Молитва за детей и родителей

Тут вы сможете ознакомиться с материалом на тему : Молитва за детей и родителей - в подробном и точном описании.

Молитва детей об усопших родителях

Молитва об усопшем отце

Го́споди, Иису́се Христе́, Бо́же на́ш! Ты́ си́рых храни́тель, скорбя́щих прибе́жище и пла́чущих уте́шитель.

Прибега́ю к тебе́ а́з, сирый, стеня́ и пла́ча, и молю́ся Тебе́: услы́ши моле́ние мое́ и не отврати́ лица́ Твоего́ от воздыха́ний се́рдца моего́ и от сле́з оче́й мои́х. Молю́ся Тебе́, милосе́рдый Го́споди, утоли́ ско́рбь мою́ о разлуче́нии с роди́вшим и воспита́вшим мя́ роди́телем мои́м (и́мя), ду́шу же его́, я́ко отше́дшую к Тебе́ с и́стинною ве́рою в Тя́ и с тве́рдою наде́ждою на Твое́ человеколю́бие и ми́лость, приими́ в Ца́рство Твое́ Небе́сное.

Преклоняюсь пред Твое́ю свято́ю во́лею, е́юже отъя́т бы́сть у мене́, и прошу́ Тя́, не отыми́ то́чию от него́ ми́лости и благосе́рдия Твоего́. Ве́м, Го́споди, я́ко Ты́ Судия́ ми́ра сего́, грехи́ и нече́стия отце́в наказу́еши в де́тях, внуках и правнуках да́же до тре́тьяго и четве́ртаго ро́да: но и ми́луеши отце́в за моли́твы и доброде́тели ча́д и́х, вну́ков и правнуков. С сокруше́нием и умиле́нием се́рдца молю́ Тя́, ми́лостивый Судие́, не наказу́й ве́чным наказа́нием усо́пшаго незабве́ннаго для мене́ раба́ Твоего́ роди́теля моего́ (и́мя), но отпусти́ ему́ вся́ согреше́ния его́ во́льная и нево́льная, сло́вом и де́лом, ве́дением и неве́дением сотворе́нная и́м в житии́ его́ зде́ на земле́, и по милосе́рдию и человеколю́бию Твоему́, моли́тв ра́ди Пречи́стыя Богоро́дицы и все́х святы́х, поми́луй его́ и ве́чныя му́ки изба́ви.

Ты́, милосе́рдый О́тче отце́в и ча́д! Да́руй мне́, во вся́ дни́ жи́зни моея́, до после́дняго издыха́ния моего́, не престава́ти па́мятовати о усо́пшем роди́теле мое́м в моли́твах свои́х, и умоля́ти Тя́, пра́веднаго Судию́, да вчиниши его́ в ме́сте све́тле, в ме́сте прохладне и в ме́сте поко́йне, со все́ми святы́ми, отону́ду же отбеже́ вся́ка боле́знь, печа́ль и воздыха́ние.

Ми́лостиве Го́споди! Приими́ дне́сь о ра́бе Твое́м (и́мя) те́плую моли́тву мою́ сию́ и возда́й ему́ воздая́нием Твои́м за труды́ и попече́ния воспита́ния моего́ в ве́ре и христиа́нском благоче́стии, я́ко научи́вшему мя́ пе́рвее всего́ ве́дети Тя́, своего́ Го́спода, в благогове́нии моли́тися Тебе́, на Тебе́ Еди́наго упова́ти в беда́х, ско́рбех и боле́знех и храни́ти за́поведи Твоя́; за благопопечение его́ о мое́м духо́вном преуспе́янии, за те́пле приноси́мыя и́м о мне́ моле́ния пред Тобо́ю и за все́ да́ры, и́м испрошенные мне́ от Тебе́, возда́й ему́ Свое́ю ми́лостию, Свои́ми небе́сными бла́гами и радостьми в ве́чном Ца́рствии Твое́м.

Ты́ бо еси́ Бо́г ми́лостей и щедро́т и человеколю́бия, Ты́ поко́й и ра́дость ве́рных рабо́в Твои́х, и Тебе́ сла́ву возсыла́ем со Отце́м и Святы́м Ду́хом, и ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в. Ами́нь.

Молитва об усопшей матери

Го́споди, Иису́се Христе́, Бо́же на́ш! Ты́ си́рых храни́тель, скорбя́щих прибе́жище и пла́чущих уте́шитель.

