возвеселился дух мой, воспевая: / «Нет святого, как Бог наш, / и нет праведного более Тебя, Господи!»

Сердце чистым сотвори во мне, Боже, и дух правды обнови внутри меня.
Капли слез подай мне, Христе,/ скверну сердца моего очищающие, / чтобы добросовестно очищенным / приступал я с верою и страхом, Владыка, / ко причащению божественных Даров Твоих.

Не отвергни меня от лица Твоего и Духа Твоего Святого не отними от меня.
Да будет мне в прощение согрешений / пречистое Тело Твоё и божественная Кровь, Человеколюбче, / в Духа же Святого общение и в жизнь вечную, / от страстей же и скорбей — в избавление.

Видео (кликните для воспроизведения).

Пресвятая Богородица, спаси нас.
Пресвятая, трапеза Хлеба Жизни, / свыше по милости сошедшего / и миру новую жизнь дающего, / удостой и меня ныне, недостойного, / со страхом вкусить его и жить.

Ирмос: Ты пришел от Девы не посланник, / ни Ангел, но Сам Господь во плоти, / и спас всего меня, человека. / Потому я к Тебе взываю: / «Слава силе Твоей, Господи!»

Сердце чистым сотвори во мне, Боже, и дух правды обнови внутри меня.
Восхотел Ты, нас ради воплотившись, Многомилостивый, / быть заклан, как овца, за грехи человеческие. / Потому я умоляю Тебя / и мои изгладить согрешения.

Не отвергни меня от лица Твоего и Духа Твоего Святого не отними от меня.
Исцели души моей раны, Господи, / и всего меня освяти, / и удостой, Владыка, чтобы я, несчастный, / приобщился к Таинственной Твоей Вечере божественной.

Пресвятая Богородица, спаси нас.
Умилостивь и ко мне от Тебя Рожденного, Владычица, / и сохрани меня, раба Твоего, чистым и без порока, / чтобы я, принимая духовный жемчужину, освятился.

Ирмос: Света Податель и веков Творец, Господи, / во свете Твоих повелений наставь нас, / ибо мы иного бога, кроме Тебя, не знаем.

Сердце чистым сотвори во мне, Боже, и дух правды обнови внутри меня.
Как Ты предрек, Христе, / да будет так и мне, убогому рабу Твоему, / и пребудь во мне, как обещал, / ибо вот, я Тело Твоё ем божественное и пью Кровь Твою.

Не отвергни меня от лица Твоего и Духа Твоего Святого не отними от меня.
Слово Божие и Боже! / Уголь горящий Тела Твоего / да будет в просвещение мне, омраченному, / и во очищение оскверненной душе моей – Кровь Твоя.

Пресвятая Богородица, спаси нас.
Мария, Матерь Божия, / благоухания священная Скиния, / Твоими молитвами сосудом избранным меня соделай, / чтобы мне причаститься Святынь Рожденного Тобой.

Читайте так же:  Молитва Николай Угодник Божий помощник Божий ты и в поле

Ирмос: В бездне греховной носимый, / непостижимую милосердия Твоего призываю бездну: / от гибели Боже меня изведи!

Сердце чистым сотвори во мне, Боже, и дух правды обнови внутри меня.
Ум, душу и сердце освяти, Спаситель, / и тело моё, / и удостой приступить не в осуждение / к Страшным Таинствам, Владыка.

Не отвергни меня от лица Твоего и Духа Твоего Святого не отними от меня.
Да устранюсь я от страстей / и получу благодати прибавление, / и жизни утверждение / причащением, Христе, Святых Таинств Твоих.

Пресвятая Богородица, спаси нас.
Боже, Святое Божие Слово, / всего меня освяти, / ныне приходящего Божественным Твоим Таинствам, / святой Матери Твоей мольбами.

Господи помилуй (3)

Кондак, глас 2-й
Не возбрани мне, Христе, / принять ныне Хлеб — Тело Твоё / и божественную Твою Кровь; / пречистых Твоих, Владыка, и страшных Таинств причащение / да не в суд будет мне, злосчастному, / но да будет мне в жизнь вечную и бессмертную.

