Молитва Отче наш на чувашском языке

Тут вы сможете ознакомиться с материалом на тему : Молитва Отче наш на чувашском языке - в подробном и точном описании.

Молитва Отче наш на грузинском языке

Грузинская молитва Отче наш полностью: текст молитвы на грузинском языке и в русской транскрипции с ударениями.

На грузинском языке:

მამაო ჩვენო, რომელი ხარ ცათა შინა,

წმინდა იყავნ სახელი შენი,

მოვედინ სუფება შენი,

იყავნ ნება შენი, ვითარცა ცათა შინა, ეგრეცა ქვეყანასა ზედა.

პური ჩვენი არსობისა მომეც ჩვენ დღეს

და მომიტევენ ჩვენ თანანადებნი ჩვენნი, ვითარცა ჩვენ მივუტევებთ თანამდებთა მათ ჩვენთა,

და ნუ შემიყვანებ ჩვენ განსაცდელსა, არამედ მიხსნენ ჩვენ ბოროტისაგან,

რამეთუ შენი არს სუფევა, ძალი და დიდება, სახელითა მამისა და ძისა და სულიწმიდისა, აწ და მარადის და უკუნითი უკუნისამდე.

Русская транскрипция:

Мáмао чвéно, рóмели хар цáта ши́на,

Цми́нда икáвн сахéли шéни,

Мóведин су́пева шéни,

И́кавн нéба шéни, ви́тартса цáта ши́на, э́гретса квéканаса зéда.

Пу́ри чвéни арсóбиса мóмец чвéн дхéс

Да момитéвен чвен тананадéбни чвéнни, ви́тарца чвен ми́вутевебт тáнамдéбта мат чвéнта,

Да ну шéмиквáнеб чвен гансацдéлса, áрамед ми́хснен чвен бороти́саган,

Раметху шени арс супхева, дзали да дидеба, Сакхелитха мамиса да дзиса да сулитсмидиса, Атс да марадис да укунитхи укунисамде.

Молитва «Отче наш» на армянском языке

Видео (кликните для воспроизведения).

Здесь представлена одна из самых сильных православных молитв «Отче наш» на армянском языке. К ней прилагаются транскрипции с ударениями.

На армянском языке
Русская транскрипция

Екесце аркаютюн ко.

Егици камк ко
ворпес еркинес ев еркри.

Зеац мер анапазор
тур мез айсор.

Ев тох мез зпартис мер
ворпес ев мек тохумк
мероц партапанац.

Ев ми танир змез и порцутюн.

Айл пркеа мез и чаре.

Зи кое аркаютюн
ев зорутюн ев парк
авитянес.

Латинская транскрипция

Yekestse arkayootyoon qo.

Yeghitsi kamq qo
vorpes yerkines yev yerkree.

Z’hats mer hanapazord
toor mez aysor.

Yev togh mez zpartis mer,
vorpes yev meck tohumk
merots partapanats.

Yev mi tanir zmez i pordzutyoon.

Ayl prkeea mez i chare.

Zee qo e arckayutyoon
yev zorutyoon yev parck
havetyanes .

Храм Сошествия Святого Духа на Апостолов

Сайт прихода чувашской церкви

Молитвы на чувашском языке

Поскольку церковь чувашская,на данной странице будут публиковаться молитвы на чувашском языке.

«Отче наш»

Эй, Çÿлти Аттемĕр, Санăн яту хисеплентĕр, Санăн Патшалăху килтĕр, Санăн ирĕкÿ çĕр çинче те Çÿлти пекех пултăр; паян пурăнмалăх çăкăр пар пире; эпир хамăра парăмлă пулнисене каçарнă пек, пирĕн парăмсене каçар пире; çылăха ан кĕрт пире; усалтан хăтар пире.

«Символ веры» — «Тĕн символĕ»

Пĕр Атте Турра ĕненетĕп. Вăл пурне те тытса тăрать; Пĕлĕте, çĕре, курăнаканнине, курăнманнине, пурне те Вăл пултарнă, тесе. Тата пĕр Иисус Христос Турра ĕненетĕп, Вăл Туррăн пĕртен-пĕр Ывăлĕ. Вăл пур ĕмĕртен малтан Ашшĕнчен çуралнă: Вăл, çутăран çутă тухнă пек, чăн Турăран çуралнă чăн Турă, Ăна пултарман, Вăл çуралнă; Вăл Ашшĕпе пĕрех, пурне те Вăл пултарнă, тесе. Вăл пире, этемсене, çăласшăн Çÿлтен анса Святой Сывлăш хăвачĕпе Мария Хĕртен ÿтленсе çын пулнă, тесе. Понтий Пилат пурăннă вăхăтра Ăна пирĕншĕн хĕрес çумне пăталаса, асаплантарса вĕлерсе пытарнă, тесе. Турă Çырăвĕнче çырнă пек, Вăл виççĕмĕш кунне вилĕмрен чĕрĕлсе тăнă, тесе. Вăл Пĕлĕт çине çĕкленсе Ашшĕн сылтăм енне ларнă, тесе. Вăл чĕррисене те, вилнисене те суд туса уйăрма аслăлăхĕпе татах килмелле, Унăн Патшалăхĕ нихăçан та пĕтес çук, тесе. Тата Святой Сывлăш Турра ĕненетĕп, Вăл чĕрĕлĕх парать, Вăл Ашшĕнчен тухать. Ăна Ашшĕпеле, Ывăлĕпеле пĕрле мухтаса пуççапмалла; пророксене Вăл калаттарнă, тесе. Чиркĕве ĕненетĕп, Вăл пĕреççех, таса, пĕтĕм çĕр çинче пĕрре анчах, Вăл апостолсенчен юлнă, тесе. Çылăха каçарттармашкăн пĕрре анчах тĕне кĕмеллине пĕлсе тăратăп. Вилнĕ çынсем чĕрĕлсе тăрассипеле леш тĕнчере ĕмĕр-ĕмĕрех пурăнассине кĕтсе тăратăп. Аминь.

Отче наш. Молитва Господня

На церковнославянском:
О тче наш, Иже еси на небесе́х!
Д а святится имя Твое, да прии́дет Царствие Твое,
д а будет воля Твоя, яко на небеси́ и на земли́.
Х леб наш насущный да́ждь нам дне́сь;
и оста́ви нам до́лги наша, якоже и мы оставляем должнико́м нашим;
и не введи нас во искушение, но изба́ви нас от лукаваго ( Мф.6:9-13 ).