Прибега́ю к тебе́ а́з, сирый, стеня́ и пла́ча, и молю́ся Тебе́: услы́ши моле́ние мое́ и не отврати́ лица́ Твоего́ от воздыха́ний се́рдца моего́ и от сле́з оче́й мои́х. Молю́ся Тебе́, милосе́рдый Го́споди, утоли́ ско́рбь мою́ о разлуче́нии с роди́вшей и воспита́вшей мя́ ма́терию мое́ю (и́мя), ду́шу же ея́, я́ко отше́дшую к Тебе́ с и́стинною ве́рою в Тя́ и с тве́рдою наде́ждою на Твое́ человеколю́бие и ми́лость, приими́ в Ца́рство Твое́ Небе́сное.

Преклоняюсь пред Твое́ю свято́ю во́лею, е́юже отъята бы́сть у мене́, и прошу́ Тя́, не отыми́ то́чию от нея́ ми́лости и благосе́рдия Твоего́. Ве́м, Го́споди, я́ко Ты́ Судия́ ми́ра сего́, грехи́ и нече́стия отце́в наказу́еши в де́тях, внуках и правнуках да́же до тре́тьяго и четве́ртаго ро́да: но и ми́луеши отце́в за моли́твы и доброде́тели ча́д и́х, вну́ков и правнуков. С сокруше́нием и умиле́нием се́рдца молю́ Тя́, ми́лостивый Судие́, не наказу́й ве́чным наказа́нием усо́пшую незабвенную для мене́ рабу́ Твою́, ма́терь мою́ (и́мя), но отпусти́ е́й вся́ согреше́ния ея́ во́льная и нево́льная, сло́вом и де́лом, ве́дением и неве́дением сотворе́нная е́ю в житии́ ея́ зде́ на земле́, и по милосе́рдию и человеколю́бию Твоему́, моли́тв ра́ди Пречи́стыя Богоро́дицы и все́х святы́х, поми́луй ю́ и ве́чныя му́ки изба́ви.

Ты́, милосе́рдый О́тче отце́в и ча́д! Да́руй мне́, во вся́ дни́ жи́зни моея́, до после́дняго издыха́ния моего́, не престава́ти па́мятовати о усопшей ма́тери моея́ в моли́твах свои́х, и умоля́ти Тя́, пра́веднаго Судию́, да вчиниши ю́ в ме́сте све́тле, в ме́сте прохладне и в ме́сте поко́йне, со все́ми святы́ми, отону́ду же отбеже́ вся́ка боле́знь, печа́ль и воздыха́ние.

Ми́лостиве Го́споди! Приими́ дне́сь о ра́бе Твое́й Твое́й (и́мя) те́плую моли́тву мою́ сию́ и возда́й е́й воздая́нием Твои́м за труды́ и попече́ния воспита́ния моего́ в ве́ре и христиа́нском благоче́стии, я́ко научившей мя́ пе́рвее всего́ ве́дети Тя́, своего́ Го́спода, в благогове́нии моли́тися Тебе́, на Тебе́ Еди́наго упова́ти в беда́х, ско́рбех и боле́знех и храни́ти за́поведи Твоя́; за благопопечение ея́ о мое́м духо́вном преуспе́янии, за те́пле приноси́мыя е́ю о мне́ моле́ния пред Тобо́ю и за все́ да́ры, е́ю испрошенные мне́ от Тебе́, возда́й е́й Свое́ю ми́лостию, Свои́ми небе́сными бла́гами и радостями в ве́чном Ца́рствии Твое́м.

Читайте так же:  Молитва чтобы мужа не сократили с работы

Ты́ бо еси́ Бо́г ми́лостей и щедро́т и человеколю́бия, Ты́ поко́й и ра́дость ве́рных рабо́в Твои́х, и Тебе́ сла́ву возсыла́ем со Отце́м и Святы́м Ду́хом, и ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в. Ами́нь.

Молитва детей об усопших родителях

Го́споди, Иису́се Христе́, Бо́же на́ш! Ты́ си́рых храни́тель, скорбя́щих прибе́жище и пла́чущих уте́шитель.

Прибега́ю к тебе́ а́з, сирый, стеня́ и пла́ча, и молю́ся Тебе́: услы́ши моле́ние мое́ и не отврати́ лица́ Твоего́ от воздыха́ний се́рдца моего́ и от сле́з оче́й мои́х. Молю́ся Тебе́, милосе́рдый Го́споди, утоли́ ско́рбь мою́ о разлуче́нии с родившими и воспитавшими мя́ роди́телями мои́ми (имена́ и́х), души́ же и́х, я́ко отшедшие к Тебе́ с и́стинною ве́рою в Тя́ и с тве́рдою наде́ждою на Твое́ человеколю́бие и ми́лость, приими́ в Ца́рство Твое́ Небе́сное.