Ирмос: Кумиру златому мудрые юноши не поклонились, / и в пламя сами вступили и идолов их осмеяли; / среди пламени воззвали — и оросил их Ангел, возвестив: / «Услышана уже уст ваших молитва!»

Сердце чистым сотвори во мне, Боже, и дух правды обнови внутри меня.
Да будет мне ныне причащение / Твоих бессмертных Таинств, Христе, / источником благ, светом, и жизнью, и бесстрастием / и средством к преуспеянию и
умножению добродетели божественной, / чтобы я прославлял Тебя, О единый Благой!

Не отвергни меня от лица Твоего и Духа Твоего Святого не отними от меня.
Да избавлен буду от страстей, / и врагов, и бед, и всякой скорби, / я, ныне с трепетом и любовью, со благоговением приходящий / к Твоим бессмертным и божественным Таинствам, Человеколюбец, / и поющий Тебе: / «Благословен Ты, Боже отцов наших!»

Пресвятая Богородица, спаси нас.
Спасителя Христа непостижимо уму родившая, / облагодатствованная Богом, молю Тебя ныне я, раб Твой, / чистую — нечистый: / меня, готовящегося ныне приступить к пречистым Таинствам, / всего очисти от скверны плоти и духа.

Ирмос: В печь огненную / ко отрокам еврейским сошедшего, / и пламя в росу
превратившего Бога, / воспевайте, все творения, как Господа / и превозносите во все века.

Сердце чист сотвори во мне, Боже, и дух правды обнови внутри меня.
Небесных, и страшных, / и святых Твоих Таинств, Христе, / и божественной Твоей и таинственной Вечери / удостой и меня, отчаявшегося, ныне сделаться участником, / Боже, Спаситель мой!

Не отвергни меня от лица Твоего и Духа Твоего Святого не отними от меня.
Под кров благосердия Твоего прибегнув, Благой, / взываю к Тебе со страхом: / «Пребудь во мне, Спаситель, и я, как Ты сказал, в Тебе; / ибо вот, дерзая на милость Твою, / ем Тело Твоё и пию Кровь Твою!»

Пресвятая Троица, Боже наш, слава Тебе.
Трепещу, принимая огонь, чтобы не сгореть мне, / как воск и как трава. / О страшное таинство! О благосердие Божие! / Как я, глина, Божественных Тела и Крови причащаюсь / и становлюсь бессмертным?

Ирмос: Безначального Родителя Сын, Бог и Господь, / воплотившись от Девы, нам
явился / омраченных просветить, собрать рассеянных. / Потому мы всеми воспеваемую Богородицу величаем.

Сердце чистым сотвори во мне, Боже, и дух правды обнови внутри меня.
Он благ — Господь: вкусите и узрите! / Ибо ради нас некогда став нам подобным, / и один раз принеся Себя как дар Отцу Своему, / всегда закалывается, освящая причащающихся.

Не отвергни меня от лица Твоего и Духа Твоего Святого не отними от меня.
Душою и телом да освящусь я, Владыка, / да просвещусь, да спасусь, / да сделаюсь домом Твоим, / через причащение священных Таинств / имея Тебя во мне живущим со Отцом и Духом, / Благодетель многомилостивый.

Верни мне радость быть спасенным Тобою и Духом владычественным укрепи меня
Да будет мне, Спаситель мой, Тело Твоё / и Кровь Твоя драгоценнейшая / как огонь, сожигающий вещество греха / и попаляющий страстей терние, / и как свет, всего меня просвещающий / для поклонения Божеству Твоему.

Пресвятая Богородица, спаси нас.
Бог воплотился от чистой крови Твоей. / Потому всякий род воспевает Тебя, Владычица, / и множества Бесплотных Тебя славят, / ибо через Тебя они ясно увидели над всем Владычествующего, / принявшего природу человеческую.

Достойно есть воистину / прославлять Тебя, Богородицу, / вечно блаженную и всенепорочную / и Матерь Бога нашего. / Честью высшую Херувимов / и несравненно славнейшую Серафимов, / девственно Бога-
Слово родившую, / истинную Богородицу — Тебя величаем.