По-русски:
Отче наш, сущий на небесах!
Да святится имя Твое, да приидет Царствие Твое;
да будет воля Твоя и на земле, как на небе;
хлеб наш насущный дай нам на сей день;
и прости нам долги наши, как и мы прощаем должникам нашим;
и не введи нас в искушение, но избавь нас от лукавого.

Отче наш

Отче наш
См. Молитвы .

Содержание

На русском языке [ править ]

Из Библии (Русский синодальный текст, современная редакция) [ править ]

9[. ]Отче наш, сущий на небесах! да святится имя Твое;

10 да приидет Царствие Твое; да будет воля Твоя и на земле, как на небе;

11 хлеб наш насущный дай нам на сей день;

12 и прости нам долги наши, как и мы прощаем должникам нашим;

13 и не введи нас в искушение, но избавь нас от лукавого. Ибо Твое есть Царство и сила и слава во веки. Аминь.

На церковно-славянском языке [ править ]

Ѿч҃е на́шъ и҆́же є҆сѝ на нб҃сѣ́хъ, да ст҃и́тьсѧ и҆́мѧ твоѐ: Да прїи́детъ црⷭ҇твїе твоѐ: да бꙋ́детъ во́лѧ твоѧ̀, ꙗ҆́кѡ на нб҃сѝ и҆ на землѝ: Хлѣ́бъ на́шъ насꙋ́щный да́ждь на́мъ дне́сь: И҆ ѡ҆ста́ви на́мъ до́лги на́шѧ, ꙗ҆́кѡ и҆ мы̀ ѡ҆ставлѧ́емъ должникѡ́мъ на́шымъ: И҆ не введѝ насъ въ напа́сть, но и҆зба́ви на́съ ѿ лꙋка́вагѡ: ꙗ҆́кѡ твоѐ є҆́сть црⷭ҇твїе и҆ си́ла и҆ сла́ва во вѣ́ки. А҆ми́нь.

Источник: «Das Gebet des Herrn in den Sprachen Russlands» («The Lord’s Prayer in the languages of Russia»), St. Petersburg, 1870. [1]

По Острожской Библии (1581 г.) [ править ]

Ѿче на́шъ иже еси на н[е]б[е]се[хъ], да с[вѧ]ти́тсѧ и́мѧ Твое́, да прїидетъ ц[а]рствїе Твое́, да буде[тъ] волѧ Твоѧ́, ѧко на н[е]б[е]си и на земли́. Хлѣ́бъ на́шъ насущныи да́ждъ на́мъ дне́сь и оста́ви на́мъ дол[ъ]гы на́ша, ѧко и мы оставлѧ́емъ дол[ъ]жникомъ на́ши[мъ] и не в[ъ]веди на́съ в напа́сть но изба́ви на[съ] ѿ лука́ваго.

На арамейском языке [ править ]

ܐܒܘܢ ܕܒܫܡܝܐ
ܢܬܩܕܫ ܫܡܟ
ܬܐܬܐ ܡܠܟܘܬܟ
ܢܗܘܐ ܨܒܝܢܟ
ܐܝܟܢܐ ܕܒܫܡܝܐ ܐܦ ܒܐܪܥܐ
ܗܒ ܠܢ ܠܚܡܐ ܕܣܘܢܩܢܢ ܝܘܡܢܐ
ܘܫܒܘܩ ܠܢ ܚܘܒܝ̈ܢ
ܐܝܟܢܐ ܕܐܦ ܚܢܢ ܫܒܩܢ ܠܚܝܒܝ̈ܢ
ܘܠܐ ܬܥܠܢ ܠܢܣܝܘܢܐ
ܐܠܐ ܦܨܢ ܡܢ ܒܝܫܐ
ܡܛܠ ܕܕܝܠܟ ܗܝ ܡܠܟܘܬܐ
ܘܚܝܠܐ ܘܬܫܒܘܚܬܐ ܠܥܠܡ ܥܠܡܝܢ
ܐܡܝܢ܀

На грузинском языке [ править ]

На осетинском языке [ править ]

На коптском языке [ править ]

ϫⲉ ⲡⲉⲛⲓⲱⲧ ⲉⲧϧⲉⲛ ⲛⲓⲫⲏⲟⲩⲓ: ⲙⲁⲣⲉϥⲧⲟⲩⲃⲟ ⲛ̀ϫⲉ ⲡⲉⲕⲣⲁⲛ: ⲙⲁⲣⲉⲥⲓ̀̀ⲛ̀ϫⲉ ⲧⲉⲕⲙⲉⲧⲟⲩⲣⲟ: ⲡⲉⲧⲉϩⲛⲁⲕ ⲙⲁⲣⲉϥϣⲱⲡⲓ ‘̀ⲙ̀ⲫⲣⲏϯ ϧⲉⲛ ⲧ̀ⲫⲉ ⲛⲉⲙ ϩⲓϫⲉⲛ ⲡⲓⲕⲁϩⲓ: ⲡⲉⲛⲱⲓⲕ ⲛ̀ⲧⲉ ⲣⲁⲥϯ ⲙⲏⲓϥ ⲛⲁⲛ ⲙ̀ⲫⲟⲟⲩ: ⲟⲩⲟϩ ⲭⲁ ⲛⲏⲉⲧⲉⲣⲟⲛ ⲛⲁⲛ ⲉ̀ⲃⲟⲗ: ⲙ̀ⲫ̀ⲣⲏϯ ϩⲱⲛ ⲛ̀ⲧⲉⲛⲭⲱ ⲉ̀ⲃⲟⲗ ⲛ̀ⲛⲏⲉⲧⲉ ⲟⲩⲟⲛ ⲛ̀ⲧⲁⲛ ⲉⲣⲱⲟⲩ: ⲟⲩⲟϩ ⲙ̀ⲡⲉⲣⲉⲛⲧⲉⲛ ⲉϧⲟⲩⲛ ⲉ̀ⲡⲓⲣⲁⲥⲙⲟⲥ: ⲁⲗⲗⲁ ⲛⲁϩⲙⲉⲛ ⲉⲃⲟⲗϩⲁ ⲡⲓⲡⲉⲧϩⲱⲟⲩ: ϧⲉⲛ Ⲡⲭ̅ⲥ̅ Ⲓⲏ̅ⲥ̅ Ⲡⲉⲛⲟ̅ⲥ̅. Ϫⲉ ⲑⲟⲕ ⲧⲉ ⲧⲉⲕⲙⲉⲧⲟⲩⲣⲟ ⲛⲉⲙ Ϯϫⲟⲙ ⲛⲉⲙ ⲡⲓ̀ⲱⲟⲩ ϣⲁ ̀ⲉⲛⲉϩ. Ⲁⲙⲏⲛ.