Преклоняюсь пред Твое́ю свято́ю во́лею, е́юже отъяты бы́сть у мене́, и прошу́ Тя́, не отыми́ то́чию от ни́х ми́лости и благосе́рдия Твоего́. Ве́м, Го́споди, я́ко Ты́ Судия́ ми́ра сего́, грехи́ и нече́стия отце́в наказу́еши в де́тях, внуках и правнуках да́же до тре́тьяго и четве́ртаго ро́да: но и ми́луеши отце́в за моли́твы и доброде́тели ча́д и́х, вну́ков и правнуков. С сокруше́нием и умиле́нием се́рдца молю́ Тя́, ми́лостивый Судие́, не наказу́й ве́чным наказа́нием усо́пших незабвенных для мене́ ра́б Твои́х, роди́телей мои́х (имена́), но отпусти́ и́м вся́ согреше́ния и́х во́льная и нево́льная, сло́вом и де́лом, ве́дением и неве́дением сотворе́нная и́ми в житии́ и́х зде́ на земле́, и по милосе́рдию и человеколю́бию Твоему́, моли́тв ра́ди Пречи́стыя Богоро́дицы и все́х святы́х, поми́луй и́х и ве́чныя му́ки изба́ви.

Ты́, милосе́рдый О́тче отце́в и ча́д! Да́руй мне́, во вся́ дни́ жи́зни моея́, до после́дняго издыха́ния моего́, не престава́ти па́мятовати о усо́пших роди́телях мои́х в моли́твах свои́х, и умоля́ти Тя́, пра́веднаго Судию́, да вчиниши и́х в ме́сте све́тле, в ме́сте прохладне и в ме́сте поко́йне, со все́ми святы́ми, отону́ду же отбеже́ вся́ка боле́знь, печа́ль и воздыха́ние.

Ми́лостиве Го́споди! Приими́ дне́сь о раба́х Твои́х (имена́) те́плую моли́тву мою́ сию́ и возда́й и́м воздая́нием Твои́м за труды́ и попече́ния воспита́ния моего́ в ве́ре и христиа́нском благоче́стии, я́ко научившим мя́ пе́рвее всего́ ве́дети Тя́, своего́ Го́спода, в благогове́нии моли́тися Тебе́, на Тебе́ Еди́наго упова́ти в беда́х, ско́рбех и боле́знех и храни́ти за́поведи Твоя́; за благопопечение и́х о мое́м духо́вном преуспе́янии, за те́пле приноси́мыя и́ми о мне́ моле́ния пред Тобо́ю и за все́ да́ры, и́ми испрошенные мне́ от Тебе́, возда́й и́м Свое́ю ми́лостию, Свои́ми небе́сными бла́гами и радостями в ве́чном Ца́рствии Твое́м.

Ты́ бо еси́ Бо́г ми́лостей и щедро́т и человеколю́бия, Ты́ поко́й и ра́дость ве́рных рабо́в Твои́х, и Тебе́ сла́ву возсыла́ем со Отце́м и Святы́м Ду́хом, и ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в. Ами́нь.

Молитва детей об усопших родителях иная *

Бо́же, прие́мый же́ртву Авраа́млю и призре́в на всесожже́ние, явле́й А́нну проро́чицу Самуи́ла роди́ти, приими́ до́брая роди́теля, отца́ и ма́терь, помяни́, Го́споди, дре́внее ма́тере моея́: помяни́, Го́споди, вскормле́ние, помяни́, Го́споди, сле́зы, помяни́, Го́споди, воздыха́ние, помяни́, Го́споди, я́ко не восхоте́ста разлучи́тися от мене́, и се разлучи́стася от мене́ в ве́це сем. Но за дое́ние и вскормле́ние, и за сле́зы и воздыха́ние, и за разлуче́ние, е́же от мене́, ра́дости ве́чныя сподо́би я. Не сведи́ их, Го́споди, от ско́рби в ско́рбь, от печа́ли в печа́ль, от се́тования в се́тование. Но за же́ртву рожде́ния и принесе́ния к Тебе́, Го́споди, мене́, недосто́йнаго раба́ Твоего́ (имярек) Ца́рствия Небе́снаго сподо́би я. Я́ко благослови́ся и просла́вися пречестно́е и великоле́пое и́мя Твое́, Отца́, и Сы́на, и Свята́го Ду́ха, ны́не и при́сно, и во ве́ки веко́в. Ами́нь.

Молитва за детей и родителей

Молитвы о детях.

Молитва к Богу Отцу

Иная молитва, ко Господу Иисусу

Сладчайший Иисусе, Боже сердца моего! Ты даровал мне детей по плоти, они Твои по душе; и мою и их души искупил Ты Своею неоцененною кровию. Ради крови Твоея Божественныя умоляю Тебя, Сладчайший мой Спаситель: благодатью Твоею прикоснись сердцам детей моих (имена) и крестников моих (имена) огради их страхом Твоим Божественным, удержи их от дурных наклонностей и привычек, направь их на светлый путь истины и добра, украси жизнь их всем добрым и спасительным, устрой судьбу их, якоже Ты Сам хощеши, и спаси души их, имиже веси судьбами.