От Пасхи до Вознесения вместо этой молитвы читается припев и ирмос 9-й песни пасхального канона:
«Ангел возглашал Благодатной: / «Чистая Дева, радуйся! / И снова скажу: Радуйся! / Твой Сын воскрес в третий день из гроба, / и мертвых воскресил». / Люди, торжествуйте! Светись, светись, новый Иерусалим, / ибо слава Господня над тобою взошла! / Ликуй ныне и красуйся, Сион! / Ты же радуйся, Чистая Богородица, / о воскресении Рожденного Тобой.»
Есть также традиция в течение двунадесятых праздников читать припев и ирмос 9 песни праздничного канона – задостойник.

Святый Боже, Святый Крепкий, Святый Бессмертный, помилуй нас. (3)

Слава Отцу, и Сыну, и Святому Духу, и ныне, и всегда, и во веки веков. Аминь.

Молитва Святой Троице

Всесвятая Троица, помилуй нас; Господи, очисти грехи наши; Владыка, прости беззакония наши; Святой, посети и исцели немощи наши, имени Твоего ради!

Господи, помилуй. (3)
Слава Отцу, и Сыну, и Святому Духу, и ныне, и всегда, и во веки веков. Аминь.

Отче наш, Который на небесах! Да святится имя Твоё; да придёт Царство Твоё; да будет воля Твоя и на земле, как на небе; хлеб наш насущный дай нам сегодня; и прости нам долги наши, как и мы прощаем должникам нашим; и не введи нас во искушение, но избавь нас от лукавого.

Читайте так же:  Молитва на благословение детей на работу

Здесь читается тропарь праздника или святого дня.

Или:
Помилуй нас, Господи, помилуй нас, / ибо, не находя себе никакого оправдания, / молитву эту мы, грешные, Тебе приносим, как Владыке: / «Помилуй нас!»

Слава: (здесь читается кондак праздника или святого дня)
Или:
Господи, помилуй нас, ибо на Тебя мы уповаем, / не прогневайся на нас сильно / и не вспомни беззаконий наших: / но воззри и ныне, как Благосердный / и избавь нас от врагов наших. / Ибо Ты — Бог наш и мы – Твой народ, / все мы дело рук Твоих / и имя Твоё призываем.

И ныне: (здесь читается Богородичен гласа)
Или:
Милосердия двери отверзи нам, / благословенная Богородица, / дабы мы, надеясь на Тебя, не постыдились, / но избавились молитвами Твоими от бед, / ибо Ты — спасение рода христианского.

(От Пасхи до Вознесения читаются следующие тропари:
Христос воскрес из мёртвых, смертью смерть поправ, и тем, кто в гробницах, жизнь даровав
Слава: Хотя и сошел Ты во гроб, Бессмертный, но уничтожил силу ада и воскрес как победитель, Христе Боже, женам-мироносицам возгласив: «Радуйтесь!» и Твоим Апостолам мир даруя, Ты, дающий падшим воскресение.
И ныне: Божественная освященная Скиния Всевышнего, радуйся! Ибо чрез Тебя, Богородица, радость подана взывающим: «Благословенна Ты между женами, всенепорочная Владычица!»)

Молитвы и подготовка к причащению

Подготовка к причащению продолжается минимум три дня. В эти дни должен соблюдаться пост, это необходимо для того, чтобы ум не рассеивался по житейским мелочам, нужно также исключить развлечения.

Очень важно настроить себя к исповеди: опыт построения исповеди.

Надо, хотя бы в эти дни, прилежно выполнять домашние молитвенные правила (нужно читать все утренние и все вечерние молитвы).
Послабления возможны, но их нужно обсуждать со своим батюшкой или духовным отцом.
В дни подготовки ко причащению очень хорошо посещать богослужения в храме. Накануне самого причащения нужно, кроме обычных молитв, прочитать Каноны ко Святому Причащению (можно читать совмещенные каноны, текст которых находится ниже).
После полуночи уже нельзя принимать пищу потому, что к Таинству Причащения приступают натощак. Кроме этого, нельзя также и пить воду. Хотя во время утреннего умывания можно случайно проглотить немного воды, не стоит отказываться от причащения

«иначе сатана, обретши случай удалити его от Причастия, чаще будет делать то же»
(Тимофей Александрийский, канонический ответ 16)

Утром прочитываются утренние молитвы и последование ко Святому Причащению (текст ниже). Перед причащением необходима исповедь — вечером (накануне) или утром(в день причастия), перед литургией.