На лугомарийском языке [ править ]

Пылпомышто улшо мемнан Ачий, Тыйын лўмет мокталтше, Тыйын Кугыжанышет толжо; Тыйын эрыкет мланде ўмбалнат пылпомышсо гаяк лийже. Мемнан илышаш киндым тачылыкым мыланна пу. Кудалте мемнан язык-шамычнам, весе-шамычын мыланна ыштыме языкыштым кудалтымына гаяк, языкышке мемнам ит пурто, осал дечын мемнам утаре.

На чувашском языке [ править ]

На греческом языке [ править ]

На латинском языке [ править ]

На английском языке [ править ]

На еврейском языке [ править ]

На японском языке [ править ]

Перевод Японской православной церкви [ править ]

На китайском языке [ править ]

我们在天上的父, 愿你的名被尊为圣, 愿你的国来临, 愿你的旨意承行于地,如于天。 我们的日用粮,求你今天赐给我们; 宽免我们的罪债,犹如我们宽免亏负我们的人; 不要让我们陷入诱惑, 但救我们脱离那邪恶者。 阿们。 我們在天上的父, 願你的名被尊為聖, 願你的國來臨, 願你的旨意承行於地,如於天。 我們的日用糧,求你今天賜給我們; 寬免我們的罪債,猶如我們寬免虧負我們的人; 不要讓我們陷入誘惑, 但救我們脫離那邪惡者。 阿們。

На праиндоевропейском языке [ править ]

Версия 1 [ править ]

Pa̯ter nseros cemeni, e̯neo̯men tou̯os e̯estu cu̯entos, o̯regi̯om teu̯em guemtod a̯ed ns, u̯elmenom teu̯om dhidhee̯setod cemeni ertique, e̯edom nserom a̯egheres deo̯ nsmebhos a̯eghei̯ tosmei̯ lee̯ todque a̯egosnes nsera̯, so lee̯mos scelbhos nserbhos. Neque peretod ns, tou trea̯tod ns a̯po peuces. Teu̯e e̯senti o̯regi̯om, mea̯ghti decromque bhegh a̯entom. E̯estod.

Версия 2 [ править ]

Pa̯ter nseros cemeni, e̯neo̯men tou̯os e̯estu ise̯ros, o̯regi̯om teu̯em guemtod a̯ed nsmens, ghuelonom teu̯om dhidhee̯setod cemeni de eri, e̯edom nserom a̯egheres deo̯ nsmebhos tosmei̯ a̯eghei̯ dee̯ lee̯ a̯egosnes nsera̯, so lee̯mos scelbhos nserbhos. Neque u̯edhe nasmens bhi perendom, tou bhegue nsmens melguod. Teu̯e e̯senti o̯regi̯om, mea̯ghti e̯ed deci̯om e̯neu̯ a̯entom. E̯estod.

Версия 3 [ править ]

Pa̯ter nos, i̯os nebhesu e̯essi, e̯neo̯men toi̯ i̯agi̯ethod, o̯regi̯om toi̯ guemtod, u̯eltis toi̯ bhu̯atod, quee̯ nebhesi tee̯ dhghemque. Cesmi nos di̯eu̯i nasmebhi dinibhoe̯nea̯s deo̯, nasmebhique nos quea̯ melos tela̯ dee̯ nos u̯ei̯que meltrons tolna̯mes. Meque nos e̯en pere̯i̯ pipors, a̯eti nos loi̯god lue̯dhi. Teu̯om ghe o̯regi̯om teu̯e̯os cleu̯osque a̯ed a̯oi̯um e̯esti.

Молитва «Отче наш»

В православной культуре существует множество различных канонов и обычаев, которые для многих некрещенных людей могут показаться весьма необычными. Однако молитва «Отче наш» — это то самое религиозное обращение, слова в котором знакомы всем и каждому не понаслышке.

«Отче наш» на церковнославянском языке с ударениями

Да святи́тся имя Твое́,

да прии́дет Ца́рствие Твое́,

да бу́дет во́ля Твоя,

я́ко на небеси́ и на земли́.

Хлеб наш насу́щный даждь нам днесь;

и оста́ви нам до́лги наша,

я́коже и мы оставля́ем должнико́м нашим;

и не введи́ нас во искуше́ние,

но изба́ви нас от лука́ваго.

Молитва «Отче наш» на русском языке полностью

Да святится имя Твое;

Да приидет Царствие Твое;

да будет воля Твоя и на земле, как на небе;

Хлеб наш насущный дай нам на сей день;

И прости нам долги наши, как и мы прощаем должникам нашим;

И не введи нас в искушение, но избавь нас от лукавого.

Ибо Твое есть Царство и сила и слава вовеки. Аминь.

Толкование молитвы «Отче наш»

Происхождение «Иже еси на небесех» имеет давнюю многовековую историю. В Библии упоминается о том, что автором молитвы Господня является сам Иисус Христос. Она была дана им тогда, когда он находился еще при жизни.

За время существования Отче наш, многие священнослужители выражали и продолжают выражать своё мнение о главном смысле, который изложен в данной молитве. Их толкования при этом сравнительно отличаются друг от друга. И в первую очередь это связано с тем, что в содержании этого священного и глубокомысленного текста заложен очень тонкий, но при этом важный философский посыл, который может быть воспринят каждым человеком абсолютно по-разному. При этом сама молитва по сравнению с другими является достаточно короткой. Поэтому выучить её может каждый!

Молитва «Отче наш» составлена таким образом, что весь ее текст имеет особую структуру, в которой предложения разделяются на несколько смысловых частей.

  1. В первой части говорится о прославлении Бога. Во время её произнесения, люди обращаются к Всевышнему со всем признанием и уважением, думая о том, что это главный спаситель всего рода человеческого.
  2. Вторая часть подразумевает индивидуальные просьбы и пожелания людей направленные Богу.
  3. Заключение, которое завершает молитву и обращение верующих.

Проанализировав полностью весь текст молитвы, интересной особенностью окажется тот факт, что за время произнесения всех её частей, людям предстоит семь раз обратиться со своими просьбами и пожеланиями к Богу.

А для того, чтобы Бог услышал просьбы о помощи и смог помочь, каждому человеку не помешало бы изучить подробную информацию с детальным разбором всех трех частей молитвы.

