Молитва для родителей

Тут вы сможете ознакомиться с материалом на тему : Молитва для родителей - в подробном и точном описании.

Молитва детей об усопших родителях

Молитва об усопшем отце

Го́споди, Иису́се Христе́, Бо́же на́ш! Ты́ си́рых храни́тель, скорбя́щих прибе́жище и пла́чущих уте́шитель.

Прибега́ю к тебе́ а́з, сирый, стеня́ и пла́ча, и молю́ся Тебе́: услы́ши моле́ние мое́ и не отврати́ лица́ Твоего́ от воздыха́ний се́рдца моего́ и от сле́з оче́й мои́х. Молю́ся Тебе́, милосе́рдый Го́споди, утоли́ ско́рбь мою́ о разлуче́нии с роди́вшим и воспита́вшим мя́ роди́телем мои́м (и́мя), ду́шу же его́, я́ко отше́дшую к Тебе́ с и́стинною ве́рою в Тя́ и с тве́рдою наде́ждою на Твое́ человеколю́бие и ми́лость, приими́ в Ца́рство Твое́ Небе́сное.

Преклоняюсь пред Твое́ю свято́ю во́лею, е́юже отъя́т бы́сть у мене́, и прошу́ Тя́, не отыми́ то́чию от него́ ми́лости и благосе́рдия Твоего́. Ве́м, Го́споди, я́ко Ты́ Судия́ ми́ра сего́, грехи́ и нече́стия отце́в наказу́еши в де́тях, внуках и правнуках да́же до тре́тьяго и четве́ртаго ро́да: но и ми́луеши отце́в за моли́твы и доброде́тели ча́д и́х, вну́ков и правнуков. С сокруше́нием и умиле́нием се́рдца молю́ Тя́, ми́лостивый Судие́, не наказу́й ве́чным наказа́нием усо́пшаго незабве́ннаго для мене́ раба́ Твоего́ роди́теля моего́ (и́мя), но отпусти́ ему́ вся́ согреше́ния его́ во́льная и нево́льная, сло́вом и де́лом, ве́дением и неве́дением сотворе́нная и́м в житии́ его́ зде́ на земле́, и по милосе́рдию и человеколю́бию Твоему́, моли́тв ра́ди Пречи́стыя Богоро́дицы и все́х святы́х, поми́луй его́ и ве́чныя му́ки изба́ви.

Ты́, милосе́рдый О́тче отце́в и ча́д! Да́руй мне́, во вся́ дни́ жи́зни моея́, до после́дняго издыха́ния моего́, не престава́ти па́мятовати о усо́пшем роди́теле мое́м в моли́твах свои́х, и умоля́ти Тя́, пра́веднаго Судию́, да вчиниши его́ в ме́сте све́тле, в ме́сте прохладне и в ме́сте поко́йне, со все́ми святы́ми, отону́ду же отбеже́ вся́ка боле́знь, печа́ль и воздыха́ние.

Ми́лостиве Го́споди! Приими́ дне́сь о ра́бе Твое́м (и́мя) те́плую моли́тву мою́ сию́ и возда́й ему́ воздая́нием Твои́м за труды́ и попече́ния воспита́ния моего́ в ве́ре и христиа́нском благоче́стии, я́ко научи́вшему мя́ пе́рвее всего́ ве́дети Тя́, своего́ Го́спода, в благогове́нии моли́тися Тебе́, на Тебе́ Еди́наго упова́ти в беда́х, ско́рбех и боле́знех и храни́ти за́поведи Твоя́; за благопопечение его́ о мое́м духо́вном преуспе́янии, за те́пле приноси́мыя и́м о мне́ моле́ния пред Тобо́ю и за все́ да́ры, и́м испрошенные мне́ от Тебе́, возда́й ему́ Свое́ю ми́лостию, Свои́ми небе́сными бла́гами и радостьми в ве́чном Ца́рствии Твое́м.

Ты́ бо еси́ Бо́г ми́лостей и щедро́т и человеколю́бия, Ты́ поко́й и ра́дость ве́рных рабо́в Твои́х, и Тебе́ сла́ву возсыла́ем со Отце́м и Святы́м Ду́хом, и ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в. Ами́нь.

Молитва об усопшей матери

Го́споди, Иису́се Христе́, Бо́же на́ш! Ты́ си́рых храни́тель, скорбя́щих прибе́жище и пла́чущих уте́шитель.

Прибега́ю к тебе́ а́з, сирый, стеня́ и пла́ча, и молю́ся Тебе́: услы́ши моле́ние мое́ и не отврати́ лица́ Твоего́ от воздыха́ний се́рдца моего́ и от сле́з оче́й мои́х. Молю́ся Тебе́, милосе́рдый Го́споди, утоли́ ско́рбь мою́ о разлуче́нии с роди́вшей и воспита́вшей мя́ ма́терию мое́ю (и́мя), ду́шу же ея́, я́ко отше́дшую к Тебе́ с и́стинною ве́рою в Тя́ и с тве́рдою наде́ждою на Твое́ человеколю́бие и ми́лость, приими́ в Ца́рство Твое́ Небе́сное.

Преклоняюсь пред Твое́ю свято́ю во́лею, е́юже отъята бы́сть у мене́, и прошу́ Тя́, не отыми́ то́чию от нея́ ми́лости и благосе́рдия Твоего́. Ве́м, Го́споди, я́ко Ты́ Судия́ ми́ра сего́, грехи́ и нече́стия отце́в наказу́еши в де́тях, внуках и правнуках да́же до тре́тьяго и четве́ртаго ро́да: но и ми́луеши отце́в за моли́твы и доброде́тели ча́д и́х, вну́ков и правнуков. С сокруше́нием и умиле́нием се́рдца молю́ Тя́, ми́лостивый Судие́, не наказу́й ве́чным наказа́нием усо́пшую незабвенную для мене́ рабу́ Твою́, ма́терь мою́ (и́мя), но отпусти́ е́й вся́ согреше́ния ея́ во́льная и нево́льная, сло́вом и де́лом, ве́дением и неве́дением сотворе́нная е́ю в житии́ ея́ зде́ на земле́, и по милосе́рдию и человеколю́бию Твоему́, моли́тв ра́ди Пречи́стыя Богоро́дицы и все́х святы́х, поми́луй ю́ и ве́чныя му́ки изба́ви.

Ты́, милосе́рдый О́тче отце́в и ча́д! Да́руй мне́, во вся́ дни́ жи́зни моея́, до после́дняго издыха́ния моего́, не престава́ти па́мятовати о усопшей ма́тери моея́ в моли́твах свои́х, и умоля́ти Тя́, пра́веднаго Судию́, да вчиниши ю́ в ме́сте све́тле, в ме́сте прохладне и в ме́сте поко́йне, со все́ми святы́ми, отону́ду же отбеже́ вся́ка боле́знь, печа́ль и воздыха́ние.

Ми́лостиве Го́споди! Приими́ дне́сь о ра́бе Твое́й Твое́й (и́мя) те́плую моли́тву мою́ сию́ и возда́й е́й воздая́нием Твои́м за труды́ и попече́ния воспита́ния моего́ в ве́ре и христиа́нском благоче́стии, я́ко научившей мя́ пе́рвее всего́ ве́дети Тя́, своего́ Го́спода, в благогове́нии моли́тися Тебе́, на Тебе́ Еди́наго упова́ти в беда́х, ско́рбех и боле́знех и храни́ти за́поведи Твоя́; за благопопечение ея́ о мое́м духо́вном преуспе́янии, за те́пле приноси́мыя е́ю о мне́ моле́ния пред Тобо́ю и за все́ да́ры, е́ю испрошенные мне́ от Тебе́, возда́й е́й Свое́ю ми́лостию, Свои́ми небе́сными бла́гами и радостями в ве́чном Ца́рствии Твое́м.

Ты́ бо еси́ Бо́г ми́лостей и щедро́т и человеколю́бия, Ты́ поко́й и ра́дость ве́рных рабо́в Твои́х, и Тебе́ сла́ву возсыла́ем со Отце́м и Святы́м Ду́хом, и ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в. Ами́нь.

Читайте так же:  Молитва на возврат денег от мошенников

Молитва детей об усопших родителях

Го́споди, Иису́се Христе́, Бо́же на́ш! Ты́ си́рых храни́тель, скорбя́щих прибе́жище и пла́чущих уте́шитель.

Прибега́ю к тебе́ а́з, сирый, стеня́ и пла́ча, и молю́ся Тебе́: услы́ши моле́ние мое́ и не отврати́ лица́ Твоего́ от воздыха́ний се́рдца моего́ и от сле́з оче́й мои́х. Молю́ся Тебе́, милосе́рдый Го́споди, утоли́ ско́рбь мою́ о разлуче́нии с родившими и воспитавшими мя́ роди́телями мои́ми (имена́ и́х), души́ же и́х, я́ко отшедшие к Тебе́ с и́стинною ве́рою в Тя́ и с тве́рдою наде́ждою на Твое́ человеколю́бие и ми́лость, приими́ в Ца́рство Твое́ Небе́сное.

Преклоняюсь пред Твое́ю свято́ю во́лею, е́юже отъяты бы́сть у мене́, и прошу́ Тя́, не отыми́ то́чию от ни́х ми́лости и благосе́рдия Твоего́. Ве́м, Го́споди, я́ко Ты́ Судия́ ми́ра сего́, грехи́ и нече́стия отце́в наказу́еши в де́тях, внуках и правнуках да́же до тре́тьяго и четве́ртаго ро́да: но и ми́луеши отце́в за моли́твы и доброде́тели ча́д и́х, вну́ков и правнуков. С сокруше́нием и умиле́нием се́рдца молю́ Тя́, ми́лостивый Судие́, не наказу́й ве́чным наказа́нием усо́пших незабвенных для мене́ ра́б Твои́х, роди́телей мои́х (имена́), но отпусти́ и́м вся́ согреше́ния и́х во́льная и нево́льная, сло́вом и де́лом, ве́дением и неве́дением сотворе́нная и́ми в житии́ и́х зде́ на земле́, и по милосе́рдию и человеколю́бию Твоему́, моли́тв ра́ди Пречи́стыя Богоро́дицы и все́х святы́х, поми́луй и́х и ве́чныя му́ки изба́ви.

Ты́, милосе́рдый О́тче отце́в и ча́д! Да́руй мне́, во вся́ дни́ жи́зни моея́, до после́дняго издыха́ния моего́, не престава́ти па́мятовати о усо́пших роди́телях мои́х в моли́твах свои́х, и умоля́ти Тя́, пра́веднаго Судию́, да вчиниши и́х в ме́сте све́тле, в ме́сте прохладне и в ме́сте поко́йне, со все́ми святы́ми, отону́ду же отбеже́ вся́ка боле́знь, печа́ль и воздыха́ние.

Ми́лостиве Го́споди! Приими́ дне́сь о раба́х Твои́х (имена́) те́плую моли́тву мою́ сию́ и возда́й и́м воздая́нием Твои́м за труды́ и попече́ния воспита́ния моего́ в ве́ре и христиа́нском благоче́стии, я́ко научившим мя́ пе́рвее всего́ ве́дети Тя́, своего́ Го́спода, в благогове́нии моли́тися Тебе́, на Тебе́ Еди́наго упова́ти в беда́х, ско́рбех и боле́знех и храни́ти за́поведи Твоя́; за благопопечение и́х о мое́м духо́вном преуспе́янии, за те́пле приноси́мыя и́ми о мне́ моле́ния пред Тобо́ю и за все́ да́ры, и́ми испрошенные мне́ от Тебе́, возда́й и́м Свое́ю ми́лостию, Свои́ми небе́сными бла́гами и радостями в ве́чном Ца́рствии Твое́м.

Ты́ бо еси́ Бо́г ми́лостей и щедро́т и человеколю́бия, Ты́ поко́й и ра́дость ве́рных рабо́в Твои́х, и Тебе́ сла́ву возсыла́ем со Отце́м и Святы́м Ду́хом, и ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в. Ами́нь.

Молитва детей об усопших родителях иная *

Бо́же, прие́мый же́ртву Авраа́млю и призре́в на всесожже́ние, явле́й А́нну проро́чицу Самуи́ла роди́ти, приими́ до́брая роди́теля, отца́ и ма́терь, помяни́, Го́споди, дре́внее ма́тере моея́: помяни́, Го́споди, вскормле́ние, помяни́, Го́споди, сле́зы, помяни́, Го́споди, воздыха́ние, помяни́, Го́споди, я́ко не восхоте́ста разлучи́тися от мене́, и се разлучи́стася от мене́ в ве́це сем. Но за дое́ние и вскормле́ние, и за сле́зы и воздыха́ние, и за разлуче́ние, е́же от мене́, ра́дости ве́чныя сподо́би я. Не сведи́ их, Го́споди, от ско́рби в ско́рбь, от печа́ли в печа́ль, от се́тования в се́тование. Но за же́ртву рожде́ния и принесе́ния к Тебе́, Го́споди, мене́, недосто́йнаго раба́ Твоего́ (имярек) Ца́рствия Небе́снаго сподо́би я. Я́ко благослови́ся и просла́вися пречестно́е и великоле́пое и́мя Твое́, Отца́, и Сы́на, и Свята́го Ду́ха, ны́не и при́сно, и во ве́ки веко́в. Ами́нь.

Молитва детей об усопших родителях за упокой души

Все мы дети и наши родители с нами, пока мы помним и молимся о них. Душа умершего человека не может просить сама за себя, она тихо ждет Божье решение, прошения же живых детей Господь слышит и отвечает на них. Молитва детей за родителей умерших является мощнейшим аргументом в духовном мире по спасению душ родных людей.

Значение молитв об усопших

Искреннее моление, горячее прошение обладает способностью изменить участь усопшего отца или мать, когда на него сойдет милосердие Божье. При смерти умирает только физическая оболочка человека, а душа продолжает жить, она находится в другом измерении.

Совершая свой жизненный путь, родные могли молиться за спасение своей души сами. Около Творца новопреставленная душа ждет своей участи, смягчить которую могут молитвы детей за усопших родителей.

Есть немало свидетельств христиан, отец или мать которых умерли, но о них никто не молился. Чувство вины и какой-то тревоги не оставляло детей, предки снились часто по ночам, усиливая беспокойство. Все прекратилось только после того, как дети начали читать молитву об усопших родных людях.

В какие дни положено читать молитвы

Новопреставленными называют умерших до сорокового дня после смерти. Ушедших в мир иной родителей, как и всех умерших, поминают на 3,9,40 день, в дни рождения и смерти, а также не забывают о родных людях в день ангела.

Статьи в дополнение:

 • 9 дней после смерти
 • 40 дней после смерти

Важно! Православной церковью установлены родительские субботы, в которые желательно прийти или приехать на могилу и поклониться праху тех, кто дал жизнь. Во время родительских дней заказывают богослужение в храме, подавая записки на проскомидию, молясь Богу о милости к усопшим душам.

Читайте так же:  Молитва Богородице деньги

В православии усопших отца и мать почитают по родительским субботам:

 • за неделю до начала Великого Поста;
 • вторая, третья и четвертая неделя Великого поста;
 • Радоница, которая приходится на второе воскресенье после Пасхи;
 • Перед праздником схождения Святого Духа — Троицей;
 • 11 сентября — день памяти Иоанна Предтечи;
 • Дмитриевская суббота.

В эти дни читаются молитвы по усопшим матери и отцу в домашних условиях.

 • Молитва за упокой Архангелу Михаилу
 • Как правильно поминать умерших

Внимание! Если умершие предки были не крещены, в стенах храма их не поминают, но это можно делать дома в кругу близких людей.

Поминание до 40-го дня

Первые три дня душа новопреставленного человека в сопровождении ангела пребывает на земле. После чего ангелы забирают ее на небо, чтобы в течение шести дней душа обозрела рай.

Великую духовную силу имеет молитва на девятый день, когда душа новопреставленного является перед Богом.

Боже духов и всякия плоти, смерть поправший и диавола упразднивший, и жизнь миру Твоему даровавший! Сам, Господи, упокой души усопших раб Твоих: святейших патриархов, преосвященных митрополитов, архиепископов и епископов, во священническом, церковном и монашеском чине Тебе послуживших; создателей Святого храма сего, православных праотец, отец, братьев и сестер, здесь и повсюду лежащих; вождей и воинов за веру и отечество живот свой положивших, верных, убиенных е междоусобной брани, утонувших, сгоревших, на морозе замерзших, растерзанных зверьми, без покаяния внезапно скончавшихся и не успевших примириться с Церковью и со своими враги; в исступлении ума самоубиенных, тех, о коих заповедали и просили не молиться, о коих несть кому молиться и верных, погребения христианского лишенных (имя) в месте светлом, в месте злачное, в месте покойное, отнюдуже отбеже болезнь, печаль и воздыхание. Всякое согрешение, содеянное ими словом или делом или помышлением, яко благий Человеколюбец Бог прости, яко несть человек, иже жив будет и не согрешит. Ты есть един кроме греха, правда Твоя — правда во веки, и слово Твое — истина.

Яко Ты есть Воскресение, и Живот и Покой усопших раб Твоих (имя), Христе Боже наш, и Тебе славу возсылаем со безначальным Твоим Отцом, и Пресвятым, и Благим, и Животворящим Твоим Духом, ныне и присно и во веки веков. Аминь.

Душа ушедшего предка снова предстает перед Всевышним на 40-й день, в этот момент решается ее судьба.

40 дней Моисей пребывал на горе Синай, 40 дней Иисус молился в пустыне, 40 лет евреи блуждали по пустыне. Сакральное число сорок особо почитаемо в православии.

До сорокового дня ежедневно во время утреннего и вечернего молитвенного поклонения читается короткое моление о почивших маме и отце:

«Дай покой, Господи, душе новопреставленного раба Твоего (имя) и всех наших предков, близких и родных людей, прости, Боже, их вольные и невольные прегрешения, и введи их в Царство славы Твоей».

Эта же молитва читается при посещении могилы родных, перед ее прочтением зажигается лампадка, которую необходимо погасить после ухода во избежание пожара. Принимать пищу на могиле или около нее нельзя, чтобы не осквернить память усопших матери и отца.

Поминание на годовщину

Отмечая годовщину смерти дорогого человека, следует вспомнить его добрым словом и прочитать молитву.

Боже, Господь милосердный, вспоминая годовщину смерти раба Твоего (рабы Твоей) просим Тебя, удостой его (её) места в Царствии Твоём, даруй благословенный покой и введи в сияние славы Твоей.

Господи, призри милостиво на молитвы наши за душу раба Твоего (рабы Твоей), чью годовщину смерти мы вспоминаем; просим Тебя, сопричти его (её) к сонму Твоих святых, даруй прощение грехов и вечный покой. Через Христа, Господа нашего. Аминь.

В это время всей родне надо собраться вместе, сходить на могилку, прочитать там молитвенное послание и по возможности организовать поминальный обед, который при этом не должен перерасти в веселые посиделки с песнями.

В дни Светлого Воскресения Иисуса Христа церковью не рекомендовано ходить на могилки и поминать мертвых, в этот день в духовном мире все живые. Обычай ходить на Пасху к мертвым пришел из советских времен, когда люди были свободны только по выходным. После Пасхи на могилу почивших рекомендуется идти не ранее третьего дня.

Совет! Покойные родители будут лучше себя чувствовать на Небесах, если за них будут много молиться дети.

Страшно осознавать, насколько одиноко душам родителей, о которых забыли дети, их души никогда не обретут покой.

Как читать молитвы и поминать умерших родителей дома

Посещение храмовых служений в дни родительских суббот священно, но и почитание родных и близких в домашних условиях не умаляет их духовную силу прошений о милости перед Богом.

Если в доме имеются иконы, то прошения читаются стоя перед ними. Регулярное чтение домашней молитвы об умерших родителях за упокой их души принесет не только спасение им на Небесах, но и покроет благословением оставшихся на земле детей.

Совет! При отсутствии опыта регулярного чтения молитв за помощью можно обратиться к священнику поместной церкви, а лучше попросить его стать вашим душепопечителем, при условии, что этот человек достоин уважения и доверия.

Читайте так же:  Молитва за здравие Николаю Угоднику

Ушедшим в мир иной родителям намного свободнее и спокойнее будет там, если дети будут постоянно помнить о них и читать молитвы, как постоянные прошения перед Богом.

Почитай родителей своих, и продлятся дни твои на земле, так пишет Библия. О родителях заботиться нужно, когда они живы, чтобы Бог благословил детей и внуков Своим благословением. При этом молитва детей об умерших родителях продлевает благословение Творца над оставшимися на земле. Его милость ширится над ушедшими в Небеса.

Молитва за родителей

«Почитай отца твоего и мать твою. » — 5 православная заповедь

Заповеди Божьи являются жизненным правилом для верующего человека. Соблюдая их, человек получает надежду на Небесное воздаяние. Но Пятая заповедь, которая говорит «Почитай отца твоего и матерь твою. » является своего рода исключением. Соблюдение Пятой заповеди является залогом долгой и счастливой жизни на земле.

Чему учат нас эти слова

Пятой заповедью Всевышний повелевает нам почитать своих родителей. Это значит нужно любить их, проявлять к ним почтительность. Важно помнить о том, что родителей нельзя обижать, оскорблять их своими словами и поступками. Нужно быть им настоящим помощником или помощницей во всех их делах и начинаниях. Слова Пятой заповеди говорят о том, что великим грехом является непочтение к родителям.

Слова Пятой заповеди подразумевают то, что нужно повиноваться родителям во всем. Исключением могут стать только их советы, которые противоречат другим заповедям Божьим. Обязанностью детей является забота о родителях, особенно в периоды, когда они остро в ней нуждаются. Важно заботится о родителях в старости и в болезни. Нужно постоянно возносить молитвы к Господу об их здравии и продления земной жизни. А после смерти следует молиться за прощение всех их грехов и за упокой их души, чтобы открылся им путь в Царство Божие.

Наряду с родителями Пятая заповедь подразумевает, что верующие должны почитать тех, кто по какой-либо причине заменил родителей. Это могут быть священники и духовники, которые молясь за нас, заботятся о нашем спасении. Они учат нас истинной вере и молятся за наше спасение.

Также почитать нужно и названных родителей, которые заботятся о нашей бытовой жизни и защищают нас. Также почитать нужно воспитателей и учителей, которые учат нас жизненным правилам и вкладывают в наше воспитание кусочек своей души, стремясь передать нам все доброе и полезное.

Согласно пятой заповеди, в почитании нуждаются люди старшего поколения, имеющие жизненный опыт и способные дать нам ценный совет.

Почему важно молится за живых родителей

В сегодняшнем ритмичном мире большинство людей очень заняты собственным бытом и работой, поэтому очень мало времени остается на то, чтобы уделить внимание своим родителям. И это неправильно, так как таким поведением человек нарушает Пятую заповедь Божью, а значит, не может рассчитывать на счастливую и долгую земную жизнь.

Очень важно молиться за своих живых родителей. Делать это лучше в православном храме. Очень эффективной является простая молитва возле образа Блаженной Матроны Московской. Вначале необходимо поставить свечи за здравие родителей, а затем низко наклонится над образом.

После чего прошептать такие слова:

Видео (кликните для воспроизведения).

После этого нужно осенить себя крестным знамением и уйти из храма. Если нет возможности посещать церковь, то возносить молитвы за живых родителей можно в домашних условиях. Но для этого нужно приобрести несколько икон и организовать красный уголок. В доме должна быть икона Спасителя и Пресвятой Богородицы. Также дополнительно нужно иметь икону того Святого, к которому вы планируете обратиться с просьбой о здравии и благополучии родителей.

Сильная молитва о живых родителях к Господу Богу звучит так:

Как возносить заупокойную молитву за умерших родителей

К сожалению, нам всем приходится хоронить своих родителей. Это событие всегда наполняет болью сердце. Но при этом нужно обязательно помнить о том, что дети должны обязательно молиться за усопших родителей, чтобы даровать успокоение их душ. Молиться за усопших родителей нужно в специальные дни. Они имеют название родительских.

Текст молитвы, которая должна читаться в такие дни звучит следующим образом:

Сильная молитва детей за своих родителей

Молитва детей за своих родителей очень важна, она придаст им силы и позволит наслаждаться жизнью долгие годы. Рекомендуется возносить молитву в храме или дома, но обязательно перед образом Святого.

Текст молитвы о здравии Николаю Чудотворцу

Особенно сильной считается молитва за здравие родителей, направленная Святому Николаю Чудотворцу.

В коротком варианте она звучит так:

Молитва за упокой души усопшего родителя

Если кто-то один из родителей умер, то нужно обязательно читать молитву за упокой его души. Это нужно делать для того, чтобы, чтобы спасти душу умершего и вымолить у Бога милости на прощение всех ранее свершенных человеком прегрешений. Молитвенное прошение по усопшем родителе помогает спастись и детям, поскольку они во время молитвы настраиваются правильно. Такой настрой помогает отвлечься от ежедневной суеты, а, значит, защитится от зла. Молитва за упокой души усопшего родителя помогает принять случившееся и успокоиться. То есть, молясь, вам удастся быстрее успокоиться и вернуться к нормальному образу жизни.

Рекомендуется читать Псалтырь на протяжении первых 40 дней после смерти родителя. Это поможет получить душевное успокоение и вымолить прощение грехов для усопшего, что откроет ему путь в Царство Божье.

Читайте так же:  Молитва короткая на ночь

Дома в любое время можно молиться такими словами:

Ислам: мусульманские молитвы за родителей

В исламе мать и отец считаются главными людьми в жизни любого человека. Аллах вручил родителям ответственность за дарование новой жизни. В процессе воспитания родители переживают всегда большие трудности, поэтому дети обязаны им и должны обязательно молиться за здравие родителей и их долголетие.

В Коране сказано:

Священной обязанностью каждого мусульманина является забота о родителях при жизни. Кроме того, правоверный должен вспоминать и о усопших родителях, молясь за прощение их грехов.

Молитва о здоровье больных

Мусульманская молитва о здоровье больных для большей эффективности должна читаться на арабском языке. Основной молитвой в исламе считается намаз, именно посредством такого моления обеспечивается связь человека с Аллахом.

Для того чтобы читать молитву о здоровье больных нужно обязательно совершить омовение. Только после этого разрешается обращаться к Создателю. Как правило, молитва о здоровье включается в утренний молитвенный процесс.

Текст молитвы на русском языке звучит следующим образом:

Молитва за грехи родителей

Правоверные обязаны молиться за грехи родителей.

Но чтобы это делать, нужно обязательно соблюдать следующие правила:

 • Соблюдать ритуальную чистоту. Перед молитвой направленной на очищение от грехов нужно обязательно совершить омовение.
 • Молиться нужно в чистом месте, которое ранее ничем не было осквернено.
 • Молиться нужно только в направлении мусульманской святыни Каабы.
 • Важно быть одетым в чистую одежду, очень важно, чтобы на ней не было никаких пятен. Нельзя, чтобы на одежде имелись остатки шерсти животных. Особенно грязными животными в исламе считаются собаки и свиньи.
 • Во время молитвы душа правоверного должна быть наполнена искренностью.
 • При совершении молитвы мусульманин не должен находиться в алкогольном опьянении или быть под воздействием наркотических средств.

Самая сильная молитва покаяние на арабском языке звучит следующим образом:

Перевод на русский язык звучит следующим образом:

Такая молитва обладает огромной силой. Она является универсальной, поэтому молитвенный текст применим и для того, чтобы помолится за прощение грехов родителей.

Молитва о живых родителях

У каждого человека семья одна. Мы ее не выбираем, как не выбираем своих родителей. В Библии дана четкая заповедь: почитать своих родителей. Не просто уважать их, а почитать. Это означает, что мы должны не только ценить их достоинства. Мы обязаны почитать их, не рассуждая, почему это нужно делать.

Обозначим причины, почему дети обязаны почитать родителей, которые дали им жизнь.

Что нужно знать о молитве за живых родителей?

Молитва – это способ нашего общения с Богом. Многие люди не понимают, что молиться имеют право все, даже убийцы и насильники. Благодать Божия делает сердечное обращение к Богу возможным, даже если нам кажется, что мы этого не достойны.

Какой должна быть «настоящая молитва» о родителях? Она:

Вы не любите отца и не хотите за него молиться? Осознайте сначала этот факт сами, а потом смиренно обратитесь к своему ангелу-хранителю или архангелу Михаилу — предводителю всех небесных сил. Просите о просвещении сердца и разума. Вы будете услышаны.

Архангел Михаил — предводитель сил небесных умягчит и взбодрит страдающие сердце и душу.

Никогда не говорите себе, что ваша молитва бесплодна, что Бог ее не услышит. Отдайте право судить Богу, Божией Матери, святым. Они разберутся лучше вас.

Молитвы за родителей

Молитва о здоровье родителей Богоматери

О Пресвята́я Де́во, Мать Го́спода Вы́шнего, Скоропослу́шная Засту́пнице всех, к Тебе́ с ве́рою прибега́ющих, молю́ Тя: умоли́ Сы́на Твоего́, что́бы услы́шал Он моли́тву мою́. При́зри с высоты́ небе́сной и снизойди́ к сле́зному проше́нию моему́. Отпусти́, Го́споди, все грехи́ роди́телем мои́м, во́льныя и нево́льныя. Да́руй, Го́споди, им проще́ние Свое́ я́ко на земли́, так и на Небеси́. Удлини́ им век их на долголе́тие и укрепи́ их в здра́вии и уме́. Го́споди, как Ты лю́бишь Мать Свою́ и чтишь Отца́ Своего́. Во и́мя Отца́ и Сы́на и Свята́го Ду́ха. Ами́нь.

Молитва об отце и матери

Го́споди и Бо́же мой Иису́се Христе́! Услы́ши моли́тву мою́ о роди́телех мои́х (имена). Да́руй им единомы́слие и любо́вь во вся дни жи́зни их. Укрепи́ тела́ их во здра́вии, да послу́жат Тебе́ дела́ми ми́лости и Ева́нгельского добра́. Научи́ мя всегда́ бы́ти послу́шным роди́тельскому сло́ву, изба́ви мя от лицеме́рия и лука́вства в обраще́нии с ни́ми и не лиши́ нас всех оправда́ния на Стра́шном Суде́ Твое́м. Ами́нь.

Особенной заботы и постоянной искренней молитвы требуют престарелые родители. Молитва о престарелой матери должна стать правилом духовной жизни ее детей. В младенчестве дети находились под неусыпной ее заботой, поэтому любовь и внимание детей естественны.

Те, кто регулярно молитвенно думает о родителях, обращает свой взор на иконы Христа Спасителя. Христос дарует нам силу духа и тела на несение своих житейских обязанностей по отношению к родителям.

Семейная молитва

Детская молитва об отце и матери начинается с молитвы родительской. Совместная молитва с маленькими детьми делает сердечный союз детей и родителей неразрывным. Любовь, поддерживаемая регулярной общей молитвой, переносит любые жизненные испытания.

Такая семья способна мужественно пережить потери, болезни, долгую невеселую старость. Именно такая семья является «церковью в миниатюре». Она, как радостная летняя радуга, свидетельствует о присутствии Божием на земле.

Читайте так же:  Какие молитвы читают о здравии сорокоуст

Православные молитвы детей о родителях живых за здравие

Между родителями и детьми всегда имеет некая духовная связь и молитвы их друг за друга чрезвычайно сильны. Господь дает детей, но связь, которая устанавливается между этими тремя людьми очень сильна. Малыши с рождения находятся под защитой и заботой их отцов, а когда вырастают становятся опорой для постаревших мамы и папы.

Очень важно уважать их и заботиться так же, как и они заботились о своих малышах. Важно не только физически помогать им, но и духовно, прося Господа и святых об их здравии.

Как молиться о родителях

Жизнь циклична: дети рождаются, вырастают, создают собственные семьи и рожают малышей. Русский классик когда-то поднял проблему поколений, указав на частую непримиримость отцов и детей, на недопонимание между ними.

Несмотря на актуальность этого (ведь эти конфликты никогда не перестают) христиане должны уметь находить точки соприкосновения и выход из конфликтных ситуаций. Младшее поколение должно уважать старшее в независимости от поведения старших и их решений. Безусловно, иногда отцы поступают неправильно, ведь каждый человек грешен и людям свойственно принимать неправильные решения. Но потомки должны почитать их в независимости от этого.

О семье и детях:

Прошение за маму и папу, за их здоровье важна не только потому, что это прошение Господа об их благополучии, но и потому что оно размягчает сердца детей. Если есть обида или непрощение, то молитва за предков помогает справиться с этими негативными чувствами.

Христос сказал: «Молитесь за врагов ваших». Мамы, конечно, не враги, но принцип такой же — просьба Господа за них смягчает сердца молящегося. В любом случае, это забота о старшем поколении и проявление любви.

Не всегда сыновья могут быть рядом со своими мамами, но просить за их здравие можно всегда, для этого не важны расстояния.

Совет! Лучше всего читать прошение за здравие, а также вспоминать во время него бабушек и дедушек.

Помимо этого, следует также:

 • навещать их регулярно;
 • интересоваться их мнением и спрашивать совета;
 • помогать по хозяйству;
 • оказывать помощь (материальную и моральную);
 • поддерживать и заботиться.

Кому молиться о здравии родителей

Важно помнить, что одной молитвы не всегда достаточно — важно проявлять свою заботу и любовь внешними действиями. Прошения за здравие читать можно в любом возрасте, но только для живых родителей.

Чаще всего об этом просят:

Господи Иисусе Христе, Сыне Божий. Обращаюсь к тебе за здравие родителей. Смилуйся и помоги им справиться с болезнями тяжкими, да с хворями саднящими. Придай им сил для моления праведного и продли годы жизни на грешной Земле. Да будет воля твоя. Аминь.

 • Богородицу

О Пресвята́я Де́во, Мать Го́спода Вы́шнего, Скоропослу́шная Засту́пнице всех, к Тебе́ с ве́рою прибега́ющих, молю́ Тя: умоли́ Сы́на Твоего́, что́бы услы́шал Он моли́тву мою́. При́зри с высоты́ небе́сной и снизойди́ к сле́зному проше́нию моему́. Отпусти́, Го́споди, все грехи́ роди́телем мои́м, во́льныя и нево́льныя. Да́руй, Го́споди, им проще́ние Свое́ я́ко на земли́, так и на Небеси́. Удлини́ им век их на долголе́тие и укрепи́ их в здра́вии и уме́. Го́споди, как Ты лю́бишь Мать Свою́ и чтишь Отца́ Своего́. Во и́мя Отца́ и Сы́на и Свята́го Ду́ха. Ами́нь.

 • Матрону Московскую

Блаженная Старица, Матрона Московская. Ты исцеляешь немощных и прославляешь верующих. Исцели родителей моих от телесных недугов, избавь от недругов и хворых потугов. Защити их от людей злобных, да от болезней греховных. О здравии молю, тебя благодарю. Да будет так. Аминь.

 • Николая Чудотворца

Чудотворец Николай, с мольбой обращаюсь к тебе. Защити моих родителей от потери здравия, от немощи и поругания. Помоги им добраться до православия верного и отринь все смуты от падения бренного. Заступись пред Господом Богом за них, и избавь от хвори родителей моих. Да будет воля твоя. Аминь.

Правила чтения

Важно просить Господа о здоровье родителей и их благосостоянии независимо от отношений с ними или их реакции на это. Верующие дочери и сыновья должны просить Господа, даже если их родные отрицают Его существование. В таком случае будет полезно дополнительно проконсультироваться со священнослужителем по поводу стратегии поведения.

Важно! Молитву за здравие следует читать ежедневно во время утренних или вечерних чтений перед образами.

О других молитвах:

Для этого необязательно приобретать образ того, кому читается просьба, но это желательно. Во время чтений можно зажигать свечу или лампаду, самое важное — пребывать в тишине и спокойствии, а также быть сосредоточенным на словах. Можно это делать и во время посещения храма, там следует:

 • приобрести свечи;
 • заказать молебен о здравии;
 • поставить свечи перед образами Николая Чудотворца, Матроны Московской, Богородицы и Иисуса Христа;
 • прочитать перед каждым образом «Отче Наш», а затем молитву для этого святого.
Видео (кликните для воспроизведения).

Совет! После посещения храма или прочтения святого текста можно позвонить близким и поговорить с ними. Таким образом, духовная составляющая будет закреплена реальным физическим проявлением заботы.

Молитва для родителей
Оценка 5 проголосовавших: 1

ОСТАВЬТЕ ОТВЕТ

Please enter your comment!
Please enter your name here