После исповеди причастникам желательно приблизиться к алтарю и ожидать выноса Святых Даров (спустя некоторое время после исполнения «Отче наш»). Негласными правилами принято пропускать вперед детей и немощных прихожан.
Перед самим причащением нужно сложить крестообразно руки на груди (правая поверх левой) и неспешно, вместе с другими причастниками, двигаться к чаше, приблизившись к ней, сделать поклон, креститься не нужно, чтобы случайно не толкнуть ее.
Подойдя к чаше, надо отчетливо произнести своё полное христианское имя, широко открыть уста (рот), благоговейно принять Тело и Кровь Христову. Приняв Святых Тайн, не крестясь, поцеловав край чаши, надо сразу отойти к столику, чтобы вкусить частицу просфоры и запить теплотой.

Не страшно, если, вдруг что-то забудете, смотрите на других людей и повторяйте за ними. Если что-то у вас пойдет не так, не стоит расстраиваться, не поклоны и четкое знание обрядов нужны Богу, а ваше любящее сердце. А другие более опытные прихожане подскажут вам, что нужно делать и, поверьте, настоящие верующие сделают это с удовольствием.

До целования напрестольного креста в руках священника в конце службы из церкви уходить не принято.
После причащения нужно поблагодарить Господа, прочитав благодарственные молитвы (текст ниже).

Благодарственные молитвы по Святом Причащении

Слáва Тебé, Бóже. Слáва Тебé, Бóже. Слáва Тебé, Бóже.

Благодарственная молитва, 1-я

Благодарю́ Тя, Гóсподи Бóже мой, я́ко не отри́нул мя еси́ грéшнаго, но óбщника мя бы́ти святы́нь Твои́х сподóбил еси́. Благодарю́ Тя, я́ко менé недостóйнаго причасти́тися пречи́стых Твои́х и небéсных Даро́в сподóбил еси́. Но Влады́ко Человеколю́бче, нас рáди умéрый же и воскресы́й, и даровáвый нам стрáшная сия́ и животворя́щая Тáинства, во благодея́ние и освящéние душ и телéс нáших, даждь бы́ти сим и мне во исцелéние души́ же и тéла, во отгнáние вся́каго сопроти́внаго, в просвещéние óчию сéрдца моегó, в мир душéвных мои́х сил, в вéру непосты́дну, в любовь нелицемéрну, во исполнéние прему́дрости, в соблюдéние зáповедей Твои́х, в приложéние Божéственныя Твоея́ благодáти, и Твоегó Цáрствия присвоéние: да во святы́ни Твоéй тéми сохраня́емь, Твою́ благодáть поминáю всегдá, и не ктому́ себé живу́, но Тебé нáшему Влады́це и благодéтелю; и тáко сегó жития́ изшéд о надéжди животá вéчнаго, в присносу́щный дости́гну покóй, идéже прáзднующих глас непрестáнный, и безконéчная слáдость, зря́щих Твоегó лицá добрóту неизречéнную. Ты бо еси́ и́стинное желáние, и неизречéнное весéлие лю́бящих Тя, Христé Бóже наш, и Тя поéт вся тварь во вéки. Ами́нь.

Молитва святого Василия Великого, 2-я

Влады́ко Христé Бóже, Царю́ векóв и Содéтелю всех, благодарю́ Тя о всех, я́же ми еси́ подáл благи́х, и о причащéнии пречи́стых и животворя́щих Твои́х Тáинств. Молю́ у́бо Тя, Блáже и Человеколю́бче: сохрани́ мя под крóвом Твои́м, и в сéни крилу́ Твоéю; и дáруй ми чи́стою сóвестию, дáже до послéдняго моегó издыхáния, достóйно причащáтися святы́нь Твои́х, во оставлéние грехóв и в жизнь вéчную. Ты бо еси́ хлеб живóтный, истóчник святы́ни, Подáтель благи́х, и Тебé слáву возсылáем со Отцéм и Святы́м Ду́хом, ны́не и при́сно и во вéки векóв. Ами́нь.