«Отче Наш»

Данная фраза дает понять православным, что Бог, это главный правитель Царства Небесного, к которому душой нужно относиться точно также, как и к родному отцу. То есть со всей теплотой и любовью.

Иисус Христос, когда учил своих учеников правильно молиться, говорил о том, что нужно полюбить Отца Бога.

«Сущий на небесах»

В толковании многих священнослужителей, фраза «Сущий на небесах» понимается в переносном смысле. Так, например, Иоанну Златоусту в своих размышлениях она представлялась в качестве сравнительного оборота.

В других толкованиях говорится, что «Сущий на небесах» имеет образное выражение, где небо является олицетворением любой человеческой души. Иными словами Божья сила присутствует в каждом, кто в нее искренне верит. И поскольку душой принято называть человеческое сознание, которое не имеет материальной формы, но при этом оно (сознание) есть, то соответственно весь внутренний мир верующего в данном толковании предстает в качестве небесного облика, где существует и Божья благодать.

«Да святится имя твое»

Оно означает, что люди должны славить имя Господа Бога, посредством совершения добрых и благородных поступков, не нарушая при этом всех заповедей Ветхого завета. Фраза «Да святится имя твое» является оригинальной и при переводе молитвы не была заменена.

«Да придет царствие твое»

В библейских сказаниях говорится, что при жизни Иисуса Христа, царство Божие помогало людям преодолевать страдания, изгонять нечистую силу, в том силе бесов, исцелять больной организм от всевозможных болезней, создавая условия для прекрасной и счастливой жизни на земле.

Но со временем огромное количество людей всё-таки оказалось не способными уберечь себя от грязных искушений, порочащие и очерняющие их слабовольные души искусственными соблазнами. В конечном итоге отсутствие смирения и безукоризненное следование своим собственным природным инстинктом превратило большую часть общества в диких зверей. Надо сказать, что данные слова вплоть и до настоящего времени не утратили своей оригинальности.

«Да будет воля твоя»

Речь о том, что не нужно бояться власти Божией, поскольку ему виднее каким образом должна сложиться судьба каждого человека: сквозь труд или боль, радость или печаль. Какими бы неприятными обстоятельствами не был наполнен наш путь, важно, что с Божией помощью он всегда обретает смысл. Это, пожалуй, самые сильные слова.

«Хлеб наш»

Видео (кликните для воспроизведения).

Эти слова полны загадочности и сложности. Мнения многих священнослужителей сошлось в том, что смысл данной фразы обусловлен постоянством Бога. То есть он должен оберегать людей не только в самые трудные минуты, но и в другие случаи, оставаясь с ними всегда. Очень важно выучить данные слова наизусть.

«И остави нам долги»

Нужно научиться прощать грехи близких и посторонних людей. Потому что только тогда все собственные пороки будут прощены.

«И не веди нас во искушение»

Это значит, что люди просят Бога о создании на жизненном пути тех трудностей и преград, которые нам по силам пройти. Ибо все неподвластное способно сломить человеческую душу и утратить его веру, подвергнув всякого человека к искушению.

«Но избави нас от лукавого»

Здесь все понятно. Мы просим у Бога помощи в борьбе со злом.

Молитву Отче наш можно распечатать себе на бумагу перед походом в церковь.

Важно отметить, что все представленные выше слова изложены на современном русском языке, которые являются переводом с древнецерковного.

Дома молитва «Отче наш» читается утром и на ночь перед сном. А в храме обращаться к Богу можно в любое время.

Молитва Отче наш на чувашском языке

Молитвы утренние на чувашском языке.

Ашшĕн, Ывăлĕн, Святой Сывлăшĕн ячĕпе. Аминь.

Эй, Турă, хĕрхенсем мана, çылăхлă çынна. (Лк.18,13)

Эй, Турă, Турă Ывăлĕ Иисус Христос, çырлах мана, çылăхлăскере.

Эй, Турă, Турă Ывăлĕ Иисус Христос, Хăвăн чăн Таса Аннÿ кĕлтунипе, мĕнпур святой çынсем кĕлтунипе çырлах пире. Аминь.

Мухтав Сана, Туррăмăр, мухтав Сана.

Святой Сывлăша йăлăнмалли кĕлĕ

Эй, Çÿлти Патша, Эсĕ чуна лăплантаратăн, Эсĕ тÿрĕ Сывлăш, Эсĕ пур çĕрте пур, Эсĕ пурне те пултаратăн, пур ырăлăх та Санран тухать, чĕрĕлĕх те Эсĕ паратăн, пирĕн ăша кĕрсе вырăнаç; пур усалтан тасат пире, ырă Турă, пирĕн чунсене çăл.

Святой Турă, Святой Хăватлă, Святой Вилĕмсĕр, çырлах пире (3 хут каласа с ă хс ă хламалла).

Мухтав Ашшĕне, Ывăлне, Святой Сывлăшне, халĕ те, кирек хăçан та, ĕмĕр-ĕмĕрех. Аминь.

Виç ипостаçлĕ Турра йăлăнмалли кĕлĕ

Чăн таса Виç ипостаçлĕ Турă, Ху ятушăн çырлах пире. Эй, Турă, çылăхран тасат пире; эй, Патша, эпир йĕркесĕр пурăннине каçар; эй, Святой Сывлăш, пирĕн вăйсăрлăха килсе тÿрлет.

Эй, Турă, çырлах (3 хут).

Мухтав Ашшĕне, Ывăлне, Святой Сывлăшне, халĕ те, кирек хăçан та, ĕмĕр-ĕмĕрех. Аминь.

Эй, Çÿлти Аттемĕр, Санăн яту хисеплентĕр, Санăн Патшалăху килтĕр, Санăн ирĕкÿ çĕр çинче те Çÿлти пекех пултăр; паян пурăнмалăх çăкăр пар пире; эпир хамăра парăмлă пулнисене каçарнă пек, пирĕн парăмсене каçар пире; çылăха ан кĕрт пире; усалтан хăтар пире.

Унтан Виç ипостаçлĕ Турра кĕлтумалли тропарьсем.

Эй, хăватлă ырă Турă, çывăрса тăрсан Сана пуççапатпăр, Сана Ангел юрри юрлатпăр: эй, Святой, Святой, Святой Турă, Турă Амăшĕ кĕлтунипе хĕрхен пире.