Иная молитва, прп. Амвросия Оптинского

Господи, Ты Един вся веси, вся можеши и всем хощеши спастись и в разум Истины прийти. Вразуми чадо мое (имя) познанием истины Твоея и воли Твоея Святыя, укрепи его ходити по заповедям Твоим и мене грешнаго помилуй, молитвами Пречистыя Матери Твоея, Богородицы и Приснодевы Марии и святых Твоих (перечисляются все святые семьи), яко препрославлен еси со Безначальным Твоим Сыном и с Пресвятым и Благим и Животворящим Твоим Духом, ныне и присно, и во веки веков. Аминь.

Молитвы ко Пресвятой Богородице, к Ангелу Хранителю, молитвы на благославление детей, при обучении детей, о жизненном устройстве детей и другие можно посмотреть здесь…

Молитвы отца или матери о детях

Благословение матери

Молитва родителей на благословение детей

Господи Иисусе Христе, Сыне Божий, благослови, освяти, сохрани чадо мое силою Животворящаго Креста Твоего.

Читайте так же:  Молитва сильная от тоски

Пророку, Предтече и Крестителю Господню Иоанну

Кондак, глас 5-й:
Предтечево славное усекновение, смотрение бысть некое Божественное, да и сущим во аде Спасово проповесть пришествие; да рыдает убо Иродиа, беззаконное убийство испросивши: не закон бо Божий, ни живый век возлюби, но притворный, привременный.

Молитва:
Крестителю Христов, проповедниче покаяния, кающагося не презри мене, но совокупляяся с вои небесными, молися ко Владыце за мене недостойнаго, унылаго, немощнаго и печальнаго, во многия беды впадшаго, утружденнаго бурными помыслы ума моего: аз бо есмь вертеп злых дел, отнюдь не имеяй конца греховному обычаю; пригвожден бо есть ум мой земным вещем. Что сотворю, не вем, и к кому прибегну, да спасена будет душа моя? Токмо к тебе, святый Иоанне, благодати тезоимените, яко тя пред Господем, по Богородице, вем больша быти рожденных всех, ибо ты сподобился еси коснутися верху Царя Христа, вземлющаго грехи мира, Агнца Божия: Егоже моли за грешную мою душу, да поне отныне, в первыйнадесять час, понесу тяготу благую и прииму мзду с последними.
Ей, Крестителю Христов, честный Предтече, крайний пророче, первый во благодати мучениче, постников и пустынников наставниче, чистоты учителю и ближний друже Христов, тя молю, к тебе прибегаю, не отрини мене от твоего заступления, но возстави мя, падшагося многими грехи; обнови душу мою покаянием, яко вторым крещением, понеже обоего начальник еси: крещением омываяй грех, покаяние же проповедуяй во очищение коегождо дел скверных; очисти мя грехми оскверненнаго и понуди внити, аможе ничтоже скверно входит, во Царствие Небесное. Аминь.

Воздыхание матери о своих детях

Отче небесный! Даруй мне благодать всемерно беречься подавать детям моим соблазн моими поступками, но, постоянно имея в виду их поведение, отвлекать их от заблуждений, исправлять их погрешности, обуздывать упорство и строптивость их, воздерживать от стремления к суете и легкомыслию; да не увлекаются они безумными помыслами, да не ходят вслед сердца своего, да не возгордятся в помышлении своем, да не забудут Тебя и закона Твоего. Да не погубит беззаконие ума и здоровья их, да не расслабят грехи душевных и телесных сил их. Судья Праведный, наказывающий детей за грехи родителей до третьего и четвертого рода, отврати такую кару от детей моих, не наказывай их за грехи мои; но окропи их росою благодати Твоей, да преуспевают в добродетели и святости, да возрастают в благоволении Твоем и в любви людей благочестивых.

Пресвятой Богородице перед Ее иконой «Взыскание погибших», или «Избавление от бед страждущих»

Молитва:
Заступнице Усердная, Благоутробная Господа Мати, к Тебе прибегаю аз окаянный и паче всех человек грешнейший; вонми гласу моления моего и вопль мой и стенание услыши. Яко беззакония моя превзыдоша главу мою, и аз, якоже корабль в пучине, погружаюся в море грехов моих. Но Ты, Всеблагая и Милосердная Владычице, не презри мене отчаянного и во гресех погибающаго; помилуй мя кающагося во злых делех моих, и обрати на путь правый заблудшую, окаянную душу мою. На Тебе, Владычице моя Богородице, возлагаю все упование мое. Ты, Мати Божия, сохрани и соблюди мя под кровом Твоим, ныне и присно и во веки веков. Аминь.