Читайте так же:  Как научиться читать молитвы монотонно

Молитва Симеона Метафраста, 3-я

Давы́й пи́щу мне плоть Твою́ вóлею, огнь сый и опаля́яй недостóйныя, да не опали́ши менé, Содéтелю мой; пáче же пройди́ во уды моя́, во вся состáвы, во утрóбу, в сéрдце. Попали́ тéрние всех мои́х прегрешéний. Ду́шу очи́сти, освяти́ помышлéния. Состáвы утверди́ с костьми́ вку́пе. Чу́вств просвети́ просту́ю пятери́цу. Всегó мя спригвозди́ стрáху Твоéму. При́сно покры́й, соблюди́ же, и сохрани́ мя от вся́каго дéла и слóва душетлéннаго. Очи́сти, и омы́й, и украси́ мя, удобри́, вразуми́, и просвети́ мя. Покажи́ мя Твоé селéние еди́наго Ду́ха, и не ктому́ селéние грехá. Да я́ко Твоегó дóму, вхóдом причащéния, я́ко огня́ менé бежи́т всяк злодéй, вся́ка страсть. Моли́твенники Тебé приношу́ вся святы́я, чиноначáлия же безплóтных, Предтéчу Твоегó, му́дрыя апóстолы, к сим же Твою́ несквéрную чи́стую Мáтерь, и́хже мольбы́, Благоутрóбне, приими́, Христé мой, и сы́ном свéта содéлай Твоегó служи́теля. Ты бо Еди́н еси́ и освящéние нáших, Блáже, душ и свéтлость; и Тебé лепоподóбно, я́ко Бóгу и Влады́це, слáву вси возсылáем на всяк день.

Молитва 4-я

Тéло Твоé святóе, Гóсподи Иису́се Христé Бóже наш, да бу́дет ми в живóт вéчный, и Кровь Твоя́ честнáя во оставлéние грехóв: бу́ди же ми благодарéние сиé в рáдость, здрáвие и весéлие; в стрáшное же и Вторóе Пришéствие Твоé сподóби мя грéшнаго стáти одесну́ю слáвы Твоея́, моли́твами Пречи́стыя Твоея́ Мáтере, и всех святы́х.

Молитва 5-я, ко Пресвятой Богорóдице

Пресвятáя Влады́чице Богорóдице, свéте помрачéнныя моея́ души́, надéждо, покрóве, прибéжище, утешéние, рáдование моé, благодарю́ Тя я́ко сподóбила мя еси́, недостóйнаго, причáстника бы́ти пречи́стаго Тéла и честны́я Крóве Сы́на Твоегó. Но рóждшая и́стинный Свет, просвети́ моя́ умныя óчи сéрдца; Я́же истóчник безсмéртия рóждшая, оживотвори́ мя умерщвлéннаго грехóм; Я́же ми́лостиваго Бóга любоблагоутрóбная Мáти, поми́луй мя, и даждь ми умилéние, и сокрушéние в сéрдце моéм, и смирéние в мы́слех мои́х, и воззвáние в пленéниих помышлéний мои́х; и сподóби мя, до послéдняго издыхáния, неосуждéнно приимáти пречи́стых Тáин освящéние, во исцелéние души́ же и тéла. И подáждь ми слéзы покая́ния и исповéдания, во éже пéти и слáвити Тя во вся дни животá моегó, я́ко благословéнна и препрослáвленна еси́ во вéки. Ами́нь.

Ны́не отпущáеши рабá Твоегó, Влады́ко, по глагóлу Твоему́ с ми́ром: я́ко ви́деста óчи мои́ спасéние Твоé, éже еси́ уготóвал пред лицéм всех людéй, свет во откровéние язы́ков и слáву людéй Твои́х Изрáиля.