Мухтав Ашшĕне, Ывăлне, Святой Сывлăшне : Эй, Турă, Эсĕ мана ыйхăран сывă тăратрăн, — ăсăма, чĕреме тасат; Сана, Виç ипостаçлĕ Таса Турра, мухтаса юрлама чĕлхеме уç: эй, Святой, Святой, Святой Турă, Турă Амăшĕ кĕлтунипе хĕрхен пире.

Халĕ те, кирек хăçан та, ĕмĕр-ĕмĕрех. Аминь : Аслă Тÿре суд тума сасартăк килĕ, мĕн тунисем пурсăмăрăн та курăнса тăрĕç; çавăнпа хăраса çур çĕртех кĕлтăвар: эй, Святой, Святой, Святой Турă, Турă Амăшĕ кĕлтунипе хĕрхен пире.

Эй, Турă, çырлах (12 хут).

Виç ипостаçлĕ Турра кĕлтумалли кĕлĕ:

Эй, Виç ипостаçлĕ Таса Турă, çывăрса тăрсан Сана тав туса пуççапатăп; Эсĕ Ху нумай тÿсĕмлĕрен, ырă кăмăллăран мана, наяна, çылăхлăскере, çилленсе çылăхăмсемпех пĕтермерĕн; Хăвăн этеме юратакан кăмăлупа хĕрхенсе тăрса çук çĕртен тăратрăн; ирхи кĕлле тăрса Хăвăн хăватна мухтамалла турăн. Ĕнтĕ манăн шухăшăмсене тасат, чĕлхе-çăварăма уç: Санăн сăмахусене вĕренем. Эсĕ кăтартнă йĕркесене ăнласа илем, Эсĕ хушнине тума тытăнам, Сана чунтан-вартан аслăлам, Санăн чăн таса ятна мухтаса юрлам:

Ашшĕне, Ывăлне, Святой Сывлăшне, халĕ те, кирек хăçан та, ĕмĕр-ĕмĕрех. Аминь.

Килĕр, Патша Туррăмăра пуççапар. (пуççапмалла)

Килĕр, Христоса, Патша Туррăмăра ÿксе пуççапар. (пуççапмалла)

Килĕр, Христоса, Патша Туррăмăра Хăйне ÿксе пуççапар. (пуççапмалла)

Пĕр Атте Турра ĕненетĕп. Вăл пурне те тытса тăрать; Пĕлĕте, çĕре, курăнаканнине, курăнманнине, пурне те Вăл пултарнă, тесе. Тата пĕр Иисус Христос Турра ĕненетĕп, Вăл Туррăн пĕртен-пĕр Ывăлĕ. Вăл пур ĕмĕртен малтан Ашшĕнчен çуралнă: Вăл, çутăран çутă тухнă пек, чăн Турăран çуралнă чăн Турă, Ăна пултарман, Вăл çуралнă; Вăл Ашшĕпе пĕрех, пурне те Вăл пултарнă, тесе. Вăл пире, этемсене, çăласшăн Çÿлтен анса Святой Сывлăш хăвачĕпе Мария Хĕртен ÿтленсе çын пулнă, тесе. Понтий Пилат пурăннă вăхăтра Ăна пирĕншĕн хĕрес çумне пăталаса, асаплантарса вĕлерсе пытарнă, тесе. Турă Çырăвĕнче çырнă пек, Вăл виççĕмĕш кунне вилĕмрен чĕрĕлсе тăнă, тесе. Вăл Пĕлĕт çине çĕкленсе Ашшĕн сылтăм енне ларнă, тесе. Вăл чĕррисене те, вилнисене те суд туса уйăрма аслăлăхĕпе татах килмелле, Унăн Патшалăхĕ нихăçан та пĕтес çук, тесе. Тата Святой Сывлăш Турра ĕненетĕп, Вăл чĕрĕлĕх парать, Вăл Ашшĕнчен тухать. Ăна Ашшĕпеле, Ывăлĕпеле пĕрле мухтаса пуççапмалла; пророксене Вăл калаттарнă, тесе. Чиркĕве ĕненетĕп, Вăл пĕреççех, таса, пĕтĕм çĕр çинче пĕрре анчах, Вăл апостолсенчен юлнă, тесе. Çылăха каçарттармашкăн пĕрре анчах тĕне кĕмеллине пĕлсе тăратăп. Вилнĕ çынсем чĕрĕлсе тăрассипеле леш тĕнчере ĕмĕр-ĕмĕрех пурăнассине кĕтсе тăратăп. Аминь.

1-мĕш кĕлĕ, Аслă святой Макарий кĕлли

Эй, Турă, тасатсам мана, çылăхлăскере. Санăн умăнта эпĕ нихăçан та пĕр ырă ĕç те туман; çапах та усалтан хăтар мана, ман ăшăмра Санăн ирĕкÿ пултăр, çылăхла çăварăма айăпа кĕмесĕр уçма юрăхлă пулам. Санăн таса ятна мухтаса тăрам: Ашшĕне, Ывăлне, Святой Сывлăшне, халĕ те, кирек хăçан та, ĕмĕр-ĕмĕрех. Аминь.

2-мĕш кĕлĕ, çав святойăнах

Эй, Çăлакан, ыйхăран тăрса Сана çур çĕр кĕлли тăватăп, Сана ÿксе пуççапса йăлăнатăп; çылăхпах çывăрса кайса вилме ан пар мана.

Эй, Ху ирĕкÿпе пăталаннă Турă, ырăлăхна кăтарт мана, ÿркенсе выртнă çĕртен часрах тăрат мана, Ху умна тăрса кĕлтунипе çăл мана; çĕрлехи ыйхă хыççăн çылăхсăр ирттермелĕх кун çути пар, эй, Христос Турă, çăл мана.

3-мĕш кĕлĕ, çав святойăнах

Эй, этеме савакан Патша Турă; çывăрса тăрсанах Сана йăлăнатăп, Сан ырă кăмăлу çине шанса, Эсĕ хушнă ĕçе тума тытăнатăп. Сана пуççапса тархаслатăп: пур вăхăтра та, пур ĕçре те пулăш мана, ку тĕнчери тĕрлĕ усал ĕçе тăвасран сыхла, шуйттан улталаса çылăха кĕртесрен хăтар, Хăвăн ĕмĕрхи Патшалăхна çăлса кĕрт мана. Эсĕ мана пултаракан, пур ырăлăха кăларакан та, пур ырăлăха паракан та Эсех, мĕнпур ĕмĕтĕм манăн Сан çинче, Сана мухтатăп, халĕ те, кирек хăçан та, ĕмĕр-ĕмерех. Аминь.

4-мĕш кĕлĕ, çав святойăнах

Эй, Турă, Эсĕ Хăвăн нумай ырăлăхупа, вĕçĕмсĕр ырă кăмăлупа мана, ху чуруна, çак иртсе кайнă çĕре пур усал-тĕселтен те лайăх ирттерсе яма патăн. Эй, пурне те пултаракан Патша Турă, мана Хăвăн чăн çутупа çутат, чĕреме тасат, Ху хушнине туса пурăнма тивĕçлĕ ту мана, халĕ те, кирек хăçан та, ĕмĕр-ĕмĕрех. Аминь.

5-мĕш кĕлĕ, Аслă святой Василий к ĕ лли

Эй, пурне те тытса тăракан Турă, Ангелсенĕн те, этемсенĕн те Турри, Эсĕ Çÿлте пурăнса çĕр çинчисене куратăн, ăшри шухăшсене пĕлетĕн, этемен вăрттăн тăвас ĕçне те малтанах курса тăратăн; Эсĕ ĕмĕртен малтанхи вĕçĕмсĕр Çутă, Санăн улшăнасси, урăх тĕрлĕ пуласси нимĕн те çук; эй, вилĕмсĕр Патша, халĕ эпир Санăн ырă кăмăлу çине шанса çылăхлă чĕлхе-çăварпа Сана тархаслатпăр, пирĕн кĕллĕмĕре хапăл ил; эпир ĕçпе, сăмахпа, шухăшпа е пĕлсе, е пĕлмесĕр çылăха кĕнине пурне те каçар; ÿтĕмĕрсенĕн те, чунăмăрсенĕн ирсĕрлĕхне пурне те тасат, ку тĕнчери пурăнăçăн тĕттĕм çĕрне сыхă чĕрепе, таса шухăшпа ирттерсе яма пар пире; Хăвăн пĕртен-пĕр Ывăлу, пире çăлакан Туррăмăр Иисус Христос çутăлса килес куна кĕтсе хатĕрленсе тăма пар; Вăл аслă Тÿре пулса пурне те ĕçĕсем тăрăх суд тума аслăлăхĕпе килнĕ çĕре эпир ÿркенсе, çывăрса ан выртар, сыхă тăрса, ырă ĕçсем туса, хатĕрленсе кĕтсе илер; Унпа пĕрле Туррăн мухтавлă çуртне кĕрсе савăнар; унта Сана пĕр чарăнмасăр мухтаса юрлаççĕ, чĕлхе калайми Санăн илемлĕ сăнна курса тăракансем калама çук савăнаççĕ. Эсĕ пурне те çутăлтарса тасатакан чăн Çутă, Сана пур чун та ĕмĕр-ĕмĕрех мухтаса тăрать. Аминь.

6-мĕш кĕлĕ, çав святойăнах

Эй, ырăлăх паракан Çÿлти Патша Турă, Сана мухтатпăр: Эсĕ пирĕн умра ĕмĕртенпех темен чухлĕ аслă, пĕлме çук, чаплă, пит хăрушă ĕçсем туса тăратăн: Эсĕ пире тĕрексĕрскерсене канма, ĕçленипе ывăнакан ÿтĕмĕрсене çăмăллатма ыйхă панă. Тавтапуç Сана: Эсĕ пире çылăхăмăрсемпех пĕтермерен, Хăвăн этеме юратакан ырă кăмăлупа хĕрхенсе, пире тăрас çук çĕртен тăратрăн, Хăвăн хăватна мухтамалла турăн. Çавăнпа Сана, вĕçĕмсĕр ырăлăхлă Турра, йăлăнатпăр: пирĕн шухăш куçĕсене уç, ăсăмăрсене юлхавлăхăн йывăр ыйхинчен вăрат, чĕлхе-çăварамăрсене уç. Хăвна мухтаса тăмалла ту; вара Сана, пурте мухтаса тăракан ĕмĕртен малтанхи Атте Турра, пĕртен-пĕр Ывăлупа, пурне те чĕрĕ тăвакан чăн таса ырă Сывлăшупа пĕрле пур ырăлăхусемшĕн те мухтаса юрламалла пулар, халĕ те, кирек хăçан та, ĕмĕр-ĕмĕрех. Аминь.

6-мĕш кĕлĕ, çав святойăнах

Эй, ырăлăх паракан Çÿлти Патша Турă, Сана мухтатпăр: Эсĕ пирĕн умра ĕмĕртенпех темен чухлĕ аслă, пĕлме çук, чаплă, пит хăрушă ĕçсем туса тăратăн: Эсĕ пире тĕрексĕрскерсене канма, ĕçленипе ывăнакан ÿте-мĕрсене çăмăллатма ыйхă панă. Тавтапуç Сана: Эсĕ пире çылăхăмăрсемпех пĕтермерен, Хăвăн этеме юратакан ырă кăмăлупа хĕрхенсе, пире тăрас çук çĕртен тăратрăн, Хăвăн хăватна мухтамалла турăн. Çавăнпа Сана, вĕçĕмсĕр ырăлăхлă Турра, йăлăнатпăр: пирĕн шухăш куçĕсене уç, ăсăмăрсене юлхавлăхăн йывăр ыйхинчен вăрат, чĕлхе-çăварамăрсене уç. Хăвна мухтаса тăмалла ту; вара Сана, пурте мухтаса тăракан ĕмĕртен малтанхи Атте Турра, пĕртен-пĕр Ывăлупа, пурне те чĕрĕ тăвакан чăн таса ырă Сывлăшупа пĕрле пур ырăлăхусемшĕн те мухтаса юрламалла пулар, халĕ те, кирек хăçан та, ĕмĕр-ĕмĕрех. Аминь.

7-мĕш кĕлĕ, Туррăн Таса Амăшне кĕлтумалли

8-мĕш кĕлĕ, хамăрăн Туррăмăра Иисус Христоса кĕлтумалли

9-мĕш кĕлĕ, çынна сыхлакан Ангела кĕлтумалли

Эй, манăн мĕскĕн чунăмпа чарусăр пурăнăçăма пăхса тăракан святой Ангел, мана, çылăхлă çынна, ан пăрахсам; хама хам чарайманшăн мана пăрахса ан кайсам; ху вырăнна шуйттана парса çак халсăр ÿт-пĕвĕме ан пусмăрлаттар; вăйсăрланнă тĕрексĕр аллăмран хытă тытса, çăлăнăç çулĕпе ертсе кай мана. Эй, манăн мĕскĕн чунăмпа ÿт-пĕвĕме сыхласа усракан Туррăн святой Ангелĕ, пурăнан ĕмĕрĕм тăршшĕнче Сана мĕн кÿрентернине пурне те каçар мана, çак иртнĕ каç çылăха кĕнине те паянхи кун каçар, усал кирек епле улталасран та сыхла мана, пĕр çылăхпа та манăн Турра кÿрентерес марччĕ: маншăн Турра тархасла. Вăл мана яланах Хăйĕнчен хăраса тăмалла тăвинччĕ, эпĕ Унăн ырăлăхне курма тивĕçлĕ чура пулăпинччĕ. Аминь.