Молитвы к Божией Матери

О Пресвятая Владычице Дево Богородице, спаси и сохрани под кровом Твоим моих чад (имена), всех отроков, отроковиц и младенцев, крещеных и безымянных и во чреве матери носимых. Укрой их ризою Твоего материнства, соблюди их в страхе Божием и в послушании родителям, умоли Господа моего и Сына Твоего, да дарует им полезное ко спасению их. Вручаю их Материнскому смотрению Твоему, яко Ты еси Божественный Покров рабам Твоим.
Матерь Божия, введи меня во образ Твоего небеснаго материнства. Уврачуй душевные и телесные раны чад моих (имена), моими грехами нанесенные. Вручаю дитя мое всецело Господу моему Иисусу Христу и Твоему, Пречистая, небесному покровительству. Аминь.
Из женского монастыря в Шуе, Ивановской области.

Пророку, Предтече и Крестителю Господню Иоанну

Молитва 1

Молитва 2

Молитва 3

Господи Иисусе Христе, буди милость Твоя на детях моих (имена), сохрани их под кровом Твоим, покрый от всякаго лукаваго похотения, отжени от них всякаго врага и супостата, отверзи им уши и очи сердечныя, даруй умиление и смирение сердцам их. Господи, все мы создание Твое, пожалей детей моих (имена) и обрати их на покаяние. Спаси, Господи, и помилуй детей моих (имена) и просвети им ум светом разума Евангелия Твоего и настави их на стезю заповедей Твоих и научи их, Спасе, творити волю Твою, яко Ты есть Бог наш.

Молитва к Ангелу хранителю

Святый Ангеле хранителю моих чад (имена), покрый их твоим покровом от стрел демона, от глаз обольстителя и сохрани их сердце в ангельской чистоте. Аминь.

Молитва о детях, преп. Амвросия Оптинского

Господи, Ты Един вся веси, все можеши и всем хощешь спастись и в разум Истины прийти. Вразуми детей моих (имена) познанием истины Твоея и воли Твоея Святыя и укрепи их ходити по заповедям Твоим и меня, грешную, помилуй

Читайте так же:  Очень сильная молитва от депрессии

Молитва Ангелу-хранителю

Ангеле Божий, хранителю мой святый, на соблюдение мне от Бога с небесе данный! Прилежно молю тя: ты мя днесь просвети, и от всякаго зла сохрани, ко благому деянию настави, и на путь спасения направи. Аминь.

Молитвы Иисусу Христу за детей

Здесь представлены молитвы Иисусу Христу, с которыми можно обратиться за детей.

Выберите нужное из меню:

 • Молитвы :
  • О здравии и исцелении ребенка
  • О защите от всякого зла
  • Об успехах в учебе
 • Молитвы родителей :
  • Первая
  • Вторая
  • Третья

Все молитвы подряд:

Молитва Иисусу Христу о здравии и исцелении ребенка

Господи Иисусе Христе, пусть будет милость Твоя на детях моих (имена), сохрани их под кровом Твоим, покрой от всякого зла, отведи от них всякого врага, открой им уши и глаза, даруй умиление и смирение сердцам их.

Господи, все мы создания Твои, пожалей детей моих (имена) и обрати их на покаяние.

Спаси, Господи, и помилуй детей моих (имена), и просвети им ум светом разума Евангелия Твоего, и наставь их на путь заповедей Твоих, и научи их, Отче, творить волю Твою, яко Ты есть Бог наш.

Молитва о защите детей от всякого зла Иисусу Христу

Господи Иисусе Христе!
Сыне Божий!

Огради детей моих (имена) святыми Твоими ангелами и молитвами Всепречистыя Владычицы нашия Богородицы и приснодевы Марии, силою Честного и Животворящего Креста,

святого архистратига Божия Михаила и прочих небесных сил бесплотных, святого пророка и Предтечи крестителя Господня Иоанна Богослова, священномученика Киприана и мученицы Иустины,

святителя Николая архиепископа Мир Ликийских Чудотворца, святителя Никиты Новгородского, преподобного Сергия и Никона,

игуменов Радонежских, преподобного Серафима Саровского чудотворца, святых мучениц Веры, Надежды, Любови и матери их Софии,

святых и праведных Богоотец Иоакима и Анны, и всех святых Твоих, помощи нам, недостойным, рабам Божим (имена).

Избави от всех навет вражеских, от всякого зла, колдовства, чародейства и лукавых человек, да не возмогут они причинить ему никоего зла.

Господи, светом Твоего сияния, сохрани его на утро, на день, на вечер, на сон грядущий, и силою благодати Твоея отврати и удали всякие злые нечестия, действуемыя по наущению диавола.