Святы́й Бо́же, Святы́й Крéпкий, Святы́й Безсмéртный, поми́луй нас (трижды).

Слáва Отцу́ и Сы́ну и Святóму Ду́ху, и ны́не и при́сно и во вéки векóв. Ами́нь.

Пресвятáя Трóице, поми́луй нас; Гóсподи, очи́сти грехи́ нáша; Влады́ко, прости́ беззакóния нáша; Святы́й, посети́ и исцели́ нéмощи нáша, и́менé Твоегó рáди.

Гóсподи поми́луй (трижды).

Óтче наш, И́же еси́ на небесéх! Да святи́тся и́мя Твоé, да прии́дет Цáрствие Твоé, да бу́дет во́ля Твоя, я́ко на небеси́ и на земли́. Хлеб наш насу́щный даждь нам днесь; и остáви нам дóлги нáша, я́коже и мы оставля́ем должникóм нáшим; и не введи́ нас во искушéние, но избáви нас от лукáваго.

Тропарь святому Иоанну Златоустому, глас 8-й:

Уст твои́х, я́коже свéтлость огня, возсия́вши благодáть, вселéнную просвети́; не сребролю́бия ми́рови сокрóвища снискá, высоту́ нам смиренному́дрия показá, но твои́ми словесы́ наказу́я, óтче Иоáнне Златоу́сте, моли́ Слóва Христá Бóга спасти́ся душáм нáшим.

Слава: От небéс прия́л еси́ Божéственную благодáть, и твои́ми устнáми вся учи́ши покланя́тися в Трóице Еди́ному Бóгу, Иоáнне Златоу́сте всеблажéнне, преподóбне, достóйно хвáлим тя: еси́ бо настáвник, я́ко Божéственная явля́я.

И ныне: Предстáтельство христиáн непосты́дное, ходáтайство ко Творцу́ непрелóжное, не прéзри грéшных молéний глáсы, но предвари́, я́ко Благáя, на пóмощь нас, вéрно зову́щих Ти: ускори́ на моли́тву, и потщи́ся на умолéние, предстáтельствующи при́сно, Богорóдице, чту́щих Тя.

Если совершалась литургия святого Василия Великого, читай тропарь Василию Великому, глас 1-й:

Во всю зéмлю изы́де вещáние твоé, я́ко приéмшую слóво твоé, и́мже боголéпно научи́л еси́, естествó су́щих уясни́л еси́, человéческия обы́чаи украси́л еси́, цáрское свящéние, óтче преподóбне, моли́ Хри́ста Бóга, спасти́ся душáм нáшим.

Слава: Яви́лся еси́ основáние непоколеби́мое Цéркве, подая́ всем некрадóмое госпóдство человéком, запечатлéя твои́ми велéньми, небоявлéнне Васи́лие преподóбне.

И ныне: Предстáтельство христи́ан…

Если совершалась литургия Преждеосвященных Даров, читай тропарь святому Григорию Двоеслову, глас 4-й:

И́же от Бóга свы́ше Божéственную благодáть восприéм, слáвне Григóрие, и Тогó си́лою укрепля́емь, евáнгельски шéствовати извóлил еси́, отону́дуже у Христá возмéздие трудóв прия́л еси́, всеблажéнне: Егóже моли́, да спасéт ду́ши нáша.

Слава: Подобоначáльник показáлся еси́ Начáльника пáстырем Христá, и́ноков чреды́, óтче Григóрие, ко огрáде небéсней наставля́я, и отту́ду научи́л еси́ стáдо Христóво зáповедем Егó: ны́не же с ни́ми рáдуешися, и лику́еши в небéсных крóвех.

И ныне: Предстáтельство христиáн.

Гóсподи поми́луй (12 раз).

Видео (кликните для воспроизведения).

После причащения да пребывает каждый в чистоте, воздержании и немногословии, чтобы достойно сохранить в себе Христа принятого.

Молитвы ко Святому причастию на русском языке
Оценка 5 проголосовавших: 1

ОСТАВЬТЕ ОТВЕТ

Please enter your comment!
Please enter your name here