10-мĕш кĕлĕ, Туррăн Таса Амăшне кĕлтумалли

Эй, мана пăхса усракан чăн Таса Турă Амăшĕ, Хăвăн хăватлă таса кĕллÿпе мана, нимĕне юрăхсăр йĕрĕнмелле чуруна, хуйха ÿкесрен, манăçа каясран, ăса çухатасран, ÿркенесрен хăтар. Пур ирсĕр, усал, кирлĕ мар шухăшсене те манăн пăсăлнă чĕремрен, тĕтĕмленнĕ ăсăмран сирсе яр. Эпĕ мĕскĕн, йĕрĕнмелле çын: манăн чарусăр шухăшсенĕн çулăмне сÿнтер, ăшăма тĕрлĕ усал шухăш кĕрсе, ун хыççăн каясран сыхла, усал ĕçсем тума тытăнасран хăтар мана. Сана пур халăхсем те мухтаççĕ, Санăн чăн таса ятна ĕмĕр-ĕмĕрех аслăласа тăраççĕ. Аминь.

Хăвăн ятлă святоя йăлăнса кĕлтумалли

Эй, Турра юрăхлă пулнă Святой (ятне кала), Эсĕ мана час пулăшакан, ман чунăмшăн кĕлтăвакан, эпĕ Сана тархасласа йăлăнатăп, маншăн Турра кĕлту.

Турă Таса Амăшне мухтаса юрламалли юрă

Эй, Турра çуратнă Хĕр, савăн! Санпала Турă, тивлетлĕ Мария: Эсĕ пур хĕрарăмсенчен те мухтавлă. Санран çурални те мухтавлă, Эсĕ пирĕн чунсене Çăлакана çуратнă.

Хĕрес тропарĕ, тата çавах патшалăхшăн кĕлтумалли кĕлĕ

Эй, Турă, этемÿсене çăл, Хăвăн халăхна ырă курмалла ту, Чăн тĕне тĕрĕс тытса тăракан православи халăхне тăшманĕсене çĕнтерме вăй-хăват пар, Патшалăхна Хăвăн хĕресÿн хăвачĕпе усра.

Чĕррисемшĕн кĕлтумалли кĕлĕ

Эй, Турă, манăн çылăхăмсене каçарттаракан аттеме (ятне капа), манăн атте-аннеме, пиччем-шăллăмсене, аппам-йăмăкăмсене, тăванăм-хурăнташăмсене, тусăм-йышăмсене (ячĕсене кала) тата пĕтĕм православи халăхне çăл, ырăлăх ту, ку тĕнчере те, леш тĕнчере те ырă курмалла ту.

Вилнисене асăнмалли кĕлĕ

Эй, Турă, Хăвăн вилнĕ чурусенĕн, манăн аттемпе анненĕн, пур тăванăм-хурăнташăмсенĕн (ячĕсене асăнмалла) чунĕсене тата пĕтĕм православи халăхĕн чунĕсене канăçлăх пар тата вĕсен ирĕкпе е ирĕксĕр тунă çылăхĕсене каçарса Çÿлти Патшалăхна кĕрт.

Вăхăт пулсан, кĕске кĕлĕсем вырăнне çак асăнмалли кĕлĕсене вуламалла.

Чĕррисемшĕн кĕлтумалли кĕлĕ

Эй, Турă, эпир çылăха кĕнине çăмăллат, пăрах, каçар: ирĕклĕ е ирĕксĕр, сăмахпа е ĕçпе, пелсе е пĕлмесĕр, кăнтăрла е çĕрле, ăспа е шухăшпа çылăха кĕнине пурне те каçар пире: Эсĕ этем савакан ырă Турă.

Эй, этеме савакан Турă, пире кураймансене, пире хур тăвакансене каçар. Ырăлăх тавакансене ырăлăх ту. Пирĕн тăвансем, хурăнташсем çăлăнасшăн кĕлтунине илт, ĕмĕр-лĕх пурăнăçа кĕрт вĕсене. Чирлĕ выртакансем патне пырса чирĕсенчен сыват. Тинĕс çинче çÿрекенсене лайăх илсе çÿре. Çул çÿрекенсемпе пĕрле çÿре. Пире пулăшакансенĕн, пире хĕрхенекенсенĕн çылăхĕсене каçар. Пуринчен малтан Хăвăн таса, пĕтĕм çĕр çинче пĕрре анчах, апостолсенчен юлнă Чиркĕвне аса ил; Эсĕ Уншăн хăвăн таса юнна тăкнă; ăна хăватлăлантар, ÿстернĕçем ÿстер, пысăклантар, канлĕхлĕ ту, ăна тамăк вăйĕ çĕнейми туса, ĕмĕр-ĕмĕрех сыхă усра; ĕненекен тĕнсĕр халăхсене килĕштереймесĕр пурăнасран чар, тĕнсĕр халăхсене ан пусмăрлаттар, Чăн тĕне пăтратма тытăнакансенĕн шухăшĕсене ан çитер, пĕтер, Хăвăн Святой Сывлăшу хăвачĕпе вĕсене нимĕн те тăвайми ту.

Тата Чăн тĕне тĕрĕс тытса тăракансене: патшалăха пăхса тăракан аслă пуçлăхсене, çар пуçлăхĕсене, хула пуçлăхĕсене, Христоса юратса тăракан пур çара та çăл, ырăлăх ту. Çав пуçлăхсене канлĕ усра, хирĕç тăракан пур тĕрлĕ тăшмансене те вĕсен ури айне ту, вĕсене Хăвăн таса Чиркĕвÿпе пур çыннусене те канлĕ, ырă усрас шухăш пар, эпир те вара вĕсем лăпкă пăхса тăнипе пĕр пăтранмасăр, канлĕ, Чăн тĕне тĕрĕс тытса, Турăран хăраса, таса хальлĕн пурăнар.

Эй, Турă, Чиркĕве пăхса тăракан Святейший Патриарха (ятне каламалла), Чăн тĕне тĕрĕс вĕрентсе пурăнакан пĕтĕм тĕнчери святейший патриархсене, преосвященнăй митрополитсене, архиепископсене, епископсене, священниксене, монахсене, чиркÿре ĕçлесе пурăнакансене пурне те çăл, ырăлăх ту, Эсĕ вĕсене Хăвăн калаçакан кĕтÿне кĕтме лартнă, вĕсем кĕлтунипе мана та, çылăхлăскере, çăл, ырăлăх ту.

Эй, Турă, манăн çылăхăмсене каçарттаракан аттеме (ятне каламалла) çăл, ырăлăх ту, унăн таса кĕллипе манăн çылăхăмсене каçар.

Эй, Турă, манăн атте-аннеме, пиччем-шăллăмсене, аппам-йăмăкăмсене, тăванăм-хурăнташăмсене, тусăм-йышăмсене (ячĕсене кала) пурне те çăл, ырăлăх ту, ку тĕнчере те, леш тĕнчере те ырă курмалла ту вĕсене. Пуççап.

Эй, Турă, ватăсене, çамрăксене, мĕскĕнсене, тăлăха юлнă ача-пăчана, тăлăх арăмсене, чирпе асапланакансене, хуйха ÿкнисене, инкек курса тарăхакансене, хĕн куракансене, тыткăнра пурăнакансене, тĕрмере ларакансене, ют çĕре уйăрса янисене çăл, ырăлăх ту; пуринчен ытла тата Саншăн, Чăн тĕншĕн турăсăр халăхсем, Чĕн тĕнтен уйăрăлнисем, Чăн тĕне пăсакансем хĕсĕрленине чăтакан чурусене асна ил, вĕсем патне пыр, ăшĕсене пусар, Хăвăн хăватупа вĕсене часрах çăмăллăх пар, хăтар, ирĕке кăлар.

Эй, Турă, мана кураймансене, мана хур тăвакансене, мана усал тăвакансене пурне те çăл, ырăлăх ту, маншăн, çылăхлăскершĕн, пĕтмелле ан ту вĕсене.

Чăн тĕне пăрахнисене, Чăн тĕн çинчен йăнăш вĕрентнипе суккăрланнă пĕтес çынсене Ху çинчен пĕлтерсе çутăлтар, вĕсене Хăвăн пĕтĕм çĕр çинче пĕрре анчах, апостолсенчен юлнă таса Чиркĕвÿн çыннисемпе хутăштар.

Вилнисене асăнмалли кĕлĕ

Эй, Турă, вилнĕ чурусене, Ху ырă тăрăх, асна ил, вĕсем хăйсен ĕмĕрĕнче мĕн çылăха кĕнине пурне те каçар, Санран пуçне çылăхсăрри урăх никам та çук, вилнĕ çынсене канăçлăх пама та Эсĕ анчах пултаратăн.

Эй, этеме юратса пур ĕçе те пит пĕлсе йĕркене к ӳ рекен, пурне те усăллă япала Паракан, пурне те туса çитернĕ пĕр Турă, Хăвăн чурусенĕн чунĕсене канлĕхе кĕрт: вĕсен шанчăкĕ Сан çинче, пире пултаракан, пире туса çитерекен Турă çинче, пулнă.

Эй, Турă, Хăвăн вилнĕ чурусенĕн, манăн аттемпе анненĕн, пур тăванăм-хурăнташăмсенĕн (ячĕсене асăнмалла) чунĕсене, чĕрĕлсе тăрса ĕмĕрлĕх пурнăçа кĕрессине ĕмĕтленсе вилнĕ ватăсене, çамрăксене пурне те асăн, вĕсене ĕмĕр асăнмалла ту.

Эй, Христос, Хăвăн чурусенĕн чунĕсене чирсĕр, асапсăр, хуйхăсăр çĕре кĕрт, ĕмĕрлĕх пурнăçра святой çынсемпе пĕрле пурăнма пар вĕсене.

Кĕлĕсене вĕçлес умĕн

Эй, Турра çуратнă Хĕр, Сана асла хурса хисеплеме тĕрĕс тивĕçлĕ, Эсĕ пирĕн Туррăн ĕмĕр мухтавлă Таса Амăшĕ: Эсĕ Херувимсенчен те аслă, Серафимсенчен те мухтавлă, Эсĕ хĕр хальлĕн сăмах Турра çуратнă, Эсĕ Турă Амăшĕ, Сана аслăлатпăр.

Мухтав Ашшĕне, Ывăлне, Святой Сывлăшне , халĕ те , кирек хăçан та, ĕмĕр-ĕмĕрех. Аминь : Эй, Турă, çырлах (3 хут).

Эй, Турă, Турă Ывăлĕ Иисус Христос, Хăвăн чăн Таса Аннÿ кĕлтунипе, ăшĕсенче Турра тытса, таса пурăннă Аттемĕрсем, пур святой çынсем те кĕлтунипе хĕрхен пире. Аминь.

* Мункунран Иисус Христос Туррăмăр Пĕлĕт çине çĕклениччен çак кĕлĕ вырăнне Мункун канонĕн 9-мĕш юррин хушса юрламаллине тата ирмосне вулаççĕ: «Ангел тивлетлĕ Марияна чĕнсе каланă: Эй, Таса Хĕр, савăн! — тенĕ. Тата савăн! тетĕп: Ывăлу виççĕмĕш кунне тупăкран чĕрĕлсе тухрĕ, вилнĕ çынсене чĕртсе тăратрĕ. Эй, çынсем, савăнăр.

Ирмос. Эй, çĕнĕ Иерусалим, йăлтăртатса çуталса тăр. Сана Турă хăвачĕ çутăлтарчĕ. Эй, Сион, паян савăнса хĕпĕртесе тăр. Эй, Таса Турă Амăшĕ, Эс ĕ Ывăлу чĕрĕлнĕшĕн савăн!»

(Çакăн пекех каçхи кĕлĕре те вуламалла.)

* «Мухтав» тесе çырнисене çапла вуламалла: « Мухтав Ашшĕне, Ывăлне, Святой Сывлăшне», «халĕ те» — « Халĕ те, кирек хăçан та, ĕмĕр-ĕмĕрех. Аминь».

Молитва Отче наш на чувашском языке
Оценка 5 проголосовавших: 1
Читайте так же:  Молитва найти Свою судьбу

ОСТАВЬТЕ ОТВЕТ

Please enter your comment!
Please enter your name here