Кто думал и делал, верни их зло обратно, в преисподнюю, яко Твое есть Царствие и Сила, и Слава Отца, и Сына, и Святого Духа!

Молитва Иисусу об успехе детей в учебе

Господи Иисусе Христе, Боже наш, вселившийся в сердца Твоих Апостолов благодатью Всесвятого Духа, сошедшего на них в виде огненных языков и открывшего им уста и научившего их говорить на иных языках.

Сам Господи Иисусе Христе, Боже наш, ниспошли Того Духа Твоего Святого на раба Твоего (имя) и преподай ему разум, память и мудрость, как даровал многим просившим Тебя об этом:

царю Соломону, пророку Даниилу, преподобному Сергию Радонежскому, святому праведному Иоанну Кронштадтскому чудотворцу и многим святым Твоим.

По их молитвам помоги и рабу Твоему (имя) преуспевать в познании Тебя и во всякой полезной науке — для блага и во славу святого Твоего имени.

Первая молитва Иисусу Христу родителей за детей

Милосердный Господи, Иисусе Христе, Тебе вручаю детей наших, которых Ты даровал нам, исполнив наши моления.

Видео (кликните для воспроизведения).

Прошу Тебя, Господи, спаси их путями, которые Ты Сам знаешь.

Сохрани их от пороков, зла, гордости и да не коснется души их ничто, противное Тебе.

Но веру, любовь и надежду на спасение даруй им и да будут они у Тебя избранными сосудами Духа Святого и да будет свят и непорочен пред Богом их жизненный путь.

Благослови их, Господи, да стремятся они каждую минуту жизни своей исполнять волю Твою святую, дабы Ты, Господи, мог всегда пребывать с ними Духом Своим Святым.

Господи, научи их молиться Тебе, дабы молитва была им опорой и отрадою в скорбях и утешением жизни их, и да молитвою их спаслись и мы, их родители.

Ангелы Твои да охранят их всегда.

Да будут дети наши чутки к горю ближних своих и да исполнят они Твою заповедь любви.

И если согрешат они, то сподоби их, Господи, принести покаяние Тебе, и Ты по своей неизреченной милости прости их.

Когда же окончится жизнь их земная, то возьми их в Свои Небесные Обители, куда пусть ведут они с собою других рабов Твоих избранных.

Молитвою Пречистой Твоей Матери Богородицы и Приснодевы Марии и Святых Твоих (перечисляются все святые семьи), Господи, помилуй и спаси нас,

ибо Ты препрославлен со Безначальным Твоим Отцом и Пресвятым Благим Животворным Твоим Духом ныне и присно и во веки веков.

Вторая молитва Иисусу Христу родителей за детей

Господи Иисусе Христе, Сыне Божий, молитв ради Пречистой Твоей Матери услышь меня, грешную и недостойную рабу Твою (имя).

Господи, в милости Твоей власти чадо мое (имя), помилуй и спаси его имени Твоего ради.

Господи, прости ему вся согрешения, вольные и невольные, совершенные им пред Тобой.

Читайте так же:  Молитва морякам об усмирении шторма моря

Господи, наставь его на истинный путь заповедей Твоих и вразуми его и просвети светом Твоим Христовым во спасение души и исцеление тела.

Господи, благослови его в доме, около дома, в поле, работе и в дороге и на каждом месте Твоего владения.

Господи, сохрани его под покровом Твоим Святым от летящей пули, стрелы, ножа, меча, яда, огня, потопа, от смертоносной язвы и от напрасной смерти.

Господи, огради его от видимых и невидимых врагов, от всяких бед, зол и несчастий.

Господи, исцели его от всяких болезней, очисти от всякой скверны (вина, табака, наркотиков) и облегчи его душевные страдания в скорби.

Господи, даруй ему благодать Святого Духа на многие лета жизни и здравия, целомудрия.

Господи, дай ему Свое благословение на благочестивую семейную жизнь и благочестивое деторождение.

Господи, даруй и мне, недостойной и грешной рабе Твоей, родительское благословение на чадо мое в наступающие утра, дни, вечера и ночи имени Твоего ради, ибо Царствие Твое вечно, всесильно и всемогуще.

Господи, помилуй (12 раз).

Третья молитва родителей за детей Иисусу Христу

Сладчайший Иисусе, Боже сердца моего!

Ты даровал мне детей по плоти, они Твои по душе;

и мою, и их души искупил Ты Своею неоцененною кровию;

ради крови Твоея Божественныя умоляю Тебя, сладчайший мой Спаситель, благодатию Твоею прикоснись сердца детей моих (имена) и крестников моих (имена), огради их страхом Твоим Божественным;

удержи их от дурных наклонностей и привычек, направь их на светлый путь жизни, истины и добра.

Укрась жизнь их всем добрым и спасительным, устрой судьбу их, яко же Ты сам хочеши, и спаси души их ими же веси судьбами!

Господи, Боже Отцев наших!

Детям моим (имена) и крестникам (имена) дай сердце правое, чтобы соблюдать заповеди Твои, откровения твои и уставы Твои.

Молитвы о взрослых детях

Пять лет ребенку или пятьдесят – для искренне любящей его матери неважно. Главное – чтобы ее дитя было живо и здорово, и чтобы в его жизни все ладилось. Ведь с маленькими детьми, как говорится – небольшие трудности, да и те можно проконтролировать и от чего-то уберечь малышей своими силами. А вот взрослый человек должен сам о себе заботиться, и тут уж можно только полагаться на Божью помощь, читая молитвы о взрослых детях и надеясь на разумность совершеннолетнего чада.

В каких случаях могут оказать помощь молитвы о взрослых детях?

Родители молятся за своих детей по разным причинам – один просит лучшего здоровья для своего повзрослевшего ребенка. Второй хочет, чтобы его взрослое чадо ни в чем не нуждалось, и жило обеспеченно. Третий, принося молитвы о взрослых детях, желает, чтобы у его ребенка, наконец, устроилась личная жизнь. Однако, стоит понимать, что Бог лучше знает, что человеку нужно для развития его души. Потому за улучшение здоровья, конечно, молитва не возбраняется. А вот касательно обогащения, карьерного роста или устройства личной жизни – это уже промысел Божий. Не всем богатство и несвоевременный брак могут пойти на пользу.

Как правильно молиться о взрослых детях?

Особо сильными материнские молитвы о взрослых детях будут те, которые принесены в намоленных местах. К ним относятся не только храмы, но и домашние «красные углы». Можно устроить такой у себя в жилище, поместив киот с иконами на восточной стене. Важное условие – рядом не должно быть светских вещей – косметики, игрушек, картин. Перед вознесением молитв нужно привести себя в богоугодный вид – умыться, восстановить душевное равновесие, очистить мысли, некоторое время побыть в молчании, чтобы настроиться на общение с Богом.

Все негативные мысли нужно отпустить. Простить всех, на кого есть обида. Ведь очень важно, чтобы молитвы о детях приносились исключительно в благостном возвышенном состоянии. И очень важна в данном случае искренность – молитва должна идти от самого сердца.

Материнская молитва

Самые сильные – материнские молитвы за взрослых детей. Даже когда ребенок вырос и стал самостоятельным, мать за него очень переживает. Чтобы дитя, покинувшего отчий дом, защитить от напастей и даровать ему душевное спокойствие, можно читать такую молитву:

Молитва целителю Пантелеймону

Самое тяжелое испытание для матери, когда ее дитя страдает от тяжелых телесных болезней или неподъемной душевной боли. В таких случаях очень действенным бывает обращение с молитвой к святому Пантелеймону. Этот лекарь в свое время исцелял бедных больных абсолютно безвозмездно и творил настоящие чудеса по Божьему промыслу, слава о которых жива и поныне. Вот очень сильная молитва за взрослых детей к этому святому:

О великий Христов угодниче и преславный целебниче, великомучениче Пантелеимоне! Душею на Небеси Престолу Божию предстояй и триипостасныя Его славы наслаждаяйся, телом же и ликом святым на земли в Божественных храмех почиваяй и данною ти свыше благодатию различная чудеса источаяй, призри милостивным твоим оком на предстоящия люди, честней твоей иконе умильно молящияся и просящия от тебе целебныя помощи и заступления: простри ко Господу Богу нашему теплыя твоя молитвы и испроси душам нашим оставление согрешений.

Се бо мы, за беззакония наша не смеюще возвести очеса наша к высоте Небесней, ниже вознести глас молебный к Его в Божестве неприступней славе, сердцем сокрушённым и духом смиренным тебе, ходатая милостива ко Владьще и молитвенника за ны, грешныя, призываем, яко ты приял еси благодать от Него недуги отгоняти и страсти исцеляти.

Тебе убо просим: не презри нас, недостойных, молящихся тебе и твоей помощи требующих. Буди нам в печалех утешитель, в недузех страждущим врач, напаствуемым скорый покровитель, очесем недугующим прозрения датель, ссущим и младенцем в скорбех готовейший предстатель и исцелитель: исходатайствуй всем вся, яже ко спасению полезная, яко да твоими Господу Богу молитвами получивше благодать и милость, прославим всех благих Источника и Дароподателя Бога, Единаго в Троице Святей славимаго Отца и Сына и Святаго Духа, ныне и присно, и во веки веков. Аминь.

Молитва Иисусу Христу

Также, очень мощной силой обладает молитва о защите взрослых детей, которые еще не покинули родительский дом. Она поможет их сберечь от людской ненависти, злобы, недугов, напастей, материальных трудностей. Поможет избрать правильный путь в жизни, пойти по дороге своего подлинного предназначения:

Господи Иисусе Христе, буди милость Твоя на детях моих (имена). сохрани их под кровом Твоим, покрый от всякого лукаваго похотения, отжени от них всякаго врага и супостата, отверзи им уши и очи сердечныя, даруй умиление и смирение сердцам их. Господи, все мы создание Твое, пожалей детей моих (имена) и обрати их на покаяние. Спаси, Господи, и помилуй детей моих (имена) и просвети им ум светом разума Евангелия Твоего и настави их на стезю заповедей Твоих и научи их, Спасе, творити волю Твою, яко Ты есть Бог наш.

Православные иконы и молитвы

Информационный сайт про иконы, молитвы, православные традиции.

Сильная молитва Богородице о детях

«Спаси, Господи!». Спасибо, что посетили наш сайт, перед тем как начать изучать информацию, просим подписаться на наше православное сообщество в Инстаграм Господи, Спаси и Сохрани † — https://www.instagram.com/spasi.gospodi/ . В сообществе больше 49 000 подписчиков.

Нас, единомышленников, много и мы быстро растем, выкладываем молитвы, высказывание святых, молитвенные просьбы, своевременно выкладывам полезную информацию о праздниках и православных событиях. Подписывайтесь. Ангела Хранителя Вам!

Читайте так же:  Богоявлению Господню молитва

В обязанности православных родителей входит не только образование, кормление, воспитание и содержание своих детей в чистоте. Главная обязанность верующих матери и отца заключается в молении о здоровье ребенка. Как говорится в древней христианской поговорке — материнская молитва дна морского достигает. Но ведь это правда. Во многих источниках православной литературы хранятся настоящие истории, когда сильная молитва богородице о детях выручала, а даже иногда спасала ребенка от огромной опасности. Родители и дети навсегда связаны жизненной нитью.

Молитва Пресвятой Богородице о детях

Помните, что родительское слово имеет огромное значение. Поэтому ни в коем случае нельзя:

 • проклинать своих детей;
 • делать им неудачные прогнозы на жизнь;
 • говорить о них плохо.

Даже тогда, когда на душе плохо и тяжело. Помните, что для Бога нет ничего невозможного. Поэтому всегда молитесь о своих детях и об их здоровье.

К сожалению, но часто так случается, что мы обращаемся к молитве именно тогда, когда какое-то несчастье уже случилось. Нас всегда отвлекает много факторов и ежедневная рутина. Однако это не повод забывать о молебнах о наших детях. Молиться необходимо не только тогда, когда им плохо, но и когда с нашими детьми все в порядке.

Помните, что у Господа нужно не только просить, но и благодарить его. Благодарите его за дарование детей, просите прощение за гнев и бранные слова, за ваше отношение к детям и за отсутствие мудрости и терпения.

Брать и сестры во Христе. Нужна ваша посильная помощь. Сотворили новый православный канал в Яндекс Дзене: Мир православный и пока мало подписчиков(20 человек). Для быстрого развития и донесения православного учения большему числу людей, просим Вас перейти и подписаться на канал. Только полезная православная информация. Ангела Хранителя Вам!

Помимо Богородицы обращаться с молитвой о детях можно и к другим святым. Пресвятая Богородица за многочисленные века помогла в исцелении бесчисленного количества детей. Также она помогает найти истинный родительский путь заблудшим душам.

Пример текста молитвы Богородице о детях о здоровье:

О Пресвятая Владычице Дево Богородице, спаси и сохрани под кровом Твоим моих чад (имена), всех отроков, отроковиц и младенцев, крещеных и безымянных и во чреве матери носимых. Укрой их ризою Твоего материнства, соблюди их в страхе Божием и в послушании родителям, умоли Господа моего и Сына Твоего, да дарует им полезное ко спасению их. Вручаю их Материнскому смотрению Твоему, яко Ты еси Божественный Покров рабам Твоим.

Матерь Божия, введи меня во образ Твоего небеснаго материнства. Уврачуй душевные и телесные раны чад моих (имена), моими грехами нанесенные. Вручаю дитя мое всецело Господу моему Иисусу Христу и Твоему, Пречистая, небесному покровительству. Аминь.

Пусть хранит Вас Господь!

Смотрите видео молитву за своего ребенка:

Видео (кликните для воспроизведения).

Молитва за детей и родителей
Оценка 5 проголосовавших: 1

ОСТАВЬТЕ ОТВЕТ

Please enter your comment!
Please enter your name here