Молитва об усопшей Крестной

Тут вы сможете ознакомиться с материалом на тему : Молитва об усопшей Крестной - в подробном и точном описании.

Молитва детей об усопших родителях

Молитва об усопшем отце

Го́споди, Иису́се Христе́, Бо́же на́ш! Ты́ си́рых храни́тель, скорбя́щих прибе́жище и пла́чущих уте́шитель.

Прибега́ю к тебе́ а́з, сирый, стеня́ и пла́ча, и молю́ся Тебе́: услы́ши моле́ние мое́ и не отврати́ лица́ Твоего́ от воздыха́ний се́рдца моего́ и от сле́з оче́й мои́х. Молю́ся Тебе́, милосе́рдый Го́споди, утоли́ ско́рбь мою́ о разлуче́нии с роди́вшим и воспита́вшим мя́ роди́телем мои́м (и́мя), ду́шу же его́, я́ко отше́дшую к Тебе́ с и́стинною ве́рою в Тя́ и с тве́рдою наде́ждою на Твое́ человеколю́бие и ми́лость, приими́ в Ца́рство Твое́ Небе́сное.

Преклоняюсь пред Твое́ю свято́ю во́лею, е́юже отъя́т бы́сть у мене́, и прошу́ Тя́, не отыми́ то́чию от него́ ми́лости и благосе́рдия Твоего́. Ве́м, Го́споди, я́ко Ты́ Судия́ ми́ра сего́, грехи́ и нече́стия отце́в наказу́еши в де́тях, внуках и правнуках да́же до тре́тьяго и четве́ртаго ро́да: но и ми́луеши отце́в за моли́твы и доброде́тели ча́д и́х, вну́ков и правнуков. С сокруше́нием и умиле́нием се́рдца молю́ Тя́, ми́лостивый Судие́, не наказу́й ве́чным наказа́нием усо́пшаго незабве́ннаго для мене́ раба́ Твоего́ роди́теля моего́ (и́мя), но отпусти́ ему́ вся́ согреше́ния его́ во́льная и нево́льная, сло́вом и де́лом, ве́дением и неве́дением сотворе́нная и́м в житии́ его́ зде́ на земле́, и по милосе́рдию и человеколю́бию Твоему́, моли́тв ра́ди Пречи́стыя Богоро́дицы и все́х святы́х, поми́луй его́ и ве́чныя му́ки изба́ви.

Ты́, милосе́рдый О́тче отце́в и ча́д! Да́руй мне́, во вся́ дни́ жи́зни моея́, до после́дняго издыха́ния моего́, не престава́ти па́мятовати о усо́пшем роди́теле мое́м в моли́твах свои́х, и умоля́ти Тя́, пра́веднаго Судию́, да вчиниши его́ в ме́сте све́тле, в ме́сте прохладне и в ме́сте поко́йне, со все́ми святы́ми, отону́ду же отбеже́ вся́ка боле́знь, печа́ль и воздыха́ние.

Ми́лостиве Го́споди! Приими́ дне́сь о ра́бе Твое́м (и́мя) те́плую моли́тву мою́ сию́ и возда́й ему́ воздая́нием Твои́м за труды́ и попече́ния воспита́ния моего́ в ве́ре и христиа́нском благоче́стии, я́ко научи́вшему мя́ пе́рвее всего́ ве́дети Тя́, своего́ Го́спода, в благогове́нии моли́тися Тебе́, на Тебе́ Еди́наго упова́ти в беда́х, ско́рбех и боле́знех и храни́ти за́поведи Твоя́; за благопопечение его́ о мое́м духо́вном преуспе́янии, за те́пле приноси́мыя и́м о мне́ моле́ния пред Тобо́ю и за все́ да́ры, и́м испрошенные мне́ от Тебе́, возда́й ему́ Свое́ю ми́лостию, Свои́ми небе́сными бла́гами и радостьми в ве́чном Ца́рствии Твое́м.

Ты́ бо еси́ Бо́г ми́лостей и щедро́т и человеколю́бия, Ты́ поко́й и ра́дость ве́рных рабо́в Твои́х, и Тебе́ сла́ву возсыла́ем со Отце́м и Святы́м Ду́хом, и ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в. Ами́нь.

Молитва об усопшей матери

Го́споди, Иису́се Христе́, Бо́же на́ш! Ты́ си́рых храни́тель, скорбя́щих прибе́жище и пла́чущих уте́шитель.

Прибега́ю к тебе́ а́з, сирый, стеня́ и пла́ча, и молю́ся Тебе́: услы́ши моле́ние мое́ и не отврати́ лица́ Твоего́ от воздыха́ний се́рдца моего́ и от сле́з оче́й мои́х. Молю́ся Тебе́, милосе́рдый Го́споди, утоли́ ско́рбь мою́ о разлуче́нии с роди́вшей и воспита́вшей мя́ ма́терию мое́ю (и́мя), ду́шу же ея́, я́ко отше́дшую к Тебе́ с и́стинною ве́рою в Тя́ и с тве́рдою наде́ждою на Твое́ человеколю́бие и ми́лость, приими́ в Ца́рство Твое́ Небе́сное.

Преклоняюсь пред Твое́ю свято́ю во́лею, е́юже отъята бы́сть у мене́, и прошу́ Тя́, не отыми́ то́чию от нея́ ми́лости и благосе́рдия Твоего́. Ве́м, Го́споди, я́ко Ты́ Судия́ ми́ра сего́, грехи́ и нече́стия отце́в наказу́еши в де́тях, внуках и правнуках да́же до тре́тьяго и четве́ртаго ро́да: но и ми́луеши отце́в за моли́твы и доброде́тели ча́д и́х, вну́ков и правнуков. С сокруше́нием и умиле́нием се́рдца молю́ Тя́, ми́лостивый Судие́, не наказу́й ве́чным наказа́нием усо́пшую незабвенную для мене́ рабу́ Твою́, ма́терь мою́ (и́мя), но отпусти́ е́й вся́ согреше́ния ея́ во́льная и нево́льная, сло́вом и де́лом, ве́дением и неве́дением сотворе́нная е́ю в житии́ ея́ зде́ на земле́, и по милосе́рдию и человеколю́бию Твоему́, моли́тв ра́ди Пречи́стыя Богоро́дицы и все́х святы́х, поми́луй ю́ и ве́чныя му́ки изба́ви.

Ты́, милосе́рдый О́тче отце́в и ча́д! Да́руй мне́, во вся́ дни́ жи́зни моея́, до после́дняго издыха́ния моего́, не престава́ти па́мятовати о усопшей ма́тери моея́ в моли́твах свои́х, и умоля́ти Тя́, пра́веднаго Судию́, да вчиниши ю́ в ме́сте све́тле, в ме́сте прохладне и в ме́сте поко́йне, со все́ми святы́ми, отону́ду же отбеже́ вся́ка боле́знь, печа́ль и воздыха́ние.

Ми́лостиве Го́споди! Приими́ дне́сь о ра́бе Твое́й Твое́й (и́мя) те́плую моли́тву мою́ сию́ и возда́й е́й воздая́нием Твои́м за труды́ и попече́ния воспита́ния моего́ в ве́ре и христиа́нском благоче́стии, я́ко научившей мя́ пе́рвее всего́ ве́дети Тя́, своего́ Го́спода, в благогове́нии моли́тися Тебе́, на Тебе́ Еди́наго упова́ти в беда́х, ско́рбех и боле́знех и храни́ти за́поведи Твоя́; за благопопечение ея́ о мое́м духо́вном преуспе́янии, за те́пле приноси́мыя е́ю о мне́ моле́ния пред Тобо́ю и за все́ да́ры, е́ю испрошенные мне́ от Тебе́, возда́й е́й Свое́ю ми́лостию, Свои́ми небе́сными бла́гами и радостями в ве́чном Ца́рствии Твое́м.

Ты́ бо еси́ Бо́г ми́лостей и щедро́т и человеколю́бия, Ты́ поко́й и ра́дость ве́рных рабо́в Твои́х, и Тебе́ сла́ву возсыла́ем со Отце́м и Святы́м Ду́хом, и ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в. Ами́нь.

Молитва детей об усопших родителях

Го́споди, Иису́се Христе́, Бо́же на́ш! Ты́ си́рых храни́тель, скорбя́щих прибе́жище и пла́чущих уте́шитель.

Прибега́ю к тебе́ а́з, сирый, стеня́ и пла́ча, и молю́ся Тебе́: услы́ши моле́ние мое́ и не отврати́ лица́ Твоего́ от воздыха́ний се́рдца моего́ и от сле́з оче́й мои́х. Молю́ся Тебе́, милосе́рдый Го́споди, утоли́ ско́рбь мою́ о разлуче́нии с родившими и воспитавшими мя́ роди́телями мои́ми (имена́ и́х), души́ же и́х, я́ко отшедшие к Тебе́ с и́стинною ве́рою в Тя́ и с тве́рдою наде́ждою на Твое́ человеколю́бие и ми́лость, приими́ в Ца́рство Твое́ Небе́сное.

Преклоняюсь пред Твое́ю свято́ю во́лею, е́юже отъяты бы́сть у мене́, и прошу́ Тя́, не отыми́ то́чию от ни́х ми́лости и благосе́рдия Твоего́. Ве́м, Го́споди, я́ко Ты́ Судия́ ми́ра сего́, грехи́ и нече́стия отце́в наказу́еши в де́тях, внуках и правнуках да́же до тре́тьяго и четве́ртаго ро́да: но и ми́луеши отце́в за моли́твы и доброде́тели ча́д и́х, вну́ков и правнуков. С сокруше́нием и умиле́нием се́рдца молю́ Тя́, ми́лостивый Судие́, не наказу́й ве́чным наказа́нием усо́пших незабвенных для мене́ ра́б Твои́х, роди́телей мои́х (имена́), но отпусти́ и́м вся́ согреше́ния и́х во́льная и нево́льная, сло́вом и де́лом, ве́дением и неве́дением сотворе́нная и́ми в житии́ и́х зде́ на земле́, и по милосе́рдию и человеколю́бию Твоему́, моли́тв ра́ди Пречи́стыя Богоро́дицы и все́х святы́х, поми́луй и́х и ве́чныя му́ки изба́ви.

Читайте так же:  Молитва для работы

Ты́, милосе́рдый О́тче отце́в и ча́д! Да́руй мне́, во вся́ дни́ жи́зни моея́, до после́дняго издыха́ния моего́, не престава́ти па́мятовати о усо́пших роди́телях мои́х в моли́твах свои́х, и умоля́ти Тя́, пра́веднаго Судию́, да вчиниши и́х в ме́сте све́тле, в ме́сте прохладне и в ме́сте поко́йне, со все́ми святы́ми, отону́ду же отбеже́ вся́ка боле́знь, печа́ль и воздыха́ние.

Ми́лостиве Го́споди! Приими́ дне́сь о раба́х Твои́х (имена́) те́плую моли́тву мою́ сию́ и возда́й и́м воздая́нием Твои́м за труды́ и попече́ния воспита́ния моего́ в ве́ре и христиа́нском благоче́стии, я́ко научившим мя́ пе́рвее всего́ ве́дети Тя́, своего́ Го́спода, в благогове́нии моли́тися Тебе́, на Тебе́ Еди́наго упова́ти в беда́х, ско́рбех и боле́знех и храни́ти за́поведи Твоя́; за благопопечение и́х о мое́м духо́вном преуспе́янии, за те́пле приноси́мыя и́ми о мне́ моле́ния пред Тобо́ю и за все́ да́ры, и́ми испрошенные мне́ от Тебе́, возда́й и́м Свое́ю ми́лостию, Свои́ми небе́сными бла́гами и радостями в ве́чном Ца́рствии Твое́м.

Ты́ бо еси́ Бо́г ми́лостей и щедро́т и человеколю́бия, Ты́ поко́й и ра́дость ве́рных рабо́в Твои́х, и Тебе́ сла́ву возсыла́ем со Отце́м и Святы́м Ду́хом, и ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в. Ами́нь.

Молитва детей об усопших родителях иная *

Бо́же, прие́мый же́ртву Авраа́млю и призре́в на всесожже́ние, явле́й А́нну проро́чицу Самуи́ла роди́ти, приими́ до́брая роди́теля, отца́ и ма́терь, помяни́, Го́споди, дре́внее ма́тере моея́: помяни́, Го́споди, вскормле́ние, помяни́, Го́споди, сле́зы, помяни́, Го́споди, воздыха́ние, помяни́, Го́споди, я́ко не восхоте́ста разлучи́тися от мене́, и се разлучи́стася от мене́ в ве́це сем. Но за дое́ние и вскормле́ние, и за сле́зы и воздыха́ние, и за разлуче́ние, е́же от мене́, ра́дости ве́чныя сподо́би я. Не сведи́ их, Го́споди, от ско́рби в ско́рбь, от печа́ли в печа́ль, от се́тования в се́тование. Но за же́ртву рожде́ния и принесе́ния к Тебе́, Го́споди, мене́, недосто́йнаго раба́ Твоего́ (имярек) Ца́рствия Небе́снаго сподо́би я. Я́ко благослови́ся и просла́вися пречестно́е и великоле́пое и́мя Твое́, Отца́, и Сы́на, и Свята́го Ду́ха, ны́не и при́сно, и во ве́ки веко́в. Ами́нь.

Молитва об усопших

Молитва об усопших — это традиция православной веры. Все верующие люди понимают чудодейственную силу молитв. Такая молитва помогает усопшему очиститься от грехов и обрести вечный покой в Царствии Небесном. Но кроме этого такие молитвенные обращения в память об усопших людях позволяют заручиться поддержкой Высших Сил и привлечь удачу в собственную жизнь. Молитвой в память усопшему человеку верующие люди спасают собственные души.

Молитвенные обращения, в которых мы вспоминаем усопших, позволяют успокоиться после потери близкого человека. Они вносят в души умиротворение и настраивают на будущую счастливую жизнь, в которой будет сохранена память об ушедшем человеке.

Православные молитвы за упокой души усопшего

Православное молитвословие предлагает ряд важных молитв об усопшем, которые должны читаться в определенные периоды. Считается, что наиболее усердно следует молиться об ушедшем человеке в первые 40 дней после его кончины. Именно в этот период решается судьба человека Высшими силами. Очень важно молиться в полной концентрации на мыслях об усопшем.

Молитва на 9 день по усопшему

Считается, что с 3 по 9 день покойнику показывают все прелести райской жизни. Поэтому, чтобы увеличить шансы попадания близкого человека в рай, необходимо на 9 день обязательно устроить поминки. В этот день также следует посетить храм поставить свечу за упокой и по возможности заказать молебен.

Молитвенное обращение на 9 день после смерти звучит при самостоятельном прочтении следующим образом:

Молитва об усопшем до 40 дней

Принято считать, что участь усопшего в загробном мире определяется на 40 день. Весь период до этого срока следует молиться за ушедшего из жизни человека, а на 40 день следует посетить храм, прочитать специальную молитву и устроить поминки. Если есть возможность, то следует заказать молебен во время службы. Священник в молитве упомянет имя,написанное вами, и его слова обязательно услышит Бог.

В домашних условиях молитва на 40 дней позволит человеку, страдающему от страшной потери, успокоиться. После нее приходит понимание, что душа близкого человека нашла пристанище и нужно просто продолжать жить. Следует уединиться в отдельной комнате, зажечь церковные свечи и некоторое время в тишине понаблюдать, как они плачут воском.

После того, как душа наполнится успокоением, следует прочитать такую молитву:

Молитва по усопшему после 40 дней

По 40 дней также верующие молятся об усопших. Это нужно делать в определенные дни, но также молиться следует и в минуты, когда в этом возникает душевная необходимость.

Слова молитвы такие:

Молитва об упокоении усопших

Молитва об упокоении усопшего может читаться во время утренних и вечерних служб. Также ее можно читать в моменты, когда нахлынет душевная тоска об ушедшем человеке.

Текст молитвы «Упокой Господи душу усопшего раба Твоего»

Текст молитвы в переводе на понятный русский язык может звучать следующим образом:

Краткая молитва

Допускается читать и короткую молитву о поминовении усопшего.

Звучит она следующим образом:

Молитва детей об усопших родителях

Дети должны обязательно молиться об усопших родителях. Для этого церковью предусмотрены специальные дни, но кроме этого возносить молитву можно и в другое время, когда нахлынули воспоминания о близких людях. Это позволит убрать из души тоску, и воспоминания после молитвы будут наполнены нежной грустью.

Молитва об усопшем отце

Молитва об усопшем отце звучит таким образом:

Молитва для усопшей мамы (матери)

Молитва об усопшей матери звучит следующим образом:

Поминальная молитва об усопших родственниках

Обязательно следует молиться и о других усопших родственниках. Такие молитвы — это дань уважения близким людям и надежда на то получение собственного душевного спокойствия.

Молитва вдовы об усопшем муже

Молитва женщины об усопшем муже звучит следующим образом:

Молитвы о усопших детях

Когда родители преждевременно теряют ребенка, то в душе образуется пустота. Залечить душевные раны непросто, но поможет дальше жить искренняя молитва об усопших детях.

Звучит она следующим образом:

Молитва об усопшей бабушке

Когда уходят из жизни люди старшего поколения, то это считается естественным. Но даже в этом случае всегда возникает душевная боль. Особенно часто страдают взрослые внуки за бабушкой, которая отдавала им всего себя. Поэтому для того, чтобы обрести душевное спокойствие нужно молиться об усопшей.

Молитва об усопшей бабушке звучит следующим образом:

Молитва архангелу Михаилу за некрещеных усопших

За некрещенных усопших также можно. Искренние молитвы обязательно будут услышаны Высшими силами. Молитвословие позволит утолить душевную скорбь и дарует надежду, что душа усопшего, который не является православным верующим, все-таки найдет покой.

Очень сильной молитвой в таких случаях является молитва, обращенная к архангелу Михаилу, которая произносится 19 сентября и 21 ноября. Считается, что моление за усопших в полночь в эти даты обладает чудотворной силой. Именно в этот период архангел Михаил спускается в ад и опускает в геенну огненную свое крыло, чтобы погасить ее. Поэтому нужно молиться за некрещенных усопших, обязательно называя их имена, чтобы святой вывел их из ада.

Читайте так же:  Вечерние краткие молитвы на русском

Молитвенный текст звучит следующим образом:

Какую молитву читать на кладбище на могиле усопшего

В православной вере умерших людей называют усопшими, так как в душе истинно верующих всегда присутствует вера в вечную жизнь. Как правило, во время похорон молитвы читает священник. Но впоследствии на могиле усопшего также необходимо читать молитвы.

После того как будет убрана могила, следует зажечь свечу и прочитать такую молитву:

Какие молитвы заказывают в церкви по усопшему

Когда умирает близкий человек, то это является страшной потерей, но, несмотря на это следует знать, как нужно себя вести в такой ситуации. Важно после похорон заказать панихиду об усопшем.

Для этого нужно:

  • Посетить храм.
  • Поставить свечу в положенном месте за упокой души усопшего.
  • Положить поминальные продукты на панихидный стол.
  • Написать записку с именем усопшего для священника.
  • Сказать служителю о вашем желании заказать панихиду.

Панихиду обязательно нужно заказывать на 9 и 40 день. Эти даты являются знаковыми для определения того, куда попадет душа покойного, и молитвы в этом случае играют важную роль. Тексты молитв для панихиды не заказываются. Как правило, священник читает вначале все начальные молитвы, затем моление продолжается чтением 90-го псалма. После это читаются специальные тексты за упокой души усопшего, в них обязательно упоминается имя покойного человека.Допускается заказывать панихиду на кладбище.

Молитвы крестной матери за крестника, крестницу

Стать крестным ребёнка – это не только присутствовать на Таинстве Крещения и сделать малышу подарок, но и ответственность за его судьбу на протяжении все оставшейся жизни.

Крёстные и их обязанности

Много лет назад людей, приводящих креститься кого-нибудь в церковь, называли «восприёмниками» или поручителями. Молитва крестной матери за крестника на протяжении столетий оберегала ребёнка от всяких бед и печалей.

По сей день крёстные родители «поручаются» за жизнь их крестника, обещая Господу быть рядом с крещёным в течение всего жизненного пути, помогая в воспитании его, давая мудрые и практические советы.

Обычно, выбирая крёстного своему ребёнку, родители руководствуются несколькими мотивами:

  1. Успешность и перспектива: в этом случае ребёнку их всегда будет оказываться материальная помощь, а в дальнейшем, может и помощь в карьере.
  2. Дружба – самые близкие друзья семьи могут стать, действительно, настоящими крёстными родителями. Это сближает несколько семей, продолжаются дружеские традиции и крещеному будет оказываться настоящая, «семейная» помощь.

Что касаемо требований Церкви к роли крестных, то они основываются на традиции христианских постулатов. Крёстный должен чтить Библейские законы, быть верующим, ибо при крещении ребёнок получает дары Святого Духа, а их нужно сохранить и взрастить, а ни в коем случае не растерять. Если крестник или крестница вдруг попадают в тяжёлую ситуацию, то крёстная мать должна быть с ним рядом, как и настоящие родители, молясь за него и читать молитву крестной матери за крестника о здравии.

Как помогают молитвы крёстных за их крестников?

Молиться за своих крестников крёстные родители обязаны всю свою жизнь – не только когда малыш ещё очень мал, но и тогда, когда ребёнок уже пробует сам обратиться к Господу. Помнить об этом нужно всегда и совершать молитвы за своих духовных детей ежедневно, и утром, и вечером.

Находясь в церкви, обязательно произносите молитву крестной матери за крестника, которая включает в себя слова просьбы о благословении и помощи в защите для него.

Слова молитва крестной матери за крестницу или крестника оградят их от искушения, тревог и ложных решений. Главное помнить, что вы в ответе за них и помогаете им действенно и искренне. Молитесь за них неустанно, благодарите Господа Бога за то, что даровал им возможность пройти свой путь земной достойно. Если вы не помните наизусть слова молитвы, можно молиться своими словами. К примеру, в молитве за крестницу о здравии нужно просить не только о физическом здоровье, но и о здоровье душевном.

Молитвы крёстных о своих крестниках

Одна из самых действенных и необходимых для крестников молитв называется «Символ веры». Произнося слова молитвы за крестника, крёстные отец и мать поручаются за него перед Богом.

Текст молитвы «Символ веры»

Верую в единого Бога Отца, Вседержителя, Творца неба и земли, всего видимого и невидимого.

И в единого Господа Иисуса Христа, Сына Божия, Единородного, рожденного от Отца прежде всех веков: Света от Света, Бога истинного от Бога истинного, рожденного, не сотворенного, одного существа с Отцом, Им же все сотворено.

Ради нас людей и ради нашего спасения сошедшего с небес и принявшего плоть от Духа Святого и Марии Девы, и ставшего человеком.

Распятого же за нас при Понтийском Пилате, и страдавшего, и погребенного.

И воскресшего в третий день, согласно Писанию.

И восшедшего на небеса, и сидящего по правую сторону Отца.

И снова грядущего со славою, чтобы судить живых и мертвых, Его же Царству не будет конца.

Видео (кликните для воспроизведения).

И в Духа Святого, Господа, дающего жизнь, от Отца исходящего, с Отцом и Сыном сопоклоняемого и прославляемого, говорившего через пророков.

В единую, Святую, Соборную и Апостольскую Церковь.

Признаю одно крещение для прощения грехов.

Ожидаю воскресения мертвых.

И жизни будущего века. Аминь (истинно так).

Молитва крестной матери за крестницу, отца Иоанна (Крестьянкина):

Сладчайший Иисусе! Боже сердца моего! Ради Крови Твоея Божественныя умоляю Тебя, сладчайший мой Спаситель, благодатью Твоею прикоснись сердца крестницы моей (имя), огради ее страхом Твоим Божественным, удержи ее от дурных наклонностей и привычек, направь ее на светлый путь жизни, истины и добра. Укрась жизнь ее всем добрым и спасительным, устрой судьбу ее яко же Ты Сам хочеши и спаси душу ее ими же веси судьбами! Господи, Боже отцев наших! Крестнице (имя) дай сердце правое, чтобы соблюдать заповеди Твои, откровения Твои и уставы Твои. И исполнять все это! Аминь.

Молитва крестной матери за крестника преподобного Амвросия Оптинского:

Помилуй моего крестника (имя), за которого смиренно молю Тебя и которого предаю на Твое попечение и защиту. Вложи в него крепкую веру, научи его благоговеть перед Тобою и удостой его крепко любить Тебя, нашего Создателя и Спасителя. Направь его, Боже, на путь истины и добра, чтобы он все делал во славу Твоего имени. Научи его благочестиво и добродетельно жить, быть добрым христианином и полезным человеком. Дай ему здравие душевное и телесное и успех в трудах. Избавь его от хитрых козней диавола, от многочисленных соблазнов, от скверных страстей и от всяких нечестивых и беспорядочных людей. Ради Твоего Сына, Господа нашего Иисуса Христа, по молитвам Его Пречистой Матери и всех святых приведи его к тихой пристани Твоего вечного Царства, чтобы он со всеми праведными всегда благодарил Тебя с единородным Твоим Сыном и животворящим Твоим Духом. Аминь.

Молитва ко Господу за детей и за крестников

Помилуй наших детей (имена) и крестников (имена), за которых мы смиренно молим. Тебя и которых предаем на Твое попечение и защиту. Вложи в них крепкую веру, научи их благоговеть перед Тобою и удостой их крепко любить Тебя, нашего Создателя и Спасителя.

Направь их, Боже, на путь истины и добра, чтобы они все делали во славу Твоего имени. Научи их благочестиво и добродетельно жить, быть добрыми христианами и полезными людьми. Дай им здравие душевное и телесное и успех в трудах.

Избавь их от хитрых козней диавола, от многочисленных соблазнов, от скверных страстей и от всяких нечестивых и беспорядочных людей.

Ради Твоего Сына, Господа нашего Иисуса Христа, по молитвам Его Пречистой

Матери и всех святых приведи их к тихой пристани Твоего вечного Царства, чтобы они со всеми праведными всегда благодарили Тебя с единородным Твоим Сыном и животворящим Твоим Духом. Аминь.

Молитвы за всякого усопшего христианина

Молитва 1-я 1

Упоко́й, Го́споди, ду́ши усо́пших раб Твои́х: роди́телей мои́х, сро́дников, благоде́телей (имена), и всех правосла́вных христиа́н, и прости́ им вся согреше́ния во́льная и нево́льная, и да́руй им Ца́рствие Небе́сное.

Читайте так же:  Молитва отлучение души от тела

Молитва 2-я 2

Помяни́, Го́споди Бо́же наш, в ве́ре и наде́жди живота́ ве́чнаго усо́пшаго (до 40 дня со дня смерти — новопреста́вленнаго) раба́ Твоего́ (усо́пшую рабу́ Твою́, усо́пших раб Твои́х) (имя), и я́ко благ и человеколю́бец, отпуща́яй грехи́, и потребля́яй непра́вды, осла́би, оста́ви, и прости́ вся во́льная его́ (ея́) согреше́ния и нево́льная, возставля́я его́ (ю) во свято́е второ́е прише́ствие Твое́ в прича́стие ве́чных Твои́х благ, и́хже ра́ди в Тя еди́наго ве́рова, и́стиннаго Бо́га и Человеколю́бца; я́ко Ты еси́ воскресе́ние и живо́т, и поко́й рабу́ Твоему́ (имя), Христе́ Бо́же наш, и Тебе́ сла́ву возсыла́ем, со безнача́льным Твои́м Отце́м, и с Пресвяты́м Ду́хом, ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в, ами́нь.

Молитва 3-я 3

Помяни́, Го́споди Бо́же наш, в ве́ре и наде́жди живота́ ве́чнаго преста́вльшагося раба́ Твоего́, бра́та на́шего (имя), и я́ко Благ и Человеколю́бец, отпуща́яй грехи́, и потребля́яй непра́вды, осла́би, оста́ви и прости́ вся во́льная его согреше́ния и нево́льная, изба́ви его ве́чныя му́ки и огня́ гее́нскаго, и да́руй ему прича́стие и наслажде́ние ве́чных Твои́х благи́х, угото́ванных лю́бящым Тя: а́ще бо и согреши́, но не отступи́ от Тебе́, и несумне́нно во Отца́ и Сы́на и Свята́го Ду́ха, Бо́га Тя в Тро́ице сла́вимаго, ве́рова, и Еди́ницу в Тро́ице и Тро́ицу во Еди́нстве, правосла́вно да́же до после́дняго своего́ издыха́ния испове́да.
Т е́мже ми́лостив тому́ бу́ди, и ве́ру, я́же в Тя, вме́сто дел вмени́, и со святы́ми Твои́ми я́ко Щедр упоко́й: несть бо челове́ка, и́же поживе́т и не согреши́т. Но Ты Еди́н еси́ кроме́ вся́каго греха́, и пра́вда Твоя́, пра́вда во ве́ки, и Ты еси́ Еди́н Бог ми́лостей и щедро́т и человеколю́бия, и Тебе́ сла́ву возсыла́ем, Отцу́ и Сы́ну и Свято́му Ду́ху, ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в.

Перевод: Помяни, Господи Боже наш, (по нашей) вере и надежде на жизнь вечную преставившегося раба Твоего (имя усопшего). И, поскольку ты Благ и Человеколюбив, отпусти (ему) грехи, пренебреги самообманом (его), умали, освободи, оставь и прости ему все грехи его, сознательно и неосознанно совершенные, избавь его от наказания бесконечного и огненной кары, и даруй ему причастность к вечным Твоим благам, которые приготовлены любящим Тебя и радость от них: пусть он и согрешил, но не отступил же (он) от Тебя (не предал); и, несомненно, веровал в Отца и Сына и Святого Духа — Бога, прославляемого (нами всеми) как Троицу; и до последнего вздоха своего (он) придерживался этого.
Поэтому будь милостив, и (этой) верой в Тебя замени дела его и помести его среди святых Своих: ведь, нет же человека, который проживает жизнь без греха. Это, лишь Ты Один таков — Безгрешен и правда Твоя — абсолютна, Ты — Единый и Единственный Бог — милостивый, щедрый и действительно любящий нас, людей. И (мы) — славу Тебе воссылаем (из сердец наших) — как Отцу и Сыну и Святому Духу — и сейчас, как и раньше — и всегда, вовеки. Аминь (то есть, я говорю то, что до́лжно по закону Твоему).

Поминальная молитва

Молитва за упокой души усопшего – успокоение души покойного, поминальные слова, произнесенные в память об ушедшем человеке. Молясь о упокоении родных, поминая их в церквях и храмах, люди не только незримо помогают умершим, но и сами утешаются в общении с Богом. Все это заложено в христианских канонах, где смерть наделяют иным, не трагическим смыслом.

Молитва за всякого усопшего

Помяни, Господи Боже наш, в вере и надежди живота вечнаго преставльшагося раба Твоего, брата нашего (имя), яко Благ и Человеколюбец, отпущаяй грехи и потребляяй неправды, ослаби, остави и прости вся вольная его согрешения и невольная, избави его вечныя муки и огня геенскаго, и даруй ему причастие и наслаждение вечных Твоих благих, уготованных любящым Тя: аще бо и согреши, но не отступи от Тебе, и несумненно во Отца и Сына и Святаго Духа, Бога Тя в Троице славимаго, верова, и Единицу в Троицу и Троицу в Единстве православно даже до последняго своего издыхания исповеда. Темже милостив тому буди, и веру яже в Тя вместо дел вмени, и со святыми Твоими яко Щедр упокой: несть бо человека, иже поживет и не согрешит. Но Ты Един еси кроме всякаго греха, и правда Твоя правда во веки, и Ты еси Един Бог милостей и щедрот, и человеколюбия, и Тебе славу возсылаем, Отцу и Сыну и Святому Духу, ныне и присно и во веки веков. Аминь.

Молитва Пресвятой Богородице

Пресвятая Владычице Богородице! К Тебе прибегаем, Заступнице наша: Ты бо скорая еси помощница, наша ходатаица у Бога неусыпающая! Наипаче же молим Тя в час сей: помози новопреставленному(-ной) рабу Твоему (рабе Твоей) (имя) прейти страшный и неведомый оный путь; молим Тя, Владычице мира, силою Твоею отжени от движимой страхом души его (ея) страшныя силы темных духов, да смятутся и посрамятся пред Тобою; свободи ю от истязания воздушных мытарей, разори советы их и низложи их, яко зломыслящих врагов. Буди ей, о Всемилостивая Госпоже Богородице, заступницею и защитницею от воздушного князя тьмы, мучителя и страшных путей стоятеля; молим Тя, Пресвятая Богородице, ризою Твоею честною Защити ю, да тако безбоязненно и невозбранно прейдет от земли на небо. Молим Тя, Заступнице наша, заступи за раба Твоего (рабу Твою) Матерним Твоим у Господа дерзновением; молим Тя, Помоще наша, помози ему (ей), имущему (-щей) судитися еще прежде онаго Страшнаго судилища, помози убо оправдатися пред Богом, яко Творцем неба и земли, и умоли Единороднаго Сына Твоего, Господа Бога и Спаса нашего Иисуса Христа, да упокоит усопшаго(-ую) в недрах Авраама с праведными и всеми святыми. Аминь.

Читайте так же:  Православная молитва слов

Молитва к Господу Богу о упокоении усопших

Боже духов, и всякия плоти, смерть поправый и диавола упразднивый, и живот миру Твоему даровавый, Сам, Господи, упо­кой душу усопшего раба Твоего (имя) в месте светле, в месте злачне, в месте покойне, отнюдуже отбеже болезнь, печаль и возды­хание. Всякое согрешение, содеянное им, де­лом или словом или помышлением, яко Благий Человеколюбец Бог прости: яко несть человек, иже жив будет, и не согрешит, Ты бо Един кроме греха, правда Твоя правда во веки, и слово Твое истина. Ты еси воскресение, и живот, и покой усопшего раба Твоего (имя), Христе Боже наш, и Тебе славу вос­сылаем, со Безначальным Твоим Отцем, и Пресвятым и Благим и Животворящим Тво­им Духом, ныне и присно и во веки веков. Аминь.

Молитва по смерти прощальная

Господь Иисус Христос Бог наш, иже божественныя заповеди святым своим учени­ком и апостолом давый, во еже вязати и решити падших грехи, и от оных паки мы приемше вины тожде творити: да простит тебе, чадо духовное, аще что соделал еси в нынешнем веце, вольное или невольное, ныне и присно, во веки веков. Аминь.

Молитва за умершего скоропостижно (внезапно)

Молитва за упокой – это слова, успокаивающие душу умершего, а также некое продолжение жизни усопших, поскольку сами они уже не могут обратиться к Богу. А их родственники, произнося молитвенные слова, помогают им в этом, сохраняя светлую память и совершая во имя них добрые дела. Молитва об упокоении имеет важное значение не только для души почившего, но и для самого молящегося. В Писании сказано – молясь за других, сам прощен будешь. Через нее человек, поминающий умершего, очищается сам, избавляясь от своих грехов.

После смерти человека, душа его какое-то время еще находится на земле. В течение сорока дней родными усопшего должна произноситься молитва об упокоении новопреставленного. Если же они далеки от веры и не знают слов, поминальная молитва заказывается в церкви. Здесь же ставятся свечи за упокой, пишутся ритуальные записки о поминовении души умершего. Можно пригласить священника домой, где им читается молитва за упокой души.

Молитва о упокоении усопших несет в себе некий посыл Господу Богу. Молящийся просит помочь и защитить душу умершего, оградить от болезней, простить ему все грехи, показать новый путь в ином мире. Самое главное, чтобы текст поминальной молитвы произносился искренне, от всего сердца, без каких-либо злых помыслов. Поскольку, читая молитву об упокоении души умершего или любую другую, человек на духовном уровне соприкасается своей душой со Всевышним. С помощью нее ведется своеобразный диалог с Господом и чем самозабвеннее будут мольбы, тем больше вероятности того, что они будут услышаны.

Молитва об упокоении души — своего рода долг перед преставившемся, который должны отдать его родные и близкие, оставшиеся в этом мире. Поговорив с Богом, человек обретает душевный покой, утихает боль и наступает облегчение. Поэтому чем чаще будут возноситься мольбы, тем быстрее он исцелится от сердечных ран и всепоглощающего горя потери близкого. Ему будет легче пережить это испытание, собраться с силами и снова почувствовать вкус жизни.

Молитвы по исходе души от тела начинают читать с того момента, когда человек находится при смерти. Они взывают Господа об облегчении предсмертных мук умирающего, в тот момент, когда душа покинет тело. Приглашают священника, который читает молитву.

Молитва по исходе души от тела

Если нет священника, то сами родственники читают каноны, причем необязательно это делать над умирающим. Если во время чтения этих канонов человек испускает дух, то окончание каждой молитвы дочитывается с распевом.

Канон для человека умирающего в больнице или вне дома

«Покой, Господи, душу усопшаго раба Твоего (усопшия рабы Твоея) (имярек) (поклон), и елико в житии сем яко человек согреши, Ты же, яко Человеколюбец Бог, прости его (ю) и помилуй (поклон), вечныя муки избави (поклон), Небесному Царствию причастника (причастницу) учини (поклон), и душам нашим полезная сотвори (поклон).»

Канон для человека, умирающего в долгих мучениях и страданиях

«Чин, бываемый на разлучение души от тела, внегда человек долго страждет». Оба этих канона есть в полных православных молитвословах. Моление должно быть усилено, чтобы облегчить кончину. Можно окропить умирающего святой водой со словами: «Благодать Святого Духа, освятившего воду сию, да избави душу твою от всякого зла».

После смерти, до момента похорон днем и ночью читается псалтырь для облегчения душевных мук родных почившего. В церкви заказывают сорокоуст – специальные молитвы, читаемые на протяжении сорока дней с дня смерти и до отхода души покойного в иной мир. Также перед преданием тела земле, его отпевают в храме. Допускается совершение этого обряда и в доме покойного.

Во время этой церемонии читают Апостола и Евангелие и завершают молитвой о прощении грехов усопшего и удостаивания Царства Небесного. На кладбище, в момент погребения читается Трисвятое – песня ангелов, означающая переход усопшего в ангельский мир. После того как тело предано земле, родные и близкие покойного уходят поминать его. На поминках читается молитва за упокой души новопреставленного.

Молитва за упокой души новопреставленного

Помяни, Господи, от жития сего отшедшия правоверныя цари и царицы, благоверныя князи и княгини, святейшия патриархи, преосвященныя митрополиты, архиепископы и епископы православныя, во иерейстем же и в притче церковнем, и монашестем чине Тебе послужившия, и в вечных Твоих селениях со святыми упокой. (Поклон) Помяни, Господи, души усопших рабов Твоих, родителей моих (имена их), и всех сродников по плоти; и прости их вся согрешения вольная и невольная, даруя им Царствие и причастие вечных Твоих благих и твоея безконечныя и блаженныя жизни наслаждение. (Поклон).

Помяни, Господи, и вся в надежди воскресения и жизни вечныя усопшия, отцы и братию нашу, и сестры, и зде лежащия и повсюду, православныя христианы, и со святыми Твоими, идеже присещает свет лица Твоего, всели и нас помилуй, яко Благ и Человеколюбец. Аминь. (Поклон).

Читайте так же:  Молитва о мире на украине текст

Подаждь, Господи, оставление грехов всем прежде отошедшим в вере и надежди воскресения, отцем, братьям и сестрам нашим, и сотвори им вечную память. (Трижды)

В дальнейшем, молитва за упокой души умершего читается на третий, девятый, сороковой день, спустя год после похорон. А также во все дни поминовения усопших, к которым относятся Вселенская, Родительская и Дмитровская субботы и другие дни поминок. Если вы молитесь дома, то перед этим обрядом нужно обязательно посетить храм, чтобы купить свечи и написать записку об упокое души почившего. Дома, перед началом моления, зажгите свечи перед иконами и поставьте чашу со святой водой. Затем, откинув все горестные и печальные помыслы, приступайте к чтению молитв.

Чин литии, совершаемой мирянином дома и на кладбище

Молитвами святых отец наших, Господи, Иисусе Христе, Боже наш, помилуй нас. Аминь. Слава Тебе, Боже наш, слава Тебе. Царю Небесный, Утешителю, Душе истины, Иже везде сый и вся исполняяй. Сокровище благих и жизни Подателю, прииди и вселися в ны, и очисти ны от всякия скверны, и спаси, Блаже, души наша. Святый Боже, Святый Крепкий, Святый Безсмертный, помилуй нас. (Читается трижды, с крестным знамением и поясным поклоном.).

Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне и присно и во веки веков. Аминь. Пресвятая Троице, помилуй нас; Господи, очисти грехи наша; Владыко, прости беззакония наша; Святый, посети и исцели немощи наша, имене Твоего ради. Господи, помилуй. (Трижды.) Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне и присно и во веки веков. Аминь. Отче наш, Иже еси на небесех! Да святится имя Твое, да приидет Царствие Твое, да будет воля Твоя, яко на небеси и на земли. Хлеб наш насущный даждь нам днесь; и остави нам долги наша, якоже и мы оставляем должником нашим; и не введи нас во искушение, но избави нас от лукаваго. Господи, помилуй. (12 раз). Приидите, поклонимся Цареви нашему Богу. (Поклон.). Приидите, поклонимся и припадем Христу, Цареви нашему Богу. (Поклон.). Приидите, поклонимся и припадем Самому Христу, Цареви и Богу нашему. (Поклон.)

Живый в помощи Вышняго, в крове Бога Небесйаго водворится. Речет Господеви: Заступник мой еси и Прибежище мое. Бог мой, и уповаю на Него. Яко Той избавит тя от сети ловчи, и от словесе мятежна, плещма Своима осенит тя, и под криле Его надеешися: оружием обыдет тя истина Его. Не убоишися от страха нощнаго, от стрелы летящия во дни, от вещи во тме преходящия, от сряща, и беса полуденнаго. Падет от страны твоея тысяща, и тма одесную тебе, к тебе же не приближится, обаче очима твоима смотриши, и воздаяние грешников узриши. Яко Ты, Господи, упование мое, Вышняго положил еси прибежище твое. Не приидет к тебе зло, и рана не приближится телеси твоему, яко Ангелом Своим заповесть о тебе, сохранити тя во всех путех твоих. На руках возмут тя, да не когда преткнеши о камень ногу твою, на аспида и василиска наступиши, и попереши льва и змия. Яко на Мя упова, и избавлю и: покрыю и, яко позна имя Мое. Воззовет ко Мне, и услышу его: с ним есмь в скорби, изму его, и прославлю его, долготою дней исполню его, и явлю ему спасение Мое.

Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне и присно и во веки веков. Аминь.

Аллилуиа, Аллилуиа, Аллилуиа, слава Тебе, Боже (трижды).

Со духи праведных скончавшихся, душу раба Твоего, Спасе, упокой, сохраняя ю во блаженной жизни, яже у Тебе, Человеколюбче. В покоище Твоем, Господи, идеже вей святии Твои упокоеваются, упокой и душу раба Твоего, яко Един еси Человеколюбец. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу: Ты еси Бог, сошедший во ад и узы окованных разрешивши. Сам и душу раба Твоего упокой. И ныне и присно и во веки веков. Аминь: Едина Чистая и Непорочная Дево, Бога без семени рождшая, моли спастися душе его.

Со святыми упокой, Христе, душу раба Твоего, идеже несть болезнь, ни печаль, ни воздыхание, но жизнь безконечная.

Сам Един еси Безсмертный, сотворивый и создавый человека: земнии убо от земли создахомся и в землю туюжде пойдем, якоже повелел еси, Создавый мя, и рекий ми: яко земля еси и в землю отъидеши, аможе вей человецы пойдем, надгробное рыдание творяще песнь: Аллилуиа, Аллилуиа, Аллилуиа.

Честнейшую Херувим и славнейшую без сравнения Серафим, без истления Бога Слова рождшую, сущую Богородицу Тя величаем.

Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне и присно и во веки веков. Аминь.

Господи, помилуй (трижды), благослови.

Молитвами святых отец наших, Господи Иисусе Христе, Сыне Божий, помилуй нас. Аминь.

Во блаженном успении, вечный покой подаждь. Господи, усопшему рабу Твоему (имя) и сотвори ему вечную память. Вечная память (трижды). Душа его во благих водворится, и память его в род и род.

К большому сожалению, люди рано или поздно уходят в мир иной, оставляя нас навсегда. И вроде все мы знаем, что конец неизбежен, очень тяжело и трудно смириться с утратой родного и близкого человека. И чтобы Господь облегчил наши сердечные муки и успокоил души умерших, необходимо читать поминальные молитвы. Они не только помогут почившим в Небесном Царствии, но и исцелят нас от горечи и боли, придадут сил и веры в будущее.

iRitual.ru — памятники на могилу. 2010 — 2019. Все права защищены. Политика конфиденциальности. Правовая информация.

Копирование текстовых и фото материалов с сайта ЗАПРЕЩЕНО и преследуется по закону РФ. Факты нарушения незаконного использования выявляются.

Просьба обратного звонок — ПОЛУЧЕНА. В ближайшее время с вами свяжется сотрудник нашей компании, которому вы сможете задать интересующие вас вопросы.

Запрос на выезд менеджера — ПОЛУЧЕН. В ближайшее время с вами свяжется менеджер по работе с клиентами, для обсуждения даты выезда и времени в которое вам будет удобно его принять.

Спасибо! Заказ принят.

Ваш заказ — ПОЛУЧЕН. В ближайшее время с вами свяжется менеджер по продажам, для подтверждения заказа и последующего его оформления.

Добавление в корзину

Эскиз памятника УСПЕШНО отправлен на вашу электронную почту.

Видео (кликните для воспроизведения).

Ваш заказ — ПОЛУЧЕН. В ближайшее время с вами свяжется менеджер по продажам, для подтверждения заказа и последующего его оформления.

Молитва об усопшей Крестной
Оценка 5 проголосовавших: 1

ОСТАВЬТЕ ОТВЕТ

Please enter your comment!
Please enter